Måndag 25/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 08:45
08:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
08:00 - 16:00
08:00 - 18:00
08:15 - 15:00, 2LK069, Den sjuka människan 2, Föreläsning
08:30 - 11:30
08:30 - 13:15
08:30 - 13:30, 1RS006, Röntgendiagnostik 2, Tentamen
08:30 - 16:00
08:30 - 17:00
08:30 - 20:00
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Seminarium
08:45 - 16:15
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, Seminarium
09:00 - 12:00, Möte
09:00 - 12:30
09:00 - 13:00
09:00 - 16:00
09:00 - 17:00
09:15 - 09:30, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
09:15 - 12:00, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
09:30 - 10:30, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
09:30 - 11:45, Möte
09:30 - 13:00
09:30 - 15:30, 1SJ010, Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, Grupparbete
09:30 - 17:30
09:30 - 17:30
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1BA179, Immunologi 2, Föreläsning
10:00 - 13:00, 1BA179, Immunologi 2, Föreläsning
10:00 - 15:00
10:00 - 15:30
10:00 - 16:30
10:00 - 17:00
10:30 - 10:45, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
10:30 - 18:00
10:45 - 12:00, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
11:00 - 12:00
11:00 - 16:00
11:30 - 13:30
11:30 - 13:30
11:30 - 19:00
12:00 - 13:00, Core
12:00 - 20:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 14:30, Möte
12:45 - 16:00, 1SJ024, Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, Seminarium
12:45 - 16:00, 1SJ024, Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, Seminarium
12:45 - 20:15
12:45 - 22:15
13:00 - 14:00, Uppdragsutbildning
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 17:00
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:30 - 17:00, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
14:00 - 17:00, Möte
14:00 - 18:30
15:00 - 15:30
15:15 - 18:15
16:45 - 20:00
17:00 - 19:30
17:00 - 20:00
17:00 - 22:30
Tisdag 26/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
08:00 - 11:30, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
08:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1RS012, Radiografisk metodik 2, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Workshop
08:45 - 12:15
08:45 - 16:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Föreläsning
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
09:00 - 12:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
09:00 - 12:00, Tid före/efter, 1RS012, Radiografisk metodik 2, Föreläsning
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:00, 7KS013, Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, Grupparbete
09:00 - 12:30, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Workshop
09:00 - 13:00, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital
09:00 - 16:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:30
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 1BA179, Immunologi 2, Föreläsning
10:00 - 12:00, 1BA179, Immunologi 2, Föreläsning
10:00 - 15:00
11:00 - 11:15, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Föreläsning
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
11:30 - 13:30
11:30 - 13:30
11:30 - 13:30
12:00 - 13:00, Movement
12:00 - 13:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, 1AR030, Pedagogik, 1AR033, Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder, 1AR034, Arbetsterapi 3 - Prevention och uppföljning, 1AR036, Arbete, aktivitet och delaktighet, 1AR039, Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi, 1AR040, Examensarbete i arbetsterapi, Diskussion
12:00 - 13:30
12:00 - 14:30, Konferens
12:00 - 18:30
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 3DC003, Patologi, Examination
12:15 - 17:00
12:15 - 22:15
12:30 - 13:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
12:30 - 13:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
12:30 - 18:00
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 15:30, Föreläsning
12:45 - 17:15
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 2TL027, Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, Föreläsning
13:00 - 14:00, Tid före/efter, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
13:00 - 16:00, 1FY033, Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre, Workshop
13:00 - 17:00, 3DC003, Patologi, Examination
13:00 - 17:00
13:00 - 20:00
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:30 - 16:00, 2TL027, Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, Föreläsning
13:30 - 17:00, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:30 - 17:00, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
13:30 - 21:30
14:00 - 20:30
15:30 - 20:00, Kurs
16:00 - 16:30, Tid före/efter, 2TL027, Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, Föreläsning
16:00 - 16:45
16:30 - 17:00, Tid före/efter, Möte, Student
16:30 - 20:00
16:45 - 19:15
17:00 - 20:00, Möte, Student
Onsdag 27/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:45 - 13:00
08:00 - 16:00, Uppdragsutbildning
08:00 - 16:30
08:00 - 17:00, 1FY026, Tema intervention - Fysioterapi 3, M6, M7, M8, M9, S 307, Examination
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
08:45 - 09:00, Tid före/efter, Konferens, Workshop
08:45 - 15:00, 2QA279, Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet, Föreläsning
09:00 - 11:30, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
09:00 - 11:30
09:00 - 12:00, 1TY002, Medicinska och odontologiska ämnen 1, Föreläsning
09:00 - 15:30, Konferens, Workshop
09:00 - 16:00, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
09:00 - 17:00, Kurs
09:00 - 17:00
10:00 - 12:15
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
12:00 - 13:00, Movement
12:00 - 13:30
12:15 - 12:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Föreläsning
12:15 - 18:45
12:30 - 13:15, 2TL077, Parodontologi 2, Föreläsning
12:30 - 15:00, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Föreläsning
13:30 - 17:00, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
14:30 - 15:30, Uppdragsutbildning
15:00 - 00:00, PUB, Student
15:15 - 15:30, Tid före/efter, 1BA144, Instrumentell teknik, Examination digital
15:15 - 18:15
15:30 - 17:30, 1BA144, Instrumentell teknik, Examination digital
16:00 - 17:00, Functional Yoga
17:00 - 20:00
18:15 - 20:00
Torsdag 28/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
06:30 - 15:00, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Introduktion
06:45 - 14:30, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Introduktion
06:45 - 14:30, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Introduktion
06:45 - 14:30, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Introduktion
08:00 - 15:30, 1RS050, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3, Seminarium
08:00 - 15:30, 1RS050, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3, Seminarium
08:00 - 17:00, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Examination
08:00 - 17:00, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Examination
08:00 - 17:00, Kurs
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
08:30 - 09:00, 2DS006, Farmakologi och sjukdomslära 2, Omtenta
08:30 - 12:00, Kurs
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Workshop
09:00 - 11:30, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
09:00 - 11:30, 2DS006, Farmakologi och sjukdomslära 2, Omtenta
09:00 - 12:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
09:00 - 13:00, 1BA179, Immunologi 2, Seminarium
09:00 - 16:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Examination
09:00 - 19:00
09:15 - 09:30, Tid före/efter, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
09:15 - 11:45, Fortbildning
09:30 - 11:45, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
09:30 - 17:00
09:45 - 15:00, Möte
10:00 - 10:15, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
10:15 - 12:00, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
10:30 - 11:00, Tid före/efter, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
11:00 - 12:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
11:00 - 12:00, Undervisning
11:15 - 12:30, Seminarium
11:30 - 11:45, 2DS006, Farmakologi och sjukdomslära 2, Omtenta
11:30 - 13:30
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
12:00 - 13:00, Movement
12:00 - 13:00, Träningspass
12:00 - 13:30
12:00 - 17:30
12:00 - 18:45
12:30 - 13:00, Möte
12:30 - 15:00, 1BA146, Cell- och molekylärbiologi 2, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
13:00 - 15:00, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
13:00 - 15:15, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 1TY009, Medicinska och odontologiska ämnen 3, Seminarium
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:30 - 17:00, 2TL077, Parodontologi 2, Seminarium
13:30 - 17:00, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Föreläsning
13:30 - 17:00, 1TY009, Medicinska och odontologiska ämnen 3, Seminarium
13:45 - 14:00, Tid före/efter, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
14:00 - 15:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
17:00 - 18:00, Dance Aerobic
17:00 - 20:00
17:30 - 20:30
Fredag 29/10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07:45 - 08:30, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Examination
07:45 - 11:45, 2TL027, Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, Seminarium
08:00 - 10:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
08:15 - 17:15, Disputation
08:30 - 11:30, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Examination
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
09:00 - 12:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
09:00 - 12:00, Föreläsning
09:00 - 14:00
09:00 - 17:30
09:15 - 09:30, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
09:15 - 09:30, Tid före/efter, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
09:15 - 12:00, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Handledning
09:30 - 10:30, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
09:30 - 11:45, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
09:45 - 11:30, Möte
10:00 - 12:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
10:00 - 18:15
10:30 - 10:45, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
10:30 - 13:30
10:45 - 12:00, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Grupparbete
11:00 - 15:00
11:15 - 14:15
11:30 - 11:45, Tid före/efter, 7KT018, Klinikförberedande kurs, Examination
11:30 - 13:30
12:00 - 20:00
12:15 - 13:15, Föreläsning, Student
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
12:45 - 14:30, Möte
13:00 - 14:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
13:00 - 15:15, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:15 - 17:15, Seminarium
13:15 - 17:15, Seminarium
14:00 - 15:00, 9H1063, Bäckenbottenhälsa, Föreläsning
15:00 - 00:00, PUB, Student

Måndag 1/11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00:00 - 23:45, Tillgänglighetsåtgärder
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
00:15 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
07:30 - 09:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen
07:30 - 09:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Examination digital
08:00 - 10:15, Möte
08:00 - 16:00, Tid före/efter, Seminarium
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Presentation
09:00 - 09:15, Tid före/efter, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
09:00 - 12:00, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen
09:00 - 12:00, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
09:00 - 12:00, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
09:00 - 18:00, Examination digital
09:15 - 12:00, NU3010, Klinisk nutrition och nutritionsstatus, Föreläsning
09:15 - 12:00, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Presentation
11:30 - 13:30, Konferens
12:00 - 13:00, Core
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen
12:15 - 12:30, Tid före/efter, 2TL075, Dentala biomaterial och toxikologi 2, Genomgång
12:30 - 13:00, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
12:30 - 13:15, 2TL075, Dentala biomaterial och toxikologi 2, Genomgång
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Presentation
12:45 - 13:00, Tid före/efter, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Föreläsning
13:00 - 14:00, Tid före/efter, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen
13:00 - 14:00, Tid före/efter, Tentamen digital
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 2TL051, Oral biomedicin 1, Seminarium
13:00 - 16:00, 1AR025, Hälsa, delaktighet och aktivitet, Föreläsning
13:00 - 16:00, 2QA323, Omvårdnad och behandling av personer med sår, 2SP048, Omvårdnad och behandling av personer med sår, Föreläsning
13:00 - 16:00, 3NT001, Kost och hälsa - molekylära och genetiska mekanismer, Presentation
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2TL075, Dentala biomaterial och toxikologi 2, Genomgång
13:15 - 17:15, 2TL027, Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial, Seminarium
14:00 - 17:00, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen digital
14:00 - 18:00, Tentamen digital
17:00 - 17:15, Tid före/efter, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen

  Ändrad senaste dygnet.

 
Tillgänglighetsåtgärder