Lördag 2/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
09:30 - 19:00, Student
10:30 - 20:15, Student
11:00 - 20:00, Student
11:00 - 20:30, Student
12:00 - 19:00, Student
Söndag 3/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
10:00 - 17:30, Student
12:00 - 18:00, Student

Måndag 4/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1AU049, Tal och ljud - produktion och perception
08:30 - 17:00, Student
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR040, Examensarbete i arbetsterapi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS033, Examensarbete i radiografi
08:45 - 09:15, Tid före/efter, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
08:45 - 12:15, Student
08:45 - 16:00, Student
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:00 - 10:00, 1RS033, Examensarbete i radiografi
09:00 - 11:00, 1AR040, Examensarbete i arbetsterapi
09:00 - 12:00, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
09:00 - 12:00, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:00, 1AU049, Tal och ljud - produktion och perception
09:00 - 12:00, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, HT23 Grupp A
09:00 - 12:00, Student
09:00 - 14:00, Student
09:00 - 14:00, Student
09:00 - 15:00, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
09:00 - 15:00, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
09:00 - 15:00, 2DS007, Hälsa, livsvillkor och miljö
09:00 - 15:30, Student
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 17:30, Student
09:00 - 18:00, Student
09:15 - 09:30, Tid före/efter, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
09:15 - 12:00, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
09:15 - 12:00, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:30 - 10:30, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
09:30 - 15:00, Student
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
10:00 - 16:00, Student
10:00 - 19:30, Student
10:30 - 10:45, Tid före/efter, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
10:30 - 12:00, 1RS033, Examensarbete i radiografi
10:45 - 12:00, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
11:00 - 11:45
11:00 - 16:00, Student
11:00 - 19:00, Student
11:00 - 19:45, Student
11:15 - 14:00, Student
11:15 - 15:30, Student
11:30 - 13:30, Student
11:30 - 13:30
11:30 - 16:00, Student
11:30 - 16:45, Student
11:30 - 17:00, Student
11:30 - 18:45, Student
12:00 - 13:00
12:00 - 13:45
12:15 - 12:45, Tid före/efter, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 1AU049, Tal och ljud - produktion och perception
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
12:45 - 15:30, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
13:00 - 15:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
13:00 - 15:00, 1AR035, Delaktighet och miljö
13:00 - 15:00, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, HT23 Grupp A
13:00 - 16:00, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
13:00 - 16:00, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
13:00 - 16:00, 1AU049, Tal och ljud - produktion och perception
13:00 - 17:00, Student
13:45 - 17:15, Student
14:00 - 16:00, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2
15:00 - 20:00, Student
16:00 - 19:30, Student
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:30 - 18:30
Tisdag 5/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:30 - 08:30
08:00 - 08:15, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:00 - 11:30, 2TL074, Protetik 1
08:15 - 11:30, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
08:15 - 15:00, Student
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00, Student
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY023, Tema intervention - Fysioterapi 2
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
08:45 - 09:15, Tid före/efter, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:00 - 12:00, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
09:00 - 12:00, 1SJ024, Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård
09:00 - 12:00, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:00, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
09:00 - 12:00, 1FY023, Tema intervention - Fysioterapi 2
09:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 12:00, 1BA177, Generell omvårdnad, klinisk utbildning
09:00 - 16:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 16:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi
09:00 - 17:30, Student
09:00 - 18:30, Student
09:15 - 12:00, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
09:15 - 12:00, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:15 - 16:00, Student
09:30 - 15:00, Student
10:00 - 14:30, Student
11:15 - 13:30, Student
11:30 - 13:00, Student
11:45 - 12:45
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 13:00
12:00 - 13:30
12:15 - 12:30, Tid före/efter, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
12:15 - 12:45, Tid före/efter, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
12:15 - 14:15
12:15 - 15:15
12:30 - 13:30, Student
12:30 - 15:30, 1BA150, Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik
12:30 - 16:00, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
12:30 - 16:00, Student
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY023, Tema intervention - Fysioterapi 2
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 15:30, 1AU062, Audiologisk samtalsteknik
12:45 - 16:15, Student
12:45 - 17:00
13:00 - 15:30, 1FY023, Tema intervention - Fysioterapi 2
13:00 - 16:00, 1SJ024, Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård
13:00 - 16:00, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
13:00 - 16:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 16:00, Student
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1
13:30 - 17:00, 2TL074, Protetik 1
13:30 - 17:00, 2TL074, Protetik 1
13:30 - 17:00, 2TL074, Protetik 1
13:45 - 15:15, Student
13:45 - 18:30, Student
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 19:00, Student
16:30 - 17:45
16:30 - 20:00, Student
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
Onsdag 6/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 11:30, 7KT022, Odontologiska och medicinska stödämnen 1
08:00 - 19:00, Student
08:15 - 11:15, 1BA140, Cirkulationsfysiologisk diagnostik
08:15 - 13:00
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa
08:30 - 17:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA150, Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
08:45 - 10:15
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:00 - 10:00, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 11:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:00 - 12:00, 1BA150, Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik
09:00 - 12:00, Tid före/efter, 1BA150, Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik
09:00 - 12:00, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:00, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:30, Student
09:15 - 12:00, NU4029, Folkhälsonutrition
09:15 - 12:00, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
09:30 - 14:00, Student
09:30 - 14:00, Student
10:00 - 11:00, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
10:15 - 12:00
11:00 - 18:00
11:00 - 19:00, Student
11:15 - 11:30, Tid före/efter, 1BA140, Cirkulationsfysiologisk diagnostik
11:15 - 15:45, Student
11:30 - 16:30, Student
11:45 - 13:15
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00, Student
12:00 - 14:00, Student
12:00 - 18:00, Student
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
12:45 - 15:00
12:45 - 17:00
13:00 - 14:00, NU4029, Folkhälsonutrition
13:00 - 15:00, 1TY018, Oral hälsa - vetenskap 3
13:00 - 15:45, 4NT002, Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
13:00 - 22:00, Student
13:45 - 14:00, 2SP044, Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård
14:00 - 14:15, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
14:00 - 16:15
14:15 - 16:00, NU4029, Folkhälsonutrition
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
16:00 - 17:00
16:00 - 19:00
16:00 - 22:00, Student
16:15 - 16:30
16:30 - 18:30
Torsdag 7/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 16:30
08:00 - 18:30, Student
08:30 - 12:00
08:30 - 16:00, Student
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö
09:00 - 09:30
09:00 - 12:00, Student
09:00 - 12:00, 1AR035, Delaktighet och miljö
09:00 - 12:00, 1AR035, Delaktighet och miljö
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 16:00, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 16:00, Student
09:30 - 12:00
09:45 - 11:15
10:00 - 15:45, Student
10:00 - 18:00, Student
11:15 - 12:30
12:00 - 12:15
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00, 1AR035, Delaktighet och miljö
12:15 - 12:30, Tid före/efter, 2TL091, Protetik 3
12:15 - 12:30, Tid före/efter, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
12:15 - 15:45, Student
12:30 - 13:00
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 9H9020, Bukorganens undersökningsmetodik och ultraljudsanatomi
12:30 - 16:00, 2TL055, Professionell utveckling 2 - patienten
12:30 - 16:00, 2TL091, Protetik 3
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
12:45 - 15:15
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
13:00 - 16:00, 9H9020, Bukorganens undersökningsmetodik och ultraljudsanatomi
13:00 - 16:00, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:00 - 16:00, 1AR035, Delaktighet och miljö, 1AR037, Vetenskaplig design och metod
13:45 - 15:15, Student
15:30 - 15:45
16:00 - 16:30, Tid före/efter, 9H9020, Bukorganens undersökningsmetodik och ultraljudsanatomi
16:00 - 18:00, Student
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
Fredag 8/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:45 - 08:15, Tid före/efter, 9H9020, Bukorganens undersökningsmetodik och ultraljudsanatomi
07:45 - 12:00
08:00 - 15:00, S 307
08:00 - 17:00
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 12:00
08:15 - 15:30, 9H9020, Bukorganens undersökningsmetodik och ultraljudsanatomi
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1FY031, Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik
08:30 - 09:30, Tid före/efter
08:30 - 11:30, 2TL058, Den friska och sjuka munhålan
08:30 - 12:00
08:30 - 16:00, Tid före/efter
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
09:00 - 09:30
09:00 - 12:00, 1FY031, Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik
09:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:00 - 12:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
09:00 - 12:30, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:30, 1BA098, Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 12:30, 1RS048, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
09:00 - 13:00, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 15:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 15:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 15:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 15:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 15:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi
09:00 - 15:00, 1QA110, Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
09:00 - 15:00, Student
09:00 - 16:00, Student
09:00 - 17:00
09:15 - 11:15, NU4029, Folkhälsonutrition
09:30 - 12:00
09:30 - 14:00
11:15 - 11:30, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
11:30 - 12:00, NU4029, Folkhälsonutrition
12:00 - 12:15
12:00 - 13:00
12:30 - 13:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU4029, Folkhälsonutrition
12:45 - 16:15
12:45 - 16:30
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00, NU4029, Folkhälsonutrition
13:45 - 14:00, Tid före/efter, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
14:00 - 16:00, 1AR028, Kreativitet och aktivitet, 1AR029, Mångfald, social inklusion och hälsa
15:00 - 15:30, 1AR024, Anatomi och fysiologi
15:30 - 15:45
16:00 - 00:00, Student
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
17:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
Lördag 9/12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.
00:00 - 00:00, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn.

  Ändrad senaste dygnet.