Tid Kommentar, Titel Platskommentar Undervisningstyp Studentgrupp Kurs
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 08:45 Hälsningsanförande Kårhusets Aula Introduktion Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
09:00 - 10:00 Information från programmet
Nils Johansson (programledare)
Carola Persson (programplanerare)
Eva Wetterholm Pålsson (Studie- och karriärvägledare)
BIIF (Brandingenjörsstuderandes intresseförening)
V:C Information Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
10:00 - 14:00 Rundvandring med BIIF Information Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
14:15 - 16:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2 Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tis 2022-08-23
08:15 - 15:45 Brandövningsplats Barbara
Samling inför bussresa 08:15, Kårhuset
BIIF bjuder på lunch
Hemresa från Barbara 15:45
Exkursion Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
  Ons 2022-08-24
08:15 - 09:00 Presentation av SI
i matematiken
V:C Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
09:15 - 10:00 Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula Information Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2 Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2 Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
15:15 - 17:00 Aktiviteter med programledning
och BIIF
Vid kårhuset Information Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
08:15 - 10:00 Lika villkor
Viktigt om lika villkor och hur vi är mot varandra.
Kårhusets Aula Information Bi1-intro
L1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematemat V:P1-2 Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
  Fre 2022-08-26
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2 Föreläsning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Datorövningar med studenter V:Dator11-12
V:Dator23-24
Datorövning Bi1-intro Mottagningsvecka LTH