v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/1 
Se kommentar
11.00-12.00 Upprop, Sal B. introduktion och information
PK
Sal B NUS
12.00-13.00
Gruppvis rundvandring på tandläkarskola och sjukhus (amanuenser)
Introduktion till tandläkarutbildningen
13:00
11:00
Föreläsning
13:00-14:00 i sal 933
”Möte med amanuens”
Elsa Holmberg
Introduktion till tandläkarutbildningen
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/1 
Föreläsning
Genomgång av schema och förväntade studieresultat. Information om utbildningar inom odontologiska programmen, tandläkarens olika roller i samhället, forskning inom mediciniska fakulteten
Hörsal B Nus
Introduktion till tandläkarutbildningen
17:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/1 
Studiebesök
Universitetsbibliotek: Visning, information (grupp 5 6)

(Medicinska biblioteket, 6M Huset)
Introduktion till tandläkarutbildningen
09:15
08:15
Föreläsning
VvAulan, entré Cressida på baksidan av byggnaden
13:00-13:45 Vad är vetenskap
Information om CAMBRO (PK)
Introduktion medicinsk terminologi (PK)
Introduktion till tandläkarutbildningen
Peyman Kelk
16:00
13:15
Grupparbete
16.00-16.45
Demonstration Sectra visualiseringsbord (PK)
17.00-17.45 Grupp 1
18.00-18.45 Grupp 2
Introduktion till tandläkarutbildningen
18:00
16:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/1 
Föreläsning
HÖRSAL 933 NUS

Klinisk anatomi
Introduktion till tandläkarutbildningen
Farhan Khalid Shah
12:00
10:00
Studiebesök
Universitetsbibliotek: Visning, information (grupp 3,4)

(Medicinska biblioteket, 6M Huset)
Introduktion till tandläkarutbildningen
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/1 
Grupparbete
Demonstration Sectra Visualiseringsbord
8.15-9.00 Grupp 3
9.15-10.00 Grupp 4
10.15-11.00 Grupp 5
11.15-12.00 Grupp 6
Introduktion till tandläkarutbildningen
Peyman Kelk
12:00
08:15
Laboration
Studiemiljö
Introduktion till tandläkarutbildningen
Peyman Kelk
17:00
13:15

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/1 
Laboration
Studiemiljö: Grupparbete (grupp 1-6)

Grupprum 2-8 IMB
Introduktion till tandläkarutbildningen
Peyman Kelk
12:00
09:00
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
13.15-14.30 lyckas bättre med dina studier! information från studieverkstaden (JS)

14.30-15.00 Information om brandskydd (PK)
Introduktion till tandläkarutbildningen
Peyman Kelk
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/1 
Studiebesök
Universitetsbibliotek: Visning, information (grupp 1,2)

(Medicinska biblioteket, 6M Huset)
Introduktion till tandläkarutbildningen
09:00
08:00
Se kommentar
Fotografering(MP)
Rum 559 på 5 trp
Introduktion till tandläkarutbildningen
12:00
09:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Tandläkaryrket kliniska komplexitet
Introduktion till tandläkarutbildningen
Farhan Khalid Shah
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/1 
Se kommentar
9.00-14.30
Folkets hus, sal LOKE
Introduktion till tandläkarutbildningen
14:30
09:00
Se kommentar
15.00-17.00
Megazone
Introduktion till tandläkarutbildningen
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/1 
Redovisning
BIO.A.206 - Aula Anatomica
Introduktion till tandläkarutbildningen
Dirk Prüss
11:00
09:00
Se kommentar
Hörsal 933 Unod B 9
Kommentar
Kärleksakuten informera
Introduktion till tandläkarutbildningen
Dirk Prüss
12:45
12:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 31/1 
Tentamen
ÖP Skrivsal 3, entré 2
Introduktion till tandläkarutbildningen
Selamawit Kefela
11:00
09:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Upprop, information
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
10:00
09:00
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion-Kemiska egenskaper hos saliv och emalj
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
10:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion till den allmänna kemin samt kemisk bindning
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Olofsson
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Mol begrepp och stökiometri
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Jämvikter, precipitering och löslighetsprodukt
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Olofsson
12:00
10:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion Gruppstudier samt studie av Case 1
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Redox reaktioner, Syra/Bas och Jämvikter i vatten
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Olofsson
16:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Säkerhetsföreskrifter på lab
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
12:00
10:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Termodynamik och kinetik och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/2 
Föreläsning
VvB301
VvB302
Helkurs Räkneövning_1
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lena Lassinantti
12:00
08:15
Föreläsning
VvB301
VvB302
Helkurs Molekylbyggsats
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lena Lassinantti
15:00
13:15

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/2 
Föreläsning
6L J0 Vita labbet
Grupp 1-11 Laboration: Salivens kemiska egenskaper
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Elin Larsson
Lena Lassinantti
12:00
08:15
Föreläsning
6L J0 Vita labbet
Grupp 12-22 Laboration: Salivens kemiska egenskaper
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Elin Larsson
Lena Lassinantti
16:30
12:45
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/2 
Föreläsning
6L J0 Vita labbet
Grupp 23-33 Laboration: Salivens kemiska egenskaper
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Elin Larsson
Lena Lassinantti
12:00
08:15
Föreläsning
6L J0 Vita labbet
Grupp 34-44 Laboration: Salivens kemiska egenskaper
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Elin Larsson
Lena Lassinantti
16:30
12:45
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.440
Genomgång av Minicase-1 (Munhålans kemi), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Olofsson
12:00
09:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.410
Genomgång av Minicase-1 (Munhålans kemi), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
09:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion- Livets kemi
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lars-Anders Carlson
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Aminosyror
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
12:00
10:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/2 
Föreläsning
KBE303-Stora hörsalen
Föreläsning, Introduktion– Cellens struktur och organisation
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Richard Lundmark
12:00
10:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.360
Föreläsning, Proteinstruktur
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
15:00
13:15

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/2 
Föreläsning
VvAulan, entré Cressida på baksidan av byggnaden
Labgenomgång Salivens analys
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
09:00
08:15
Föreläsning
VvB301
VvB302
Helkurs Räkneövning_2
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lena Lassinantti
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Proteinveckning och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/2 
Föreläsning
VvB301
VvB302
Helkurs Räkneövning_3
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lena Lassinantti
12:00
08:15
Föreläsning
Hörsal MIT.A.121 (MA121)
Föreläsning, Enzymer
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lars-Anders Carlson
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Enzymer och Frågestund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lars-Anders Carlson
12:00
09:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.410
Genomgång av Minicase-2 (Livets kemi), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Lars-Anders Carlson
16:00
13:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.440
Genomgång av Minicase-2 (Livets kemi), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Jurgen Schleucher
16:00
13:15

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/2 
FÖRELÄSNING
1D T9 Hörsal B
Upprop, mål, information arbetsinstruktion
Professionell utveckling
Dirk Prüss
09:00
08:00
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion- Centrala Dogmat
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
10:00
09:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Replikation
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/2 
HÄLSA PÅ CAMPUS
Introduktion till tandläkarutbildningen
Introduktion till tandläkarutbildningen
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Morfologi
Morfologi
Professionell utveckling
17:00
08:00
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, DNA reparation
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
10:00
08:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/2 
Föreläsning
KBE303-Stora hörsalen
Föreläsning, Transkription 1
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
10:00
08:15
Föreläsning
KBE303-Stora hörsalen
Föreläsning, Transkription 2 och Frågestund 1
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
12:00
10:15
Föreläsning
VvAulan, entré Cressida på baksidan av byggnaden
Extra frågestund räkneuppgifter. Skicka in uppgifter som ni vill ska gås igenom till anna.lena.chabes@umu.se senast den 24/2 kl 14.00.
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/2 
Föreläsning
Hörsal NBET.A.101
Föreläsning, Genreglering
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NBET.A.101
Föreläsning, Translation
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
12:00
10:15
Se kommentar
Förberedelse inför intervjuer
Professionell utveckling
Dirk Prüss
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/2 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Post-translationella modifieringar och Frågestund 2
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Molekylärbiologiska metoder
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Erik Johansson
12:00
10:15
Se kommentar
Genomförande av intervjuer
Professionell utveckling
Dirk Prüss
17:00
13:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.440
Genomgång av Minicase-3 (Centrala dogmat), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Erik Johansson
16:00
13:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.410
Genomgång av Minicase-3 (Centrala dogmat), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Stefan Björklund
16:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/3 
Se kommentar
FAKULTETSGEMENSAMMA DAGEN

AULA NORDICA

OBLIGATORISKT
Professionell utveckling
Dirk Prüss
16:00
10:45
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/3 
Dugga
ÖP Skrivsal 1, entré 4
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Sjöström
12:00
09:00
Se kommentar
Genomförande av intervjuer
Professionell utveckling
Dirk Prüss
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion- Cellens membraner
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Richard Lundmark
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Lipider
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
10:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Steroider och fosfolipidestunder och Frågestund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Kolhydrater
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Kolhydrater och Frågestund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
10:15
Se kommentar
Sammanställning av intervjumaterial

Grupprum MB
Professionell utveckling
Dirk Prüss
17:00
13:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.410
Genomgång av Minicase-4 (Membran), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Richard Lundmark
16:00
13:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.440
Genomgång av Minicase-4 (Membran), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
16:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/3 
Se kommentar
Sammanställning av intervjumaterial

Grupprum MB
Professionell utveckling
Dirk Prüss
12:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning: Digestion och nutrition
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Thomas Boren
12:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Blodkoagulation och Fibrinolys/sårläkning
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Hofer
12:00
09:15
Se kommentar
ID-FOTO
Fotografering för SITHS-kortet (passerkort VLL)

ATT TA MED TILL ID-FOTO:
-Legitimation (svenskt)
Medicinsk biokemi och cellbiologi
14:30
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Introduktion- Metabolism
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Paulina Wanrooij
10:00
08:15
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Mitokondrien
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
10:15

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/3 
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Glykolys/Glukoneogenes
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
12:00
09:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/3 
Se kommentar
Sista dag för inlämning av rapporter
dirk.pruss@umu.se
Professionell utveckling
Dirk Prüss
17:00
08:00
Föreläsning
Hörsal NAT.D.320
Föreläsning, Glykogenomsättning och Frågestund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
12:00
09:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/3 
Se kommentar
ID-FOTO
Fotografering för SITHS-kortet (passerkort VLL)

ATT TA MED TILL ID-FOTO:
-Legitimation (svenskt)
Medicinsk biokemi och cellbiologi
14:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/3 
Föreläsning
Föreläsning, Biologisk oxidation
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
10:15
Se kommentar
ID-FOTO
Fotografering för SITHS-kortet (passerkort VLL)

ATT TA MED TILL ID-FOTO:
-Legitimation (svenskt)
Medicinsk biokemi och cellbiologi
14:30
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/3 
Föreläsning
Föreläsning, Lipidomsättning
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
10:15

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/3 
Föreläsning
Föreläsning, Aminosyraomsättning och Frågestund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
09:15
FÖRELÄSNING
Sväljning och tal
INSTÄLLT!
Professionell utveckling
Eva Levring Jäghagen
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/3 
Föreläsning
Föreläsning, Metabolreglering
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
10:15
Se kommentar
Alla grupper skickar sina sammanställningar av intervjuerna i form av ett Word-dokument till Dirk
Professionell utveckling
Dirk Prüss
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/3 
Föreläsning
Föreläsning, Metabolreglering
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
12:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/3 
Föreläsning
Föreläsning, Nukleotidmetabolism och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
12:00
09:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/3 
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 1-5
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
09:15
08:15
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 16-20
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
09:15
08:15
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 6-10
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
10:30
09:30
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 21-25
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
10:30
09:30
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 11-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
11:45
10:45
Föreläsning
Genomgång av Minicase-5 (Metabolism) Grupp 26-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Paulina Wanrooij
11:45
10:45

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/3 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 31/3 
Föreläsning
Föreläsning, Cytoskelett - mikrotubuli
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per-Arne Oldenborg
10:00
08:15
Föreläsning
Föreläsning, Cytoskelett - intermediära filament och aktinfilament
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per-Arne Oldenborg
12:00
10:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/4 
Föreläsning
Föreläsning, Exocytos, Sekretion
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Richard Lundmark
10:00
08:15
Föreläsning
Föreläsning, Endocytos, fagocytos och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Richard Lundmark
12:00
10:15
FÖRELÄSNING
1D T9 Hörsal B
Varför finns vi och vad gör vi?
Professionell utveckling
Malin Brundin
15:00
13:00
Föreläsning
Föreläsning, Membrantransport, cellers excitabilitet
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Sara af Bjerkén
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/4 
Föreläsning
Genomgång av Minicase-6 (Cytoskelettet), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per-Arne Oldenborg
16:00
13:15
Föreläsning
Genomgång av Minicase-6 (Cytoskelettet), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Sara af Bjerkén
16:00
13:15

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/4 
Föreläsning
Introduktion– Cellens kommunikation, liv och död
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per Lindström
12:00
10:15
Föreläsning
Föreläsning, Föreläsning, Metoder för att studera celler och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per-Arne Oldenborg
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/4 
Föreläsning
Föreläsning, Cellaktivering, intracellulära signalsystem
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per Lindström
10:00
08:15
Föreläsning
Föreläsning, Differentiering och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per Lindström
12:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/4 
Föreläsning
Föreläsning, Cellcykel
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
12:00
09:15
Föreläsning
Föreläsning, Mitos, celldöd - apoptos och Frågstund
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/4 
Föreläsning
Genomgång av Minicase-7 (Cellens liv), Grupp 1-15
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Sara af Bjerkén
12:00
10:15
Föreläsning
Genomgång av Minicase-7 (Cellens liv), Grupp 16-29
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Per Lindström
12:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/4 
SEMINARIUM
Röntgenologisk avbildning

Kl 08.00-10.00 / Grupp 1-3
Kl 10.00-12.00 / Grupp 4-6

7 TR, by 1A, Oral Diagnostisk Radiologi
Professionell utveckling
Eva Levring Jäghagen
12:00
08:00
SEMINARIUM
Röntgenologisk avbildning

Kl 13.00-15.00 / Grupp 1-3
Kl 15.00-17.00 / Grupp 4-6

7 TR, by 1A, Oral Diagnostisk Radiologi
Professionell utveckling
Eva Levring Jäghagen
17:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/4 
Föreläsning
FRÅGESTUND 1 Medicinsk biokemi
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anders Hofer
Anders Olofsson
Jurgen Schleucher
Lars-Anders Carlson
Paulina Wanrooij
Sjoerd Wanrooij
Stefan Björklund
Thomas Boren
11:00
10:00
Föreläsning
FRÅGESTUND 2 Cellbiologi
Medicinsk biokemi och cellbiologi
Anna Lena Chabes
Per Lindström
Per-Arne Oldenborg
Richard Lundmark
Sara af Bjerkén
12:00
11:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/4 
Distansundervisning pga Covid-19
Zoom
Upprop
Morfologi
Ludmila Novikova
10:00
09:15
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Epitel & Körtelvävnad (H)
Morfologi
Richard Lundmark
12:00
10:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/4 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Bindväv, brosk, ben &
fettvävnad (H)
Morfologi
Mikko Lammi
12:00
09:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/4 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Rörelseapparaten (A)
Skelett & leder
Morfologi
Paul Kingham
12:00
09:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/4 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Rörelseapparaten (A)
Skelettmuskulatur
Morfologi
Paul Kingham
12:00
09:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Nervvävnad (H)
Morfologi
Sara af Bjerkén
12:00
10:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Rörelse
Morfologi
14:00
13:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Rörelse
Morfologi
15:00
14:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Rörelse
Morfologi
16:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Blod & Blodbilding (H)
Morfologi
Per-Arne Oldenborg
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Nervsystem I(A)
Morfologi
Ludmila Novikova
12:00
09:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Nervsystem II (A)
Morfologi
Ludmila Novikova
12:00
09:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Endokrina organ (H)
Morfologi
Mikko Lammi
10:00
08:15

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Hud
Morfologi
Per Lindström
10:00
08:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Lymfatiska organ (H)
Morfologi
Per Lindström
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Muskelvävnad (H
Morfologi
Jonas von Hofsten
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/5 
Distansundervisning pga Covid-19
Morfologi
Per-Arne Oldenborg
11:00
09:00
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Neuro
Morfologi
10:00
09:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Neuro
Morfologi
11:00
10:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Neuro
Morfologi
12:00
11:15
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Cirkulationsorgan (A)
Morfologi
Jingxia Liu
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Cirkulationsorgan
Morfologi
Ana Virel
12:00
10:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Andningsorgan (A)
Morfologi
Jingxia Liu
12:00
09:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Andningsorgan (H)
Morfologi
Mikko Lammi
12:00
10:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/5 
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Cirkulationsorganen & Andningsorganen
Morfologi
Jingxia Liu
10:00
09:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Cirkulationsorganen & Andningsorganen
Morfologi
Jingxia Liu
11:00
10:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Cirkulationsorganen & Andningsorganen
Morfologi
Jingxia Liu
12:00
11:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Matsmältningsorganen (A)
Morfologi
Ludmila Novikova
12:00
09:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Matsmältningsorganen (H)
Morfologi
Richard Lundmark
12:00
09:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Urinorgan & Genitala organ (A)
Morfologi
Ludmila Novikova
12:00
09:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/5 
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Urinorgan H
Morfologi
Sara af Bjerkén
10:00
09:15
Distansundervisning pga Covid-19
UmU Play
Genitalorgan (H)
Morfologi
Ana Virel
12:00
10:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Grupprumm 2-5 Biologihuset
Morfologi
Ludmila Novikova
14:00
13:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Morfologi
Ludmila Novikova
15:00
14:15
Distansundervisning pga Covid-19
Grupparbete
Zoom
Morfologi
Ludmila Novikova
16:00
15:15

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/6 
Distansundervisning pga Covid-19
Preparattentamen
Zoom
Mikroskopieringsprov
Grupprum 2-5 biologi huset
Morfologi
Ana Virel
12:00
08:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/6 
Distansundervisning pga Covid-19
Preparattentamen
Zoom
Mikroskopieringsprov
Grupprum 2-5 biologi huset
Morfologi
Ana Virel
12:00
08:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/6 
Tentamen
Morfologi
Morfologi
Ana Virel
Ludmila Novikova
13:00
09:15

 
Introduktion till tandläkarutbildningen, 39407vt20
 
Introduktion till tandläkarutbildningen, BM009vt20
 
Medicinsk biokemi och cellbiologi, BK014vt20
 
Morfologi, 39406vt20
 
Morfologi, BM005vt20
 
Professionell utveckling, 40000vt20
 
Flera Kurstillfälle
Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema