Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Kurs
v 34 Ons 2023-08-23 v 34
10:30 - 11:00 Hälsningsanförande,
vicerektor för grundutbildningen Kristofer Modig
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00 - 12:00 Programledning hälsar
välkomna
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:15 Lunch
Studentservice bjuder på baguette och dryck
meddela särskild kost i förväg :
Info_Helsingborg@lth.lu.se
Information IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Programintroduktion
med programledare Laura Liuke och Radhlinah Aulin
Kursintroduktion FAFA85, fysik
med Göran Frank och Frederik Ossler
3T C548 Introduktion IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tors 2023-08-24
08:15 - 10:00 Lika villkorföreläsning
med Pernilla Alexandersson
3T U202 Föreläsning IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Teambildning
Sal C164efternamn A-G
Sal C217 efternamn H-P
Sal C224 efternam Q-Ö
3T C164
3T C217
3T C224
Grupparbete IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
  Fre 2023-08-25
10:00 - 12:00 Studieinformation med
Studievägledare Rebecca Little-Smith Biblioteksinformation med Lina Köpsén
3T C548 Information IBYA1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:15 Kursintroduktion
med Ingela Pålsson Skarin
3T C163 Introduktion IBYA1-intro Byggteknik med arkitektur