v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
Kårhusets Aula
Introduktion
Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
Hans Bagge - Programledare
Peter Persson - Bitr. programledare
Wiveca Axner - Studie- och karriärvägledare
Ronnie Thomasson - Programplanerare
- Studierådsordförande
- Ordförande V-sektionen
V:A
Introduktion
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
SI presentation
V:C
Presentation
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:45
11:00
V:C
Föreläsning
V1-intro
Andrey Ghulchak
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle
Samarbetsprojekt mellan Arkitekt,
Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Övning Matematik
V:N2
Övning
V1.10-intro
V1.11-intro
V1.12-intro
math-ö8
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Övning Matematik
V:N1
Övning
V1.07-intro
V1.08-intro
V1.09-intro
Jaime Manriquez
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Övning Matematik
V:P2
Övning
V1.04-intro
V1.05-intro
V1.06-intro
Georgios Lamprinakis
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Övning Matematik
V:P1
Övning
V1.01-intro
V1.02-intro
V1.03-intro
Magnus Fries
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Kursintroduktion
V:A
Introduktion
V1-intro
Ingenjörsfärdigheter med CAD
09:30
08:00
Grupp 2 (7-12)
Mötas kl 09.45 utanför studiecentrum/kårhuset
Studiebesök
V1-intro
Ingenjörsfärdigheter med CAD
15:00
09:45
Grupp 1 (1-6)
V:Dator21-22
Datorövning
V1-intro
Ingenjörsfärdigheter med CAD
17:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Grupp 1 (1-6)
Mötas kl 09.45 utanför studiecentrum/kårhuset
Studiebesök
V1-intro
Ingenjörsfärdigheter med CAD
15:00
09:45
Grupp 2 (7-12)
V:Dator21-22
Datorövning
V1-intro
Ingenjörsfärdigheter med CAD
17:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8