Institution/avdelning

Lokalbokningen för HT-21 är stängd och öppnar 9 juni kl 12.00 när lokalfördelningen är klar. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre är 43 platser är bokningsbara. Se vidare information medarbetare.ki.se