LTH - Schema

Just nu pågår omställning till delvis distansstudier. Fram tom terminsstart sker ändringar i höstterminsschemat löpande.
Här kan du läsa mer om anpassningar till följd av COVID-19


Läsårsindelning och info om schemat finns på http://www.student.lth.se/schema/
Direktlänkar till tentamensperioderna 2020/21
-->
Tentamensperiod 6 (omtentamen) (slutet av augusti 2020)
Tentamensperiod 1 (slutet av oktober)
Tentamensperiod 2 (början av januari)
Tentamensperiod 3 (mitten av mars)
Tentamensperiod 4 (omtentamen) (efter påsk)
Tentamensperiod 5 (början av juni)
Tentamensperiod 6 (omtentamen) (slutet av augusti 2021)