Institution/avdelning

Lokalbokningen är nu öppen för bokning av lokaler t o m 16 januari. Bokningar för VT-22 kan göras fr o m den 8 december kl 12.00 då fördelningen av lokaler för utbildningen är klar. Konferensrum i Solna samt konferensrum och lokaler i Flemingsberg med mindre är 43 platser är bokningsbara. Se vidare information medarbetare.ki.se