v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
BR1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
Hans Bagge - Programledare
Peter Persson - Bitr. programledare
Wiveca Axner - Studie- och karriärvägledare
Ronnie Thomasson - Programplanerare
- Studierådsordförande
- Ordförande V-sektionen
V:A
Presentation
V1-intro
Wiveca Axner
Mottagningsvecka LTH
11:15
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/8 
Motivationsföreläsning med LTH:s vice rektor.
Rektor Kristoffer Modig ger dig information om hur studierna fungerar på LTH och tips om studieteknik.
Kårhusets Aula
Föreläsning
E1-intro
M1-intro
MD1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
SI/SVL/Kurator
V:C
Information
V1-intro
Wiveca Axner
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:00
FMAB65
V:A
Föreläsning
L1-intro
V1-intro
Frank Wikström
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/8 
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle,
samarbetsprojekt mellan
Arkitektur, Lantmäteri och
Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall
Information
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
FMAB65
V:P1
Övning
V1.10-intro
V1.11-intro
V1.12-intro
Ludvig Dillén
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
FMAB65
V:P2
Övning
V1.07-intro
V1.08-intro
V1.09-intro
Oskar Åström
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
FMAB65
V:O1
Övning
V1.04-intro
V1.05-intro
V1.06-intro
math-ö10
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
FMAB65
V:N2
Övning
V1.01-intro
V1.02-intro
V1.03-intro
Frank Wikström
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Lika villkorsföreläsning
En föreläsning om inkludering, lika möjligheter och rättigheter
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
N1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/8 
VTVA65
V:C
Föreläsning
V1-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
12:00
08:00
VTVA65
V:C
Föreläsning
V1-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
14:00
13:00
V:Dator21-24
Datorövning
V1.01-intro
V1.02-intro
V1.03-intro
V1.04-intro
V1.05-intro
V1.06-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
16:00
14:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/8 
V:C
Föreläsning
V1-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
10:00
08:00
V:Dator21-24
Datorövning
V1.01-intro
V1.02-intro
V1.03-intro
V1.04-intro
V1.05-intro
V1.06-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
12:00
10:00
VTVA65
V:Dator21-24
Datorövning
V1.07-intro
V1.08-intro
V1.09-intro
V1.10-intro
V1.11-intro
V1.12-intro
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 1/9