Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Torsdag 21/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
07:30 - 08:45
08:00 - 16:00
08:15 - 14:30
08:15 - 16:00
08:15 - 18:45
08:30 - 16:00
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
08:30 - 18:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 15:00
08:45 - 17:30
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 12:00
09:00 - 12:30
09:00 - 13:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:30
09:00 - 16:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 21:00
09:30 - 10:30
09:30 - 17:00
09:30 - 18:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Föreläsning
10:00 - 12:00
10:00 - 15:00
10:00 - 16:30
10:00 - 17:00
10:30 - 16:00
10:30 - 16:00
10:45 - 16:15
12:00 - 18:30
12:15 - 18:45
12:30 - 14:30
12:30 - 17:30
12:30 - 18:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
13:00 - 14:30
13:00 - 14:45
13:00 - 16:00, Handledning
13:00 - 16:00, Handledning
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00, Handledning
13:00 - 17:00
13:00 - 19:00, Nya studenter
13:15 - 17:45
14:00 - 14:15, Tid före/efter, Föreläsning
14:30 - 16:30
14:30 - 17:30
14:30 - 18:00
14:45 - 16:30
14:45 - 18:00
15:00 - 17:30
15:30 - 20:00
15:45 - 18:30
16:00 - 18:30
16:00 - 20:30
18:30 - 21:30
Fredag 22/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
07:30 - 15:00
07:30 - 16:30, Omtenta, Tentamen digital
08:00 - 13:00
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00, Nya studenter
08:00 - 17:00
08:00 - 19:30
08:15 - 18:45
08:30 - 12:00
08:30 - 13:15, Disputation
08:30 - 16:15
08:30 - 17:00
08:30 - 18:00
08:45 - 12:30
08:45 - 16:15
08:45 - 20:15
09:00 - 12:00
09:00 - 16:15
09:00 - 17:00
09:00 - 17:30
09:00 - 18:00
09:00 - 18:30
09:15 - 12:30
09:15 - 17:30
09:30 - 13:00
09:30 - 15:00
09:30 - 16:00
09:30 - 16:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:15
10:00 - 19:00
10:15 - 15:45
10:30 - 18:00
11:00 - 13:00, Tid före/efter, Disputation
11:30 - 18:00
12:00 - 18:00, Disputation
12:30 - 17:30
12:45 - 16:15
13:00 - 17:15
13:00 - 17:30
13:00 - 18:00, Disputation
13:00 - 18:45
15:00 - 17:30
18:00 - 18:15, Tid före/efter, Disputation

Måndag 25/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 16:00, Stängt
00:00 - 16:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
08:30 - 10:00, Tid före/efter, Dugga digital
08:30 - 10:00, Tid före/efter, Dugga digital
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 17:00
08:45 - 17:00
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:30 - 16:00
09:30 - 17:00
09:30 - 17:15
09:45 - 10:00, Kurs
09:45 - 10:00, Kurs
09:45 - 15:00
09:45 - 16:15
10:00 - 11:45, Undervisningen på distans, pga COVID-19
10:00 - 12:00, Dugga digital
10:00 - 12:00, Dugga digital
10:00 - 12:00, Kurs
10:00 - 12:00, Kurs
12:00 - 12:15, Kurs
12:00 - 12:15, Kurs
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Dugga digital
12:00 - 13:00, Tid före/efter, Dugga digital
12:00 - 18:30
12:45 - 13:00, Kurs
12:45 - 13:00, Kurs
13:00 - 16:00, Kurs
13:00 - 16:00, Kurs
15:00 - 19:00
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Kurs
16:00 - 16:15, Kurs
16:00 - 00:00, Stängt
16:00 - 00:00, Stängt
Onsdag 27/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Tentamen digital
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
09:00 - 12:00, Tentamen digital
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 17:00
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Föreläsning
09:45 - 12:15
10:00 - 14:30, Föreläsning
10:00 - 15:30
12:00 - 12:30, Tid före/efter, Tentamen digital
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Föreläsning
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00, Föreläsning
14:00 - 15:00, Tid före/efter, Examination digital
14:30 - 14:45, Tid före/efter, Föreläsning
14:45 - 16:45, Möte
15:00 - 18:00, Tid före/efter, Examination digital
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
18:00 - 19:00, Tid före/efter, Examination digital
Torsdag 28/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Handledning
08:45 - 17:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 12:00, Handledning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 17:00, Föreläsning
09:30 - 10:00, Tid före/efter, Tentamen digital
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Föreläsning
10:00 - 12:00, Service
10:00 - 12:30
10:00 - 13:00, Tentamen digital
10:00 - 14:30, Föreläsning
10:00 - 16:00
11:00 - 11:30, Uppdragsutbildning
11:30 - 17:30, Uppdragsutbildning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, Handledning
13:00 - 13:30, Tid före/efter, Tentamen digital
13:00 - 16:00, Handledning
13:00 - 16:00, Handledning
13:00 - 17:00, Handledning
13:45 - 16:15
14:30 - 14:45, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
17:00 - 17:30, Tid före/efter, Föreläsning
17:30 - 18:00, Uppdragsutbildning
Fredag 29/1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Stängt
00:00 - 00:00, Lokalen blir 2 lokaler, Skrivsal 1 och 2 BZ
07:30 - 08:00, Uppdragsutbildning
08:00 - 15:00, Uppdragsutbildning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 16:00, Föreläsning
09:00 - 17:00, Föreläsning
09:00 - 17:00, Föreläsning
09:45 - 10:00, Tid före/efter, Föreläsning
10:00 - 14:30, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, Föreläsning
14:30 - 14:45, Tid före/efter, Föreläsning
15:00 - 15:30, Uppdragsutbildning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, Föreläsning
17:00 - 17:30, Tid före/efter, Föreläsning
17:00 - 17:30, Tid före/efter, Föreläsning

  Ändrad senaste dygnet.

 
Service