v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Hälsningsanförande,
LTH:s rektor
3T U202
Introduktion
IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Annika Olsson
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:30
Programledning hälsar
välkomna
3T U202
Introduktion
IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:00
Lunch
Studentservice bjuder på lätt lunch
meddela särskild kost i förväg:
Info_Helsingborg@lth.lu.se
Information
IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15
12:00
Programintroduktion IBYA
Programintroduktion med programledare Laura Liuke och Radhlinah Aulin
Kursintroduktion FAFA85, fysik
med Samuel Bengtsson
3T C548
Introduktion
IBYA1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Teambildning
Sal C126 efternamn A-G
Sal C164 efternamn H-P
Sal C224 efternam Q-Ö
3T C126
3T C164
3T C224
Grupparbete
IBYA1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Kom i gång med
Matematik och Fysik- Samverkansinlärning (SI)**
3T U202
Information
IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Lika villkorföreläsning,
Pernilla Alexandersson
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T U202
Föreläsning
IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Kursintroduktion ABVA05
3T C163
Introduktion
IBYA1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:15
13:15
Studieinformation IBYA
Studieinformation med studievägledare Rebecca Little-Smith Biblioteksinformation med Lina Köpsén
3T C163
Information
IBYA1-intro
Rebecca Little-Smith
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8