LTH - Schema
Läsårsindelning och info om schemat finns på https://www.student.lth.se/mina-studier/schema-och-laesaarsindelning/
Direktlänkar till tentamensperioderna 2021/22

Tentamensperiod 6 Läsår 21/22 (omtentamen) (slutet av augusti 2022)