Torsdag 8/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 00:00, Service
07:30 - 08:30, Tid före/efter, 2TL088, Professionell utveckling 4 - kliniken
07:30 - 12:00
07:30 - 12:45
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 2DS013, Akut ohälsa och integrativ omvårdnad
08:00 - 12:00, Student
08:00 - 14:00
08:00 - 16:00, Student
08:00 - 16:00
08:00 - 16:30, Student
08:00 - 20:30, Student
08:30 - 11:30, 2TL088, Professionell utveckling 4 - kliniken
08:30 - 12:00
08:30 - 12:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
08:45 - 10:00
08:45 - 15:00, Student
08:45 - 16:30, Student
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:00 - 11:15, 1AR035, Delaktighet och miljö
09:00 - 11:15, 1AR035, Delaktighet och miljö
09:00 - 12:00, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
09:00 - 13:00, 2DS013, Akut ohälsa och integrativ omvårdnad
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 17:30, Student
09:00 - 18:00, Student
09:15 - 12:00, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:30 - 12:00
09:30 - 17:00, Student
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1BA143, Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
09:45 - 10:00, Tid före/efter
10:00 - 12:00
10:00 - 12:30, 1BA143, Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
10:00 - 15:30, Student
10:00 - 16:00, Student
10:00 - 18:00, Student
10:00 - 18:00, Student
10:00 - 18:00, Student
10:00 - 20:30, Student
10:30 - 13:00, Student
11:00 - 11:15, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
11:00 - 17:00
11:15 - 12:30, 1AR035, Delaktighet och miljö
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 2TL088, Professionell utveckling 4 - kliniken
11:30 - 13:00
11:30 - 14:00, Student
11:30 - 15:00, Student
11:30 - 18:00, Student
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
12:00 - 14:00, Student
12:00 - 16:00, Student
12:00 - 17:00, Student
12:00 - 19:00, Student
12:00 - 22:00, Student
12:30 - 18:00, Student
12:30 - 18:45, Student
12:45 - 15:00
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 1BA181, Mikrobiologi 2
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 1AR026, Medicinska ämnen 1, 1AR028, Kreativitet och aktivitet
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00, Student
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:30, Student
13:00 - 18:30, Student
13:15 - 20:15, Student
13:30 - 16:30, 1BA181, Mikrobiologi 2
13:30 - 16:30, 1AR026, Medicinska ämnen 1, 1AR028, Kreativitet och aktivitet
13:30 - 17:00, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:45 - 15:15
14:00 - 17:00, Student
14:00 - 21:30, Student
16:00 - 19:00, Karolinska Universitetssjukhuset
16:00 - 19:00, Karolinska Universitetssjukhuset
16:30 - 17:30, Tid före/efter, 1AR026, Medicinska ämnen 1, 1AR028, Kreativitet och aktivitet
16:30 - 17:45
17:00 - 18:00
17:15 - 20:00, Student
Fredag 9/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 11:30, Service
07:45 - 08:30, Tid före/efter, 7KT012, Odontologiska och medicinska stödämnen 1
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:00 - 16:00, Service
08:00 - 16:00, Service
08:00 - 16:00, 1FY023, Tema intervention - Fysioterapi 2, M6, M7, M8, M9, S 307
08:00 - 16:00, Student
08:00 - 17:00, Karolinska Universitetssjukhuset
08:00 - 17:00, Karolinska Universitetssjukhuset
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
08:30 - 11:30, 7KT012, Odontologiska och medicinska stödämnen 1
08:30 - 11:30, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
08:30 - 12:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 11:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 12:00, NU3009, Molekylär nutrition I
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, 1FY031, Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik
09:00 - 12:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 12:30, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:30, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 13:00, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 14:00
09:00 - 15:30, Student
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:45, Student
09:00 - 19:00, Student
09:00 - 19:30, Student
09:30 - 10:00, Tid före/efter, 1AU073, Audiologiska systemet
09:30 - 11:30, Student
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
10:00 - 13:00, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
10:00 - 14:00, 1AU073, Audiologiska systemet
10:00 - 18:00, Student
10:30 - 18:00, Student
10:30 - 18:00, Student
11:00 - 12:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
11:00 - 17:30, Student
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT012, Odontologiska och medicinska stödämnen 1
11:30 - 14:30, Karolinska Universitetssjukhuset
12:00 - 12:45, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
12:00 - 13:00
12:30 - 15:30, Student
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
12:45 - 15:45, Student
12:45 - 16:00
13:00 - 15:00, NU3009, Molekylär nutrition I
13:00 - 15:30
13:00 - 17:00, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
13:15 - 14:00, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
13:30 - 14:00, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
14:00 - 14:15, Tid före/efter, 1AU073, Audiologiska systemet
14:00 - 17:00, 2TL074, Protetik 1
14:00 - 17:00, 2TL074, Protetik 1
14:45 - 15:00, Tid före/efter, 1BA179, Immunologi 2
15:00 - 18:00, 1BA179, Immunologi 2
15:15 - 17:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
16:00 - 17:45, Student
16:00 - 00:00, Student
17:00 - 17:15, Tid före/efter, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
17:00 - 17:30, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
17:00 - 18:00, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1

Måndag 12/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:45 - 08:30, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs
08:00 - 11:30, 2TL091, Protetik 3
08:00 - 11:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
08:00 - 11:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
08:00 - 11:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
08:00 - 11:30, 2TL072, Endodonti 1
08:00 - 12:00, 2LK069, Den sjuka människan 2, DSM2 HT22 HS
08:00 - 12:00, 2LK069, Den sjuka människan 2, DSM2 HT22 HS
08:00 - 15:30, Student
08:15 - 08:30, 2VA010, Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 11:30, 7KT018, Klinikförberedande kurs
08:30 - 16:00, 2VA010, Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
08:45 - 12:00
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:00 - 12:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:00 - 12:00, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
09:00 - 12:00, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
09:00 - 18:00, Student
09:15 - 12:00, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:30 - 10:00, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa
09:30 - 10:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
09:45 - 10:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
09:45 - 12:00
10:00 - 11:00, 1AU065, Psykologi
10:00 - 11:30, NU3009, Molekylär nutrition I
10:00 - 11:30, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
10:00 - 12:00, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, HT22 Grupp A
10:00 - 12:30, Student
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00, Student
10:45 - 17:30, Student
11:00 - 12:00, 1AU065, Psykologi
11:15 - 13:15, Student
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 2TL091, Protetik 3
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:00 - 12:30, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 2LK069, Den sjuka människan 2, DSM2 HT22 HS
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 2LK069, Den sjuka människan 2, DSM2 HT22 HS
12:00 - 13:00
12:00 - 13:15, Student
12:00 - 13:30, Student
12:00 - 16:00, Student
12:00 - 18:30, Student
12:15 - 13:30
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:30 - 13:00
12:30 - 13:00
12:30 - 13:15, Tid före/efter, 2LK069, Den sjuka människan 2, DSM2 HT22 HS
12:30 - 16:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1RS049, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 14:00
12:45 - 15:15
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 14:00, 1AU065, Psykologi
13:00 - 14:30, NU3009, Molekylär nutrition I
13:00 - 15:30, 1RS049, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2
13:00 - 16:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
13:00 - 16:00, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:00 - 16:00
13:00 - 17:45
13:00 - 17:45
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL072, Endodonti 1
13:30 - 17:00, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 17:00, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 17:00, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 17:00, 2TL072, Endodonti 1
14:00 - 14:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
14:45 - 15:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
15:00 - 16:00, NU3009, Molekylär nutrition I
17:00 - 18:00
17:45 - 18:15
17:45 - 18:15
Tisdag 13/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 11:30, 2TL091, Protetik 3
08:00 - 11:30, Student
08:30 - 09:00
08:30 - 12:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, H1F2673, Introduktion till kvalitativa metoder, S 414
09:00 - 09:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
09:00 - 09:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
09:00 - 09:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
09:00 - 10:00, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
09:00 - 11:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, H1F2673, Introduktion till kvalitativa metoder, S 414
09:00 - 16:00
09:30 - 10:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
09:30 - 12:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
09:30 - 12:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
09:30 - 12:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
10:00 - 11:00, 1AU065, Psykologi
10:00 - 12:00, Student
10:00 - 15:00, 1FY031, Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik
10:15 - 15:45, Student
11:00 - 12:00, 1AU065, Psykologi
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 2TL091, Protetik 3
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1
12:00 - 13:15
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2DS010, Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 13:00, Tid före/efter, H1F2673, Introduktion till kvalitativa metoder, S 414
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:00 - 14:00, 1AU065, Psykologi
13:00 - 15:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, 2DS010, Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård
13:00 - 16:00, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:00 - 16:00, H1F2673, Introduktion till kvalitativa metoder, S 414
13:00 - 16:30, Student
13:00 - 17:00, 2TL051, Oral biomedicin 1
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL091, Protetik 3
13:30 - 16:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 16:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 16:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
13:30 - 17:00, 2TL091, Protetik 3
14:00 - 14:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
16:30 - 20:00, Student
17:00 - 17:45, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1
17:00 - 18:00
Onsdag 14/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 00:00, Skrivsal Widerströmska, It-service
07:30 - 13:00
07:45 - 11:30, 2TL036, Käkkirurgi
08:00 - 08:30, Tid före/efter, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
08:00 - 11:30, 2TL093, Orala sjukdomar - prevention och behandling
08:00 - 11:30, 2TL091, Protetik 3
08:00 - 11:30, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
08:00 - 11:30, 2TL077, Parodontologi 2
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 1RS033, Examensarbete i radiografi
08:15 - 16:30
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2TL056, Allmän patologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2TL056, Allmän patologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1BA105, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2
08:30 - 10:30, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
08:30 - 12:00, 1RS033, Examensarbete i radiografi
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 15:00
08:30 - 16:30
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS033, Examensarbete i radiografi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 2DS010, Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
09:00 - 11:00, 1RS033, Examensarbete i radiografi
09:00 - 11:00, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
09:00 - 11:30, 1BA105, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, 2TL056, Allmän patologi
09:00 - 12:00, 2TL056, Allmän patologi
09:00 - 15:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 2DS010, Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård
09:00 - 18:00, Student
09:30 - 10:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
09:45 - 10:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 12:00, NU3009, Molekylär nutrition I
10:00 - 12:00, 1AU065, Psykologi
10:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:30 - 10:45, Tid före/efter, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
10:45 - 11:45, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 2TL091, Protetik 3
11:30 - 12:00, Tid före/efter, 1BA105, Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2
11:45 - 12:00, Tid före/efter, 1RS037, Specifik omvårdnad 3
11:45 - 13:15
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:00 - 13:00, 1RS037, Specifik omvårdnad 3
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
12:00 - 17:00
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 2TL035, Oral radiologi 3, 2TL072, Endodonti 1
12:30 - 16:30, 2TL035, Oral radiologi 3
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU3009, Molekylär nutrition I
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
13:00 - 13:30
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL094, Examensarbete i odontologi
13:00 - 14:30, NU3009, Molekylär nutrition I
13:00 - 15:00, Student
13:00 - 15:30, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:00 - 17:00, 2TL035, Oral radiologi 3, 2TL072, Endodonti 1
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
13:30 - 15:30, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention
13:30 - 17:00, 7KT011, Klinisk färdighetsträning 1
13:30 - 17:00, 2TL094, Examensarbete i odontologi
16:00 - 16:30
16:00 - 00:00, Student
16:30 - 19:30
17:00 - 17:15, Tid före/efter, 2TL035, Oral radiologi 3, 2TL072, Endodonti 1
Torsdag 15/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:45 - 08:30, Tid före/efter, 1RS024, Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse
08:00 - 11:30, 2TL093, Orala sjukdomar - prevention och behandling
08:00 - 11:30, 7KT017, Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:30, 1RS024, Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 2QA286, Medicinsk akupunktur
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
09:00 - 10:00, 2QA286, Medicinsk akupunktur
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
09:00 - 16:00
09:15 - 12:00
09:30 - 10:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
10:00 - 12:00, 1AU065, Psykologi
10:00 - 12:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
11:15 - 12:30
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 2TL093, Orala sjukdomar - prevention och behandling
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT017, Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
11:45 - 13:15
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1TY007, Oral hälsa - teori 3
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
12:30 - 12:45, Tid före/efter, 1RS024, Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
12:45 - 13:00, Tid före/efter
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2
13:00 - 14:00, 1AU065, Psykologi
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:00 - 16:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 16:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 16:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:00 - 16:00, 1AR022, Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 7KT017, Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL093, Orala sjukdomar - prevention och behandling
13:30 - 17:00, 2TL093, Orala sjukdomar - prevention och behandling
13:30 - 17:00, 7KT017, Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
13:30 - 17:00, 2TL077, Parodontologi 2
13:45 - 16:30
14:00 - 14:15, Tid före/efter, 1AU065, Psykologi
15:30 - 16:30, Tid före/efter, 1SJ029, Interprofessionell och professionell kompetens
15:45 - 20:00, Student
16:30 - 17:45
16:30 - 20:30, 1SJ029, Interprofessionell och professionell kompetens
17:00 - 18:00

  Ändrad senaste dygnet.