Timeplan

Nedenfor finner du timeplan og romplan for NLA Høgskolen. Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i timeplanen.

I Canvas vil du finne dine timer i kalenderen.

Merk at all undervisning satt opp høsten 2021 kan få ulike endringer grunnet COVID.19, følg med på Canvas!


Henvendelser sendes til oss på følgende adresser:

  • Breistein: mhm@nla.no
  • Sandviken: booking.sandviken@nla.no
  • Kristiansand: booking.gimlekollen@nla.no
  • Oslo: booking.staffeldtsgate@nla.no

Les mer om personvern på vår nettside: https://www.nla.no/om-nla2/sikkerhet-og-beredskap/personvern2/personvern-studenter/