v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/1 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Kursintroduktion
12:00
10:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/1 
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/1 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Rickard Lalander, Nord och Syd – ett globalt perspektiv
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Vatten som resurs
15:00
13:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/1 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Landskap i förändring
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Patrik Dinnétz, Varför vetenskap?
15:00
13:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/1 
Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium, Grupp1, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Grupp 1 9-10.30. Se information på Studiewebben
11:00
09:00
Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium, Grupp2, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Mona Petersson, Grupp 2 10.30-12. Se information på Studiewebben
12:00
10:00
Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium, Grupp3, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Grupp 3 13-14.30. Se information på Studiewebben
15:00
13:00
Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium, Grupp4, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Grupp 4 14.30-16. Se information på Studiewebben
16:00
14:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/1 
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/1 

v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/1 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Plugga effektivt 1
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Grupparbete
15:00
13:00
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/1 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Anders Ullholm, Retorikens grunder
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Introduktion till hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Frida Frimodt
16:00
14:00
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/1 
Digital undervisning, Grupparbete, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Deadline inlämning kl 11:00
11:00
10:00
Digital undervisning, Grupparbete, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Handledning av retorikstudenter
18:00
12:00
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 29/1 
Digital undervisning, Redovisning, Grupp3, Grupp4, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Redovisning grupparbeten
11:00
10:00
Digital undervisning, Redovisning, Grupp1, Grupp2, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Redovisning grupparbeten
12:00
11:00
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 30/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 31/1 

v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Madeleine Hurd, Miljöhistoria
15:00
13:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Madeleine Hurd, Miljöhistoria
15:00
13:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/2 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp2, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Madeleine Hurd, Miljöhistoria
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp3, Grupp4, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Madeleine Hurd, Miljöhistoria
15:00
13:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Miljöetik
15:00
13:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/2 

v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Miljöetik
15:00
13:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/2 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp3, Grupp4, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Seminarium miljöetik
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp2, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Seminarium miljöetik
15:00
13:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Rickard Lalander, Miljöpolitikens roll för en hållbar utveckling
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Naturresurser
15:00
13:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/2 
Digital undervisning, Dugga, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Dugga kursbok öppen kl. 9:00-17:00
17:00
09:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/2 

v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/2 
Deadline, Digital undervisning, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Inlämning uppgift Globala målen senast kl 15:00
15:00
14:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/2 
Digital undervisning, Grupparbete, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Coachning retorikstudenter (välj tid själva)
18:00
08:00
Digital undervisning, Seminarium, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Malin Lööw, Plugga effektivt 2
15:00
13:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/2 
Digital undervisning, Redovisning, Grupp1, Grupp2, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling , Mona Petersson, Slutredovisning
12:00
10:00
Digital undervisning, Redovisning, Grupp3, Grupp4, Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Mona Petersson, Slutredovisning
15:00
13:00
Deadline, Digital undervisning, Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling, Deadline inlämning individuell reflektion
18:00
17:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Introduktion till ekofysiologi
12:00
10:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Fotosyntes
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Homeostasis , näring och energi
15:00
13:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/2 
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/2 

v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Mikrobiell ekologi
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Genetik
15:00
13:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Evolution och biodiversitet
12:00
10:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/2 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp7, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp14, Grupp8, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
15:00
13:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/2 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Andning, cirkulation och djurens släktträd
12:00
10:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/2 

v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/3 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp7, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp14, Grupp8, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
15:00
13:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Tillväxt och näring hos växter
12:00
10:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Osmoreglering och exkretion
12:00
10:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/3 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp7, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp14, Grupp8, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
15:00
13:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/3 

v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Mats Grahn, Växters fortplantning och beteenden
12:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Reproduktion och hormoner hos djur
15:00
13:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/3 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Grupp7, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp14, Grupp8, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Arbete i grupp med instuderingsfrågor
15:00
13:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/3 
Digital undervisning, Seminarium, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Mats Grahn, Nisha Motwani, Frågestund / Presentation av laborationer
12:00
10:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/3 
Digital undervisning, Laboration, Grupp1, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Livscykler
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp2, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Livscykler
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp3, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Livscykler
16:00
13:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp4, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Livscykler
16:00
13:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/3 
Digital undervisning, Laboration, Grupp4, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Fylogeni
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp3, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Fylogeni
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp2, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Fylogeni
16:00
13:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp1, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Fylogeni
16:00
13:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/3 

v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/3 
Digital undervisning, Laboration, Grupp1, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Osmos
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp2, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Osmos
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp3, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Osmos
16:00
13:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp4, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Osmos
16:00
13:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/3 
Digital undervisning, Laboration, Grupp4, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Frögroning
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp3, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Frögroning
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp2, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Frögroning
16:00
13:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp1, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Frögroning
16:00
13:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/3 
Digital undervisning, Laboration, Grupp1, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Frögroning
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp2, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Frögroning
12:00
09:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp3, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Nisha Motwani, Frögroning
16:00
13:00
Digital undervisning, Laboration, Grupp4, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Frögroning
16:00
13:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/3 
MD227 - Lab, Digital undervisning, Laboration, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Christian Sommer, Nisha Motwani, Avslutning labbvecka
16:00
13:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/3 
Digital undervisning, Seminarium, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Frågestund, djurdelen
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam, Martin Gullström, Mats Grahn, Frågestund, växtdelen
15:00
13:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/3 

v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/3 
Tentamen, Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam
19:00
15:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Kursintroduktion
11:00
10:00
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Geo F1
15:00
13:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Geo F2
15:00
13:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Geo F3
15:00
13:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/3 

v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/3 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Geo F4
12:00
10:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/3 
Digital undervisning, Övning, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Spåren efter istiden
12:00
10:00
Digital undervisning, Övning, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Spåren efter istiden
15:00
13:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 31/3 
Digital undervisning, Övning, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Thomas Andrén, Spåren efter istiden
12:00
10:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 1/4 
Digital undervisning, Övning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Kartövning intro
11:00
10:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 2/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 3/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 4/4 

v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 5/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 6/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 7/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 8/4 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Våtmarker
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Våtmarker
15:00
13:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 9/4 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Våtmarker
12:00
10:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 10/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 11/4 

v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 12/4 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Geo F5
12:00
10:00
Inlämning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, 13:00 Inlämning kartövning
13:00
12:00
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 13/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 14/4 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Antropocen
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Antropocen
15:00
13:00
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 15/4 
Digital undervisning, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Antropocen
12:00
10:00
Digital undervisning, Övning, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Genomgång kartövning
15:00
13:00
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 16/4 
Digital undervisning, Övning, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Genomgång kartövning
12:00
10:00
Digital undervisning, Övning, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Elinor Andrén, Genomgång kartövning
15:00
13:00
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 17/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 18/4 

v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 19/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 20/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 21/4 
Tentamen, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Tentamen Föränderliga naturen
13:00
09:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 22/4 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Eko F1
12:00
10:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 23/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 24/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 25/4 

v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 26/4 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 27/4 
Digital undervisning, Seminarium, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Introduktion projektarbeten
12:00
10:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 28/4 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Eko F3
12:00
10:00
Digital undervisning, Övning, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Andrea Didon, Christian Sommer, Nyckling
16:00
13:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 29/4 
Digital undervisning, Övning, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Andrea Didon, Christian Sommer, Nyckling
12:00
09:00
Digital undervisning, Övning, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Andrea Didon, Christian Sommer, Nyckling
16:00
13:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 30/4 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Eko F4
12:00
10:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 1/5 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 2/5 

v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 3/5 
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 4/5 
Digital undervisning, Föreläsning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, EkoF4 i Anmärkningar
12:00
10:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 5/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 6/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 7/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Ekologiseminarium
12:00
10:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Ekologiseminarium
15:00
13:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 8/5 
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 9/5 

v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 10/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 11/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
Digital undervisning, Seminarium, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, Ekologiseminarium
12:00
10:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 12/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 13/5 
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 14/5 
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 15/5 
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 16/5 

v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 17/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 18/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 19/5 
Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Projektarbete
17:00
09:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 20/5 
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, EkoF5 i Anmärkningar
11:00
09:00
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
17:00
11:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 21/5 
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Martin Gullström, EkoF6 i Anmärkningar
11:00
09:00
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
17:00
11:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 22/5 
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 23/5 

v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/5 
Digital undervisning, Övning, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Christian Sommer, Statistikövning
12:00
09:00
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
16:00
09:00
Digital undervisning, Övning, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Christian Sommer, Statistikövning
16:00
13:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/5 
Digital undervisning, Övning, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Christian Sommer, Statistikövning
12:00
09:00
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
16:00
09:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/5 
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
16:00
09:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/5 
Digital undervisning, Handledning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Handledning projektarbete enligt ök.
16:00
09:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/5 
Digital undervisning, Inlämning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Inlämning 1 18:00
18:00
17:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/5 
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/5 

v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 31/5 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/6 
Tentamen, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Tentamen Arter och naturens samspel
13:00
09:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/6 
Digital undervisning, Redovisning, Grupp1, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Redovisning projektarbeten
12:00
10:00
Digital undervisning, Redovisning, Grupp2, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Redovisning projektarbeten
15:00
13:00
Digital undervisning, Redovisning, Grupp3, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Maria Eggertsen, Thomas Andrén, Redovisning projektarbeten
17:00
15:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/6 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/6 
Inlämning, Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer, Slutinlämning alla skriftliga uppgifter 18:00
18:00
17:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/6 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/6 

v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 7/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 8/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 9/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 10/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 11/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 12/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 13/6 

v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/6 
v 24 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/6 

v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 21/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 22/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 23/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 24/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 25/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 26/6 
v 25 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 27/6 

v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 28/6 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 29/6 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 30/6 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 1/7 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 2/7 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 3/7 
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 4/7 

v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 5/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 6/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 7/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 8/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 9/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 10/7 
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 11/7 

v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 12/7 
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 13/7 
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 14/7 
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 15/7 
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 16/7 
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 17/7