Tid Kommentar, Titel Platskommentar Undervisningstyp Studentgrupp Undergrupp Organisatör Kurs
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 08:45 Hälsningsanförande Kårhusets Aula Introduktion Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
09:00 - 11:00 Presentation av programmet
Hans Bagge - Programledare
Peter Persson - Bitr. programledare
Wiveca Axner - Studie- och karriärvägledare
Ronnie Thomasson - Programplanerare
- Studierådsordförande
- Ordförande V-sektionen
V:A Introduktion V1-intro Mottagningsvecka LTH
  Tis 2022-08-23
11:00 - 11:45 SI presentation V:C Presentation V1-intro Mottagningsvecka LTH
13:00 - 15:00 V:C Föreläsning V1-intro Andrey Ghulchak Endimensionell analys B1
  Ons 2022-08-24
09:15 - 10:00 Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula Information Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle
Samarbetsprojekt mellan Arkitekt,
Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall Föreläsning A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:00 - 15:00 Övning Matematik V:N1 Övning V1.07-intro
V1.08-intro
V1.09-intro
Jaime Manriquez Endimensionell analys B1
13:00 - 15:00 Övning Matematik V:N2 Övning V1.10-intro
V1.11-intro
V1.12-intro
math-ö8 Endimensionell analys B1
13:00 - 15:00 Övning Matematik V:P1 Övning V1.01-intro
V1.02-intro
V1.03-intro
Magnus Fries Endimensionell analys B1
13:00 - 15:00 Övning Matematik V:P2 Övning V1.04-intro
V1.05-intro
V1.06-intro
Georgios Lamprinakis Endimensionell analys B1
15:15 - 16:30 Lika villkor Kårhusets Aula Föreläsning F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
  Tors 2022-08-25
08:00 - 09:30 Kursintroduktion V:A Introduktion V1-intro Ingenjörsfärdigheter med CAD
09:45 - 15:00 Grupp 2 (7-12)
Mötas kl 09.45 utanför studiecentrum/kårhuset
Studiebesök V1-intro Ingenjörsfärdigheter med CAD
10:00 - 17:00 Grupp 1 (1-6) V:Dator21-22 Datorövning V1-intro Ingenjörsfärdigheter med CAD
  Fre 2022-08-26
09:45 - 15:00 Grupp 1 (1-6)
Mötas kl 09.45 utanför studiecentrum/kårhuset
Studiebesök V1-intro Ingenjörsfärdigheter med CAD
10:00 - 17:00 Grupp 2 (7-12) V:Dator21-22 Datorövning V1-intro Ingenjörsfärdigheter med CAD