Sök bokningar/Search for bookings
Här kan du söka fram hur lokaler är bokade, institutioners lokalbokningar och i vissa fall kursscheman. OBS! Endast vissa kurser har fullständiga scheman i systemet! Search for room-bookings and schedueles for courses. Please note! Only some courses have complete schedules in the system!

Tentamensschema - inbokade tentamenstillfällen vid Östra Paviljongerna (eller extern sal utanför ÖP)

Examination Schedule - examinations at Östra Paviljongerna (or other location outside ÖP)