v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
Kårhusets Aula
Introduktion
Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Information från programmet
Nils Johansson (programledare)
Carola Persson (programplanerare)
Eva Wetterholm Pålsson (Studie- och karriärvägledare)
BIIF (Brandingenjörsstuderandes intresseförening)
V:C
Information
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:00
Rundvandring med BIIF
Information
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
10:00
Repetition av gymnasiematematik
V:O1-2
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Brandövningsplats Barbara
Samling inför bussresa 08:15, Kårhuset
BIIF bjuder på lunch
Hemresa från Barbara 15:45
Exkursion
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:45
08:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Presentation av SI
i matematiken
V:C
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
09:00
08:15
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Repetition av gymnasiematematik
V:O1-2
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Repetition av gymnasiematematik
V:O1-2
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Aktiviteter med programledning
och BIIF
Vid kårhuset
Information
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Lika villkor
Viktigt om lika villkor och hur vi är mot varandra.
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
L1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
Repetition av gymnasiematemat
V:P1-2
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Repetition av gymnasiematematik
V:O1-2
Föreläsning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Datorövningar med studenter
V:Dator11-12
V:Dator23-24
Datorövning
Bi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8