Institution/avdelning


Lokalbokningen är nu öppen för bokning av lokaler t o m 28 augusti -22. Bokningar för HT-22 kan göras fr o m den 8 juni kl 12.00 då fördelningen av lokaler för utbildningen är klar. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre är 43 platser är bokningsbara. Se vidare information medarbetare.ki.se