Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Organisatör
Kurs
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
10:30 - 11:00 Hälsningsanförande,
LTH:s rektor
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Annika Olsson Mottagningsvecka LTH
11:00 - 12:00 Programledning hälsar
välkomna
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:15 Lunch
Studentservice bjuder på lätt lunch
meddela särskild kost i förväg:
Info_Helsingborg@lth.lu.se
Information IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 16:00 Programintroduktion IBYA
Programintroduktion med programledare Laura Liuke och Radhlinah Aulin
Kursintroduktion FAFA85, fysik
med Samuel Bengtsson
3T C548 Introduktion IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
10:15 - 12:00 Teambildning
Sal C126 efternamn A-G
Sal C164 efternamn H-P
Sal C224 efternam Q-Ö
3T C126
3T C164
3T C224
Grupparbete IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Kom i gång med
Matematik och Fysik- Samverkansinlärning (SI)**
3T U202 Information IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
10:15 - 12:00 Lika villkorföreläsning,
Pernilla Alexandersson
Obligatorisk för IDA/IEA, Ing 0
3T U202 Föreläsning IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:15 Kursintroduktion ABVA05 3T C163 Introduktion IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
14:15 - 16:00 Studieinformation IBYA
Studieinformation med studievägledare Rebecca Little-Smith Biblioteksinformation med Lina Köpsén
3T C163 Information IBYA1-intro Rebecca Little-Smith Mottagningsvecka LTH