Timeplan


Nedenfor finner du timeplan og romplan for NLA Høgskolen. Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i timeplanen.

I Canvas vil du finne dine timer i kalenderen. Følg også med på kunngjøringer og undervisningsplan i Canvas.

Romreservasjon: Logg inn på student/ansatt siden https://cloud.timeedit.net/nla/web


Henvendelser sendes til oss på følgende adresser:

  • Breistein: mhm@nla.no
  • Sandviken: booking.sandviken@nla.no
  • Kristiansand: booking.gimlekollen@nla.no
  • Oslo: booking.staffeldtsgate@nla.no

Les mer om personvern på vår nettside:https://www.nla.no/om-nla/Personvern-og-sikkerhet/personvern2/