Lokalöversikt/Inlogg till webbokning


Lokalbokningen är nu öppen för bokning av lokaler t o m 1 september -24. Bokningar för HT-24 kan göras fr o m den 5 juni kl 12.00 då fördelningen av lokaler för utbildningen är klar. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre är 43 platser är bokningsbara. Se vidare information medarbetare.ki.se