v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/8 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Kursstart.
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Grundläggande statistik.
use.mazemap.com
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/8 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 1.1 - 1.2
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA202
Praktisk problemlösning (lab) Grupp A.
use.mazemap.com
16:30
13:00
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA203
Praktisk problemlösning (lab) Grupp A.
use.mazemap.com
16:30
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/8 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 1.3
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.323
MIT.C.333
MIT.C.413
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A4.01.15
12:00
10:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA202
Praktisk problemlösning (lab) Grupp B.
use.mazemap.com
16:30
13:00
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA203
Praktisk problemlösning (lab) Grupp B.
use.mazemap.com
16:30
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 1.4
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA202
Praktisk problemlösning (lab) Grupp C.
use.mazemap.com
16:30
13:00
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA203
Praktisk problemlösning (lab) Grupp C.
use.mazemap.com
16:30
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Mätvärdesbehandling, Rapportskrivning.
use.mazemap.com
11:30
08:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Deadline
Sista anmälningsdag till duggan 14/9!
16:15
16:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal MIT.A.121
Kapitel 2.1-2.2
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.323
MIT.C.333
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 2.3-2.4
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Kombinerad mätosäkerhet
use.mazemap.com
12:00
10:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Anpassning av rät linje
use.mazemap.com
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal MIT.A.121
Kapitel 3.1-3.2
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.313
MIT.C.323
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.15
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA310
Excel lab) Grupp A.
use.mazemap.com
16:30
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA310
Excel lab) Grupp B.
use.mazemap.com
12:00
08:30
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA310
Excel lab) Grupp C.
use.mazemap.com
16:30
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 4.1-4.2
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.313
MIT.C.333
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.15
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
NAT.D.400
Mätvärdesbehandling
use.mazemap.com
11:30
08:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Dugga
Sandra Bern
Östra paviljongen
11:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 5.1-5.3
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
TA305
Icke-linjära samband.
use.mazemap.com
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.230 - Lindellhallen 3
Kapitel 5.4-5.6
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.333
MIT.C.343
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-B3.01.06
12:00
10:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA202
Laboration Öppen ingång
use.mazemap.com
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Deadline
Hanna Isaksson
Sista anmälningsdag till tentamen 27/9!
17:15
17:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 6.1-6.3
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.323
MIT.C.333
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
12:00
10:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Laboration
Robert Eklund
TA202
Laboration Öppen ingång
use.mazemap.com
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 6.4-6.6
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Föreläsning
Robert Eklund
NAT.D.400
Repetition Räknestuga.
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Kapitel 7.1-7.5
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.313
MIT.C.323
MIT.C.333
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.15
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.35
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Repetition
use.mazemap.com
10:00
08:15
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Lektion
Hanna Isaksson
MIT.C.313
MIT.C.323
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.15
http://use.mazemap.com/?campusid=289&sharepoitype=identifier&sharepoi=MIT-huset-A3.01.25
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
54409ht22
Tentamen
Marika Falk
Östra paviljongen
10:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Hanna Isaksson
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Repetition
use.mazemap.com
10:00
08:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/9 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Tentamen
Sandra Bern
Östra paviljongen
18:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/10 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Föreläsning
Anmälan till omtentan i Matematik öppnar!
16:15
16:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/11 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Deadline
Sista anmälningsdag till omtentan i Matematik 12/11!
16:15
16:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/11 
Inledande ingenjörskurs - CE
Inledande ingenjörskurs i bioteknik
54409ht22
51405ht22
Omtentamen
Sandra Bern
Östra paviljongen
13:00
08:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/11