Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 8  
Gå till nästa vecka

Måndag 17/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
06:00 - 00:00, Service
08:00 - 09:00
08:00 - 10:30
08:00 - 13:00
08:00 - 17:00, Visning
08:00 - 17:15, It-service
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:15, Föreläsning
08:30 - 10:15, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Quiz
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Redovisning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Redovisning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Redovisning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Redovisning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 12:15, Forskarutbildningskurs
08:45 - 15:00
09:00 - 09:45, Föreläsning
09:00 - 10:00, Föreläsning
09:00 - 10:15, Redovisning
09:00 - 10:15, Redovisning
09:00 - 10:15, Redovisning
09:00 - 10:15, Redovisning
09:00 - 10:30, Föreläsning
09:00 - 10:45, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Quiz
09:00 - 12:00
09:00 - 12:30
09:00 - 14:00
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
09:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
09:00 - 16:30
09:00 - 17:30
09:00 - 18:00
09:00 - 18:30
09:15 - 11:30, Möte
09:15 - 12:00, Möte
09:15 - 13:00
09:30 - 10:15, Föreläsning
09:30 - 16:00
09:30 - 17:00
09:45 - 11:15
09:45 - 16:00, Föreläsning
09:45 - 16:00
10:00 - 10:45, Föreläsning
10:00 - 12:00, Föreläsning
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:30
10:00 - 17:30
10:00 - 17:45
10:00 - 20:00
10:15 - 10:30, Tid före/efter, Redovisning
10:15 - 10:30, Tid före/efter, Redovisning
10:15 - 10:30, Tid före/efter, Redovisning
10:15 - 10:30, Tid före/efter, Redovisning
10:15 - 12:00
10:15 - 12:30
10:15 - 13:45
10:30 - 11:15, Föreläsning
10:30 - 11:45, Redovisning
10:30 - 11:45, Redovisning
10:30 - 11:45, Redovisning
10:30 - 11:45, Redovisning
10:30 - 12:15, Föreläsning
10:45 - 12:00, Föreläsning
11:00 - 11:45, Föreläsning
11:00 - 12:45, Föreläsning
11:00 - 14:30
11:00 - 16:00
11:00 - 17:00
11:15 - 11:30, Tid före/efter, Föreläsning
11:15 - 12:00
11:30 - 13:00
11:45 - 12:00, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Quiz
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 13:00
12:00 - 15:00
12:00 - 16:30
12:00 - 17:00
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 12:45, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 12:45, Tid före/efter
12:30 - 14:30
12:30 - 15:00
12:30 - 16:30, Enhetsmöte
12:30 - 16:30, Enhetsmöte
12:30 - 17:45
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Upprop
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:30, Föreläsning
12:45 - 16:30, Seminarium
12:45 - 16:30, Seminarium
12:45 - 16:30, Seminarium
12:45 - 16:30, Seminarium
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Föreläsning
13:00 - 14:00, Föreläsning
13:00 - 14:00, Föreläsning
13:00 - 15:00, Föreläsning
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:30
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:15 - 13:30, Tid före/efter, Seminarium
13:15 - 15:00, Demonstration
13:30 - 15:30, Seminarium
13:30 - 15:30
13:30 - 16:30
13:45 - 15:30, Föreläsning
13:45 - 16:00
14:00 - 15:30, Föreläsning
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:45
14:15 - 15:45, Föreläsning
14:15 - 18:30
14:30 - 15:00
14:30 - 16:00
14:45 - 17:30
15:00 - 15:15, Tid före/efter, Föreläsning
15:00 - 15:15, Tid före/efter, Upprop
15:00 - 17:00
15:00 - 18:00
15:00 - 19:00
15:00 - 20:00
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Föreläsning
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Föreläsning
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:45 - 16:00, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:45
16:00 - 18:00
16:00 - 20:30
16:00 - 20:45
16:00 - 21:00
16:15 - 17:30
16:45 - 21:00
17:00 - 19:30
17:15 - 17:30, Tid före/efter, Föreläsning
17:30 - 18:45, Föreläsning
18:45 - 19:15, Tid före/efter, Föreläsning
19:15 - 20:30, Föreläsning
20:30 - 20:45, Tid före/efter, Föreläsning
Tisdag 18/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
07:00 - 12:00, Service
08:00 - 17:00, Internationell konferens
08:00 - 17:00, Internationell konferens
08:00 - 18:00
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Seminarium
08:15 - 11:30, Seminarium
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Utbildning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:15, Föreläsning
08:30 - 10:00
08:30 - 10:15, Föreläsning
08:30 - 12:00, Seminarium
08:30 - 12:15, Forskarutbildningskurs
08:30 - 16:00, Kurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 15:00
09:00 - 10:00, Föreläsning
09:00 - 10:15, Föreläsning
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 11:45, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Utbildning
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00
09:00 - 12:30
09:00 - 13:30
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:30
09:00 - 17:00, Möte
09:00 - 17:30
09:15 - 09:30, Tid före/efter, Föreläsning
09:15 - 13:00
09:15 - 16:00
09:30 - 11:45, Föreläsning
09:30 - 15:00, Kurs
09:30 - 18:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Upprop
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Kurs
09:45 - 16:30
10:00 - 10:30
10:00 - 12:00, Föreläsning
10:00 - 12:00, Kurs
10:00 - 12:00, Föreläsning
10:00 - 15:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:30
10:30 - 12:00, Föreläsning
10:30 - 12:15, Föreläsning
11:00 - 11:15, Tid före/efter, Seminarium
11:00 - 16:30
11:00 - 18:00
11:00 - 20:00
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Upprop
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Kurs
12:00 - 12:15, Seminarium
12:00 - 18:00
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:15 - 15:00
12:15 - 17:00
12:15 - 17:45
12:30 - 12:45, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 13:00, Tid före/efter, Examination digital
12:30 - 16:00
12:30 - 18:30
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Upprop
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Kurs
12:45 - 13:00, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:30, Föreläsning
12:45 - 14:00
12:45 - 16:15, Forskarutbildningskurs
13:00 - 14:00, Föreläsning
13:00 - 14:30, Föreläsning
13:00 - 15:00, Kurs
13:00 - 15:00, Föreläsning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Seminarium
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00, Examination digital
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 18:00
13:00 - 19:00
13:45 - 14:30, Föreläsning
14:00 - 14:15, Tid före/efter, Upprop
14:00 - 17:00
14:15 - 16:15, Seminarium
14:15 - 16:15, Seminarium
14:15 - 16:15, Seminarium
14:15 - 16:15, Seminarium
14:30 - 14:45, Tid före/efter, Föreläsning
14:30 - 18:00
14:45 - 15:45, Föreläsning
15:00 - 15:15, Tid före/efter, Kurs
15:45 - 16:00, Tid före/efter, Föreläsning
15:45 - 17:00, Seminar
16:00 - 16:15, Seminarium
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
16:00 - 19:00, Föreläsning
16:00 - 19:00
16:00 - 19:30
16:00 - 20:30
16:30 - 17:30
17:00 - 17:15, Tid före/efter, Examination digital
17:15 - 19:15
17:30 - 18:00, Tid före/efter, Föreläsning
18:00 - 20:00, Föreläsning
20:00 - 20:15, Tid före/efter, Föreläsning
Onsdag 19/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
00:00 - 00:00, Service
08:00 - 17:00
08:00 - 18:30
08:15 - 08:30, Seminarium
08:15 - 10:00, Föreläsning
08:15 - 12:00, Kurs
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 13:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:30 - 12:00, Seminarium
08:30 - 12:30, Omtenta
08:30 - 15:15, Möte
08:30 - 19:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
08:45 - 12:00, Kurs
09:00 - 11:00
09:00 - 13:00
09:00 - 14:00
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
09:00 - 16:30
09:00 - 18:30
09:00 - 19:00
09:15 - 17:45
09:45 - 12:00
10:00 - 11:30, Möte
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:30
10:00 - 20:00
10:45 - 14:45
11:00 - 12:00, Disputation
11:00 - 13:00, Studiebesök
11:00 - 18:00
11:15 - 16:00
12:00 - 12:15, Seminarium
12:00 - 15:00, Möte
12:00 - 17:00, Konferens
12:30 - 16:00, Workshop
12:45 - 13:00, Seminarium
12:45 - 13:00, Forskarutbildningskurs
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Möte
12:45 - 14:30, Möte
12:45 - 16:00
12:45 - 17:15, Möte
13:00 - 14:15
13:00 - 15:00, Möte
13:00 - 16:00, Seminarium
13:00 - 16:30
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:15 - 18:30
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00, Möte
14:00 - 17:30
16:00 - 16:15, Seminarium
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
16:30 - 18:30, Tid före/efter, Möte, Ulvsunda Båtsällskap
17:00 - 19:00, Service
17:30 - 20:00
17:45 - 21:15
18:30 - 21:30, Möte, Ulvsunda Båtsällskap
Torsdag 20/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 13:00, Service
00:00 - 00:00, Service
08:00 - 12:00
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 12:00, Forskarutbildningskurs, Seminarium
08:15 - 12:15, Föreläsning
08:15 - 12:15
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 10:15, Föreläsning
08:30 - 11:00, Workshop
08:30 - 11:30, Föreläsning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Chefsmöte
08:30 - 12:15, Forskarutbildningskurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 12:00, Föreläsning
08:45 - 12:00, Möte
09:00 - 10:00, Föreläsning
09:00 - 11:00, Seminar
09:00 - 11:00, Seminar
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Gruppövning
09:00 - 12:00, Gruppövning
09:00 - 12:00, Gruppövning
09:00 - 12:00, Gruppövning
09:00 - 12:00, Gruppövning
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 14:00
09:00 - 15:00, Uppdragsutbildning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:15 - 09:30, Tid före/efter, Utbildning
09:30 - 11:45, Utbildning
09:30 - 14:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Kurs
10:00 - 12:00, Föreläsning
10:00 - 12:15
10:00 - 15:00
10:00 - 16:00, Kurs
10:00 - 18:00
10:30 - 12:15, Föreläsning
11:00 - 16:00, Studiebesök
11:30 - 11:45, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Upprop
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter
12:00 - 16:00, Examination
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:15 - 12:30, Tid före/efter
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:15 - 15:15, Föreläsning
12:30 - 13:30, Föreläsning
12:30 - 16:00
12:30 - 16:00, Workshop
12:30 - 17:00
12:30 - 17:30
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 14:00
12:45 - 15:30, TimeEdit utbildning
12:45 - 16:00
12:45 - 16:15, Forskarutbildningskurs
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45, Gruppövning
13:00 - 13:45
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00, Chefsmöte
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 15:15, Grupparbete
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:30
13:00 - 17:00
13:00 - 18:00
13:30 - 13:45, Tid före/efter, Föreläsning
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
13:45 - 16:00
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:00 - 14:45, Gruppövning
14:30 - 18:00
15:00 - 15:15, Tid före/efter, Uppdragsutbildning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:00 - 15:45, Gruppövning
15:15 - 15:30, Tid före/efter, Upprop
15:15 - 17:45
15:30 - 17:00, Föreläsning
15:30 - 17:30, Möte
16:00 - 16:15, Tid före/efter
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Kurs
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 19:30
17:00 - 19:15, Seminarium
Fredag 21/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:00 - 13:00, Disputation
08:00 - 16:00, Disputation
08:00 - 16:30, Utbildning
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:15 - 08:30, Tid före/efter
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Examination
08:30 - 10:15, Föreläsning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Gruppövning
08:30 - 12:00, Möte
08:30 - 13:15, Disputation
08:30 - 16:30
08:30 - 16:30
08:30 - 16:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 11:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Examination
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00
09:00 - 13:00, Examination
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00
09:15 - 09:30, Tid före/efter
09:30 - 10:00
09:30 - 12:30
09:30 - 13:30
09:30 - 16:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 10:00, Tid före/efter
09:45 - 11:00
09:45 - 12:00, Föreläsning
09:45 - 15:45, Föreläsning
10:00 - 11:45, Seminar
10:00 - 11:45, Seminar
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:30 - 12:15, Föreläsning
10:30 - 12:30, Seminarium
11:00 - 12:00
11:45 - 12:00, Tid före/efter
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Examination
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15
12:00 - 12:30
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Tentamen Rest
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:15 - 13:00, Tid före/efter, Examination
12:15 - 13:30
12:30 - 13:00, Tid före/efter, Disputation
12:30 - 13:00, Tid före/efter
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 13:15, Gruppövning
12:30 - 15:30, Workshop
12:30 - 16:30
12:30 - 18:00, Examination digital, Försvarshögskolan
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Upprop
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 15:00, Föreläsning
12:45 - 15:00
12:45 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Examination
13:00 - 14:00, Föreläsning
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00, Tentamen Rest
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:00 - 16:00, Studiebesök
13:00 - 16:30, Disputation
13:00 - 17:00, Examination
13:00 - 17:30
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 14:15, Gruppövning
13:30 - 15:30, Seminarium
13:30 - 15:30, Seminarium
13:30 - 15:30, Seminarium
13:30 - 15:30, Seminarium
13:30 - 15:30, Seminarium
14:00 - 14:15, Tid före/efter, Upprop
14:30 - 15:15, Gruppövning
14:30 - 15:15, Gruppövning
14:30 - 15:15, Gruppövning
14:30 - 15:15, Gruppövning
14:30 - 15:15, Gruppövning
14:30 - 15:15, Gruppövning
15:00 - 15:15, Tid före/efter
15:30 - 19:00
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Tentamen Rest

Måndag 24/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
06:00 - 17:00, Service
06:00 - 17:00, Service
06:00 - 17:00, Service
06:00 - 17:00, Service
06:00 - 17:00, Service
06:00 - 17:00, Service
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Tentamen
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:15 - 10:45
08:15 - 13:45, Föreläsning
08:30 - 08:45, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 11:00, Föreläsning
08:30 - 16:00, Kurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Kurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 10:30, Möte
08:45 - 12:00, Föreläsning
08:45 - 12:15, Möte
09:00 - 09:45, Föreläsning
09:00 - 10:00
09:00 - 10:45, Föreläsning
09:00 - 11:30, Föreläsning
09:00 - 11:30
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Tentamen
09:00 - 12:00, Kurs
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Föreläsning
10:00 - 10:15, Tid före/efter
10:00 - 10:45, Föreläsning
10:00 - 11:00, Föreläsning
10:45 - 11:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:00 - 11:15, Tid före/efter, Föreläsning
11:00 - 11:45, Föreläsning
11:00 - 11:45, Föreläsning
11:00 - 12:00, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Kurs
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Tentamen
12:00 - 13:45, Föreläsning
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 12:45, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 15:00, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Laboration
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Laboration
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 14:15
12:45 - 14:30, Föreläsning
13:00 - 14:15, Laboration
13:00 - 14:15, Laboration
13:00 - 15:00
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:45, Föreläsning
13:45 - 14:00, Tid före/efter, Föreläsning
14:00 - 15:45, Självstudier
14:15 - 15:30, Laboration
14:15 - 15:30, Laboration
14:30 - 14:45, Tid före/efter, Föreläsning
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 16:45, Laboration
15:30 - 16:45, Laboration
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:30 - 17:00, Tid före/efter, Möte
16:45 - 17:00, Tid före/efter, Laboration
16:45 - 17:00, Tid före/efter, Laboration
17:00 - 18:30, Möte
17:30 - 18:00, Tid före/efter, Föreläsning
18:00 - 20:00, Föreläsning
18:30 - 19:00, Tid före/efter, Möte
20:00 - 20:15, Tid före/efter, Föreläsning
Tisdag 25/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Service
08:15 - 08:30, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 10:15, Föreläsning
08:30 - 10:30, Seminarium
08:30 - 10:30, Seminarium
08:30 - 10:30, Seminarium
08:30 - 10:30, Seminarium
08:30 - 10:30, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter
08:45 - 12:00, Kurs
09:00 - 10:45, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:45 - 11:15, Möte
09:45 - 11:45, Seminarium
09:45 - 11:45, Seminarium
09:45 - 11:45, Seminarium
09:45 - 11:45, Seminarium
09:45 - 11:45, Seminarium
09:45 - 11:45, Seminarium
10:00 - 18:30, Möte
10:30 - 12:15, Föreläsning
10:45 - 11:00, Tid före/efter, Föreläsning
11:00 - 11:45, Föreläsning
11:00 - 12:00, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Seminarium
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
12:15 - 12:30, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 12:45, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:30 - 17:15, Examination digital
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Laboration
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Laboration
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Seminarium
12:45 - 14:15
12:45 - 14:15
12:45 - 14:30, Föreläsning
12:45 - 14:45, Seminarium
12:45 - 14:45, Seminarium
12:45 - 14:45, Seminarium
12:45 - 14:45, Seminarium
12:45 - 14:45, Seminarium
12:45 - 14:45, Seminarium
13:00 - 13:15, Tid före/efter, Föreläsning
13:00 - 13:45, Föreläsning
13:00 - 14:15, Laboration
13:00 - 14:15, Laboration
13:00 - 15:00, Seminarium
13:00 - 15:00, Seminarium
13:00 - 15:00, Seminarium
13:00 - 15:00, Seminarium
13:00 - 15:00, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 15:30, Seminarium
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, Föreläsning
13:15 - 14:15, Föreläsning
14:15 - 14:30, Tid före/efter, Föreläsning
14:15 - 14:30, Tid före/efter, Föreläsning
14:15 - 15:30, Laboration
14:15 - 15:30, Laboration
14:30 - 15:15, Föreläsning
14:30 - 18:30
14:45 - 15:30, Föreläsning
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 15:45, Tid före/efter, Seminarium
15:30 - 16:45, Laboration
15:30 - 16:45, Laboration
16:00 - 16:15, Tid före/efter
16:45 - 17:00, Tid före/efter, Laboration
16:45 - 17:00, Tid före/efter, Laboration

  Ändrad senaste dygnet.

 
Service