Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Fredag 30/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:00 - 08:45
08:00 - 09:00, Bengt Winbladsalen, Examination digital
08:00 - 09:00, Bengt Winbladsalen, Examination digital
08:00 - 17:30
08:15 - 12:15
08:15 - 16:45
08:30 - 09:45, Föreläsning
08:30 - 11:30
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Kurs
09:00 - 10:00
09:00 - 11:30, Bengt Winbladsalen, Examination digital
09:00 - 11:30, Bengt Winbladsalen, Examination digital
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Kurs
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:30
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:30
09:00 - 15:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
09:00 - 17:30
09:00 - 18:00
09:00 - 18:30
09:00 - 19:30
09:15 - 16:00
09:15 - 17:00
09:30 - 15:00
09:30 - 19:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
09:45 - 10:45, Föreläsning
09:45 - 16:30
10:00 - 11:00
10:00 - 12:00, Distansundervisning, Föreläsning
10:00 - 15:00
10:00 - 16:00
10:00 - 18:30
10:45 - 12:15, Föreläsning
11:00 - 16:15
11:00 - 19:00
11:30 - 12:00, Bengt Winbladsalen, Examination digital
11:30 - 12:00, Bengt Winbladsalen, Examination digital
11:30 - 12:00, Tid före/efter, Examination
11:30 - 16:00
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
12:00 - 12:15, Kurs
12:00 - 16:00, Examination
12:00 - 16:00
12:00 - 16:30
12:00 - 17:30
12:30 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:30
13:00 - 19:00
13:00 - 22:00
13:15 - 17:00
13:15 - 17:30
13:30 - 17:15
13:45 - 17:30
15:00 - 20:45
15:30 - 16:00, Tid före/efter, Examination digital
16:00 - 18:00
16:00 - 19:00, Examination digital
19:00 - 19:15, Tid före/efter, Examination digital

Måndag 2/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 13:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:15 - 17:45
08:30 - 09:00, Seminar
08:30 - 09:30
08:30 - 11:00
08:30 - 16:00
08:30 - 17:00
08:30 - 17:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 12:00
08:45 - 13:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Seminar
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:45
09:00 - 13:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 18:00
09:15 - 09:30, Tid före/efter, Föreläsning
09:15 - 16:00, Föreläsning
09:30 - 10:30, Föreläsning
09:30 - 12:00
09:30 - 15:00
09:30 - 17:00
09:30 - 17:00
09:30 - 17:30
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
10:00 - 11:00
10:00 - 12:00, Distansundervisning, Föreläsning
10:00 - 15:00
10:30 - 11:00, Föreläsning
10:30 - 12:30
11:00 - 12:00
11:00 - 16:30
11:30 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
12:00 - 14:00, Föreläsning
12:00 - 14:00, Föreläsning
12:00 - 14:00, Föreläsning
12:00 - 14:00, Föreläsning
12:00 - 16:00, Föreläsning
12:00 - 16:15
12:00 - 17:00
12:00 - 18:00
12:15 - 13:00
12:15 - 17:15
12:30 - 14:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 14:45
12:45 - 15:15, Seminarium
12:45 - 15:15, Seminarium
12:45 - 15:15, Seminarium
12:45 - 15:15, Seminarium
12:45 - 15:15, Seminarium
12:45 - 15:15, Seminarium
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 18:30
13:30 - 15:00
13:30 - 17:30
14:00 - 16:30, Föreläsning
14:00 - 16:30, Föreläsning
14:00 - 16:30, Föreläsning
14:00 - 16:30, Föreläsning
14:30 - 16:30, Föreläsning
14:30 - 16:30
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 19:00
16:30 - 18:00
17:30 - 20:15, Föreläsning
Tisdag 3/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 13:00, Genomgång
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00, Service
08:00 - 17:00
08:15 - 11:30
08:15 - 11:30
08:15 - 17:45
08:30 - 09:00, Seminar
08:30 - 09:00, Seminar
08:30 - 10:30
08:30 - 12:00
08:30 - 13:30
08:30 - 16:00, Kurs
08:30 - 16:30
08:30 - 17:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Seminar
09:00 - 12:00, Seminar
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:30
09:00 - 15:00
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
09:00 - 17:30
09:15 - 12:00
09:30 - 16:00
09:30 - 17:00
09:45 - 14:45
09:45 - 15:00
10:00 - 11:00
10:00 - 15:30
10:00 - 16:45
10:15 - 17:00
10:15 - 22:00
11:00 - 12:00
11:30 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:30
12:00 - 16:00, Föreläsning
12:30 - 16:15
12:30 - 16:45
12:30 - 17:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
13:00 - 15:00, Enhetsmöte
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00
13:00 - 18:00
13:45 - 15:45
15:00 - 19:30, Kurs
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:15 - 18:45
16:15 - 18:45
16:45 - 20:00
17:00 - 20:00, Konferens
Onsdag 4/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 08:30, Tid före/efter, Tentamen
08:00 - 12:00, Möte
08:00 - 12:30
08:00 - 17:00, Utbildning, Tillfällig kund
08:00 - 19:45
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:15 - 12:00
08:15 - 12:30
08:30 - 10:15, Dugga, Examination
08:30 - 10:15, Dugga, Examination
08:30 - 10:15, Dugga, Examination
08:30 - 10:15
08:30 - 10:45
08:30 - 11:30
08:30 - 13:00, Tentamen
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 12:00
09:00 - 10:00, Föreläsning
09:00 - 12:45
09:00 - 13:30
09:00 - 15:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:15 - 12:00
09:30 - 15:00
09:30 - 16:00
09:30 - 17:00
10:00 - 11:00, Föreläsning
10:15 - 10:30, Tid före/efter
10:15 - 10:30, Tid före/efter
10:15 - 10:30, Tid före/efter
10:30 - 12:15, Dugga, Examination
10:30 - 12:15, Dugga, Examination
10:30 - 12:15, Dugga, Examination
10:45 - 12:30, Seminar
11:00 - 12:00, Föreläsning
11:00 - 22:00
11:30 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:30 - 16:00, Möte
11:45 - 14:15
12:00 - 16:00, Föreläsning
12:00 - 17:00, Möte
12:30 - 16:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 15:45
13:00 - 13:15, Tid före/efter
13:00 - 13:15, Tid före/efter
13:00 - 13:15, Tid före/efter
13:00 - 14:00, Tid före/efter, Tentamen
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:30
13:00 - 17:00
13:15 - 15:00, Dugga, Examination
13:15 - 15:00, Dugga, Examination
13:15 - 15:00, Dugga, Examination
13:30 - 15:15, Seminar
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
Torsdag 5/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Resttentamen
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Resttentamen
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Resttentamen
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Resttentamen
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:30 - 16:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Kurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Tid före/efter, Kurs
09:00 - 12:00, Resttentamen
09:00 - 12:00, Resttentamen
09:00 - 12:00, Resttentamen
09:00 - 12:00, Resttentamen
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 13:30
09:00 - 13:30
09:00 - 16:00
09:00 - 22:30
10:00 - 12:00, Halvtidskontroll
10:00 - 12:00
10:00 - 15:00
10:30 - 16:00
11:30 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Kurs
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Resttentamen
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Resttentamen
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Resttentamen
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Resttentamen
12:00 - 16:00, Föreläsning
12:15 - 12:30, Tid före/efter
12:30 - 16:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 17:00, Möte
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Examination
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Examination
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Examination
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Examination
13:00 - 14:00, Möte
13:00 - 14:15, Tid före/efter, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
13:00 - 17:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:30, Genomgång
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
Fredag 6/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 16:30
08:15 - 09:00, Tid före/efter, Tentamen
08:30 - 11:15, Examination
08:30 - 12:30, Disputation
08:30 - 12:30, Disputation
08:30 - 16:00, Möte
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Tentamen
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Kurs
09:00 - 12:00, Resttentamen
09:00 - 12:00, Tid före/efter, Kurs
09:00 - 12:30, Tentamen
09:30 - 10:00, Tid före/efter, Omtenta
09:30 - 16:30
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
10:00 - 12:00, Omtenta
10:00 - 12:00, Distansundervisning, Föreläsning
10:00 - 16:00
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Omtenta
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Tentamen
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Kurs
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
12:15 - 16:15, Examination
12:30 - 12:45, Tid före/efter, Tentamen
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning
12:45 - 15:15, Föreläsning
12:45 - 17:00, Examination
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Distansundervisning, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:30, Föreläsning
13:00 - 16:30, Föreläsning
14:45 - 17:00
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Distansundervisning, Föreläsning

  Ändrad senaste dygnet.