u 39 
Man. 26.9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
P263_2022 HØST
Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv
Lærer: Kari Kvandal
11:15
08:35
TEOL301_2022 HØST
Det gamle testamente: tekst og historie
Francis Borchardt
11:15
08:35
Reservert
Hege og Arnvid
12:00
09:00
IKF301_2022 HØST
Intercultural theories
Alexander Bielicki
11:55
09:15
P101-104_2022 HØST
Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk sosiologi og historie
Undervisning
Kjell Oppedal
Film: Dead Poets Society
Når møtet mellom voksen og barn/ungdom er
vanskelig
11:15
09:30
P270_2022 HØST
Metode i forsknings- og utviklingsarbeid
Kjell Oppedal
Sissel Gerritsen
Datareduksjon, analyse og fortolkning av
kvalitative data/
Evaluering av kvalitativ forskning
15:00
12:15
NTGRE101_2022 HØST
Nytestamentlig gresk
Undervisning
Gunnar Innerdal
Repetisjonsprøve I fra Øvingshefte med gjennomgang/«spørretime»
2.dekl. intetkjønn (ergon)
15:00
12:15
REL112_2022 HØST
Religion, tekst og tolkning
Johanna Bokedal
15:00
12:15
u 39 
Tir. 27.9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
P211_2022 HØST
Interkulturell pedagogikk
Undervisning
Frédérique Brossard Børhaug
Tospråklighetstematikken II
11:15
08:30
P101-104_2022 HØST
Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk sosiologi og historie
Undervisning
Kjell Oppedal
P101 Pedagogisk idehistorie i nyere tid II:
Emansipatorisk pedagogikk
11:15
08:35
REL111_2022 HØST
Jødedom, kristendom og islam
Oppgaveskriving
Veiledning
Peder Solberg
11:15
08:35
TEOL130_2022 HØST
Innføring i praktisk teologi
Undervisning
William Skolt Grosås
Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff
11:15
08:35
IKF302_2022 HØST
Methodology
Hilde Danielsen
11:00
09:15
Seniorakademiet
12:00
10:00
Reservert v/ Rune Øystese
Boklansering
12:30
11:30
IKF130_2022 HØST
Innføring i interkulturell forståelse
Undervisning
Marit Brendbekken
14:00
12:15
IKF301_2022 HØST
Intercultural theories
Alexander Bielicki
14:00
12:15
TEOL110_2022 HØST
Bibelen - tekst, tolkning og formidling
Ingrid Trætteberg
15:00
12:15
u 39 
Ons. 28.9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
P3PRO_2022 HØST
Prosjektplan
11:15
08:30
RELPED110_2022 HØST
Relasjonsledelse
Undervisning
Gudmund Waaler
Psykologiske byggeklosser i ledelse
11:15
08:35
IKF130_2022 HØST
Innføring i interkulturell forståelse
Undervisning
Dag Inge Bøe
11:15
09:30
personalelunsj
12:30
11:30
EX101_2022 HØST
Examen philosophicum
Undervisning
Ståle Johannes Kristiansen
14:00
12:15
IKF224_2022 HØST
Flyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon
14:00
12:15
P3PRO_2022 HØST
Prosjektplan
15:00
12:15
REL115_2022 HØST
Religionskunnskap
Undervisning
Johanna Bokedal
Hinduisme
Buddhisme
15:00
12:15
P259_2022 HØST
Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
Undervisning
Sara Brøvig Østby
17:00
14:15
u 39 
Tor. 29.9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
P101-104_2022 HØST
Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk sosiologi og historie
Undervisning
Anita Nygård
P101 Pedagogisk takt
11:15
08:35
REL111_2022 HØST
Jødedom, kristendom og islam
Undervisning
Johanna Bokedal
Islam
11:15
08:35
TEOL305_2022 HØST
Teologisk etikk og religionsfilosofi
Undervisning
Hans M. Bringeland
Gjennomgåing av valte etiske tekstar.
Openberringsforståing og skriftbruk i teologisk etikk
11:15
09:00
P232_2022 HØST
Pedagogisk ledelse
Ingrid Kvam Steinshamn
11:45
09:00
IKF301_2022 HØST
Intercultural theories
Solveig Omland
DIGITAL
11:45
09:15
IKF130_2022 HØST
Innføring i interkulturell forståelse
Undervisning
Alexander Bielicki
14:00
12:15
IKF301_2022 HØST
Intercultural theories
Hilde Danielsen
14:00
12:15
P302_2022 HØST
Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1
Wills Kalisha
Spørsmålet om pedagogikkens mening
Eksistens, opplevelse, fenomenologi og
pedagogisk forskning
15:15
12:15
u 39 
Fre. 30.9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IKF130_2022 HØST
Innføring i interkulturell forståelse
Undervisning
Margrete Søvik
10:15
08:30
P303_2022 HØST
Pedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2
Per Garmannslund
11:15
08:30
P290_2022 HØST
P291_2022 HØST
Bacheloroppgave i pedagogikk
Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
Kamilla Margit Furnes Hauge
Sissel Gerritsen
Akademisk skriveseminar 1 – Grunnleggende om akademisk skriving.
11:15
08:30
REL112_2022 HØST
Religion, tekst og tolkning
Johanna Bokedal
09:15
08:35
IKF301_2022 HØST
Intercultural theories
Obligatorisk
Alexander Bielicki
Hilde Danielsen
MANDATORY
11:55
09:15
REL112_2022 HØST
Religion, tekst og tolkning
Peder Solberg
11:15
09:30
Reservert v/Bård HN
12:30
11:15
Reservert v/ Solfrid Ø.E.
Boklansering
12:30
11:30
TEOL340_2022 HØST
Vitenskapsteori og prosjektforberedelse
Undervisning
Bård Eirik Hallesby Norheim
Empirisk metode (til 14 eller 15)
15:00
12:15
IKF218_1_2022_HØST_1
IKF218 Interkulturell kompetanse - Bergen
Margrete Søvik
15:00
12:15
EX101_2022 HØST
Examen philosophicum
Undervisning
Peder Solberg
14:25
12:40
 
KodeNavn
EX101_2022 HØSTExamen philosophicum
IKF130_2022 HØSTInnføring i interkulturell forståelse
IKF218_1_2022_HØST_1IKF218 Interkulturell kompetanse - Bergen
IKF224_2022 HØSTFlyktninger: Tvungen migrasjon og integrasjon
IKF301_2022 HØSTIntercultural theories
IKF302_2022 HØSTMethodology
NTGRE101_2022 HØSTNytestamentlig gresk
P101-104_2022 HØSTPedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk sosiologi og historie
P211_2022 HØSTInterkulturell pedagogikk
P232_2022 HØSTPedagogisk ledelse
P259_2022 HØSTTilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
P263_2022 HØSTSpesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv
P270_2022 HØSTMetode i forsknings- og utviklingsarbeid
P290_2022 HØSTBacheloroppgave i pedagogikk
 
KodeNavn
P291_2022 HØSTBacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
P302_2022 HØSTPedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 1
P303_2022 HØSTPedagogikkens grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning 2
P3PRO_2022 HØSTProsjektplan
REL111_2022 HØSTJødedom, kristendom og islam
REL112_2022 HØSTReligion, tekst og tolkning
REL115_2022 HØSTReligionskunnskap
RELPED110_2022 HØSTRelasjonsledelse
TEOL110_2022 HØSTBibelen - tekst, tolkning og formidling
TEOL130_2022 HØSTInnføring i praktisk teologi
TEOL301_2022 HØSTDet gamle testamente: tekst og historie
TEOL305_2022 HØSTTeologisk etikk og religionsfilosofi
TEOL340_2022 HØSTVitenskapsteori og prosjektforberedelse


  Endret de siste 2 dagene.