Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Kursintroduktion
  Ons 2021-01-20
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Rickard Lalander Nord och Syd – ett globalt perspektiv
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Vatten som resurs
  Tors 2021-01-21
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Landskap i förändring
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Patrik Dinnétz Varför vetenskap?
  Fre 2021-01-22
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium Grupp1 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Grupp 1 9-10.30. Se information på Studiewebben
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium Grupp2 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling (MU) Mona Petersson Grupp 2 10.30-12. Se information på Studiewebben
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium Grupp3 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Grupp 3 13-14.30. Se information på Studiewebben
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Seminarium Grupp4 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Grupp 4 14.30-16. Se information på Studiewebben
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Plugga effektivt 1
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Grupparbete
  Tis 2021-01-26
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Anders Ullholm Retorikens grunder
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Introduktion till hållbar utveckling, Introduktion till hållbar utveckling (MU) Frida Frimodt
  Tors 2021-01-28
10:00 - 11:00 Digital undervisning, Grupparbete Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Deadline inlämning kl 11:00
12:00 - 18:00 Digital undervisning, Grupparbete Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Handledning av retorikstudenter
  Fre 2021-01-29
10:00 - 11:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp3, Grupp4 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Redovisning grupparbeten
11:00 - 12:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp1, Grupp2 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Redovisning grupparbeten
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Madeleine Hurd Miljöhistoria
  Tis 2021-02-02
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Madeleine Hurd Miljöhistoria
  Tors 2021-02-04
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp2 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Madeleine Hurd Miljöhistoria
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3, Grupp4 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Madeleine Hurd Miljöhistoria
  Fre 2021-02-05
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Miljöetik
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Miljöetik
  Ons 2021-02-10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3, Grupp4 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Seminarium miljöetik
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp2 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Seminarium miljöetik
  Tors 2021-02-11
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Rickard Lalander Miljöpolitikens roll för en hållbar utveckling
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Naturresurser
  Fre 2021-02-12
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Dugga Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Dugga kursbok öppen kl. 9:00-17:00
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
14:00 - 15:00 Deadline, Digital undervisning Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Inlämning uppgift Globala målen senast kl 15:00
  Tis 2021-02-16
08:00 - 18:00 Digital undervisning, Grupparbete Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Coachning retorikstudenter (välj tid själva)
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Malin Lööw Plugga effektivt 2
  Ons 2021-02-17
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp1, Grupp2 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Introduktion till hållbar utveckling Mona Petersson Slutredovisning
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp3, Grupp4 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam Mona Petersson Slutredovisning
17:00 - 18:00 Deadline, Digital undervisning Miljövetenskap A natur-sam, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Deadline inlämning individuell reflektion
  Tors 2021-02-18
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Introduktion till ekofysiologi
  Fre 2021-02-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Fotosyntes
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Homeostasis , näring och energi
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Mikrobiell ekologi
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Genetik
  Tis 2021-02-23
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Evolution och biodiversitet
  Tors 2021-02-25
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp7 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp14, Grupp8 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
  Fre 2021-02-26
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Andning, cirkulation och djurens släktträd
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp7 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp14, Grupp8 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
  Tis 2021-03-02
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Tillväxt och näring hos växter
  Ons 2021-03-03
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Osmoreglering och exkretion
  Fre 2021-03-05
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp7 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp14, Grupp8 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Arbete i grupp med instuderingsfrågor
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Mats Grahn Växters fortplantning och beteenden
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Reproduktion och hormoner hos djur
  Tis 2021-03-09
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1, Grupp7 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Arbete i grupp med instuderingsfrågor
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp14, Grupp8 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Arbete i grupp med instuderingsfrågor
  Ons 2021-03-10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer, Mats Grahn, Nisha Motwani Frågestund / Presentation av laborationer
  Tors 2021-03-11
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp1 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Livscykler
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp2 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Livscykler
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp3 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Livscykler
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp4 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Livscykler
  Fre 2021-03-12
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp3 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Fylogeni
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp4 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Fylogeni
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp1 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Fylogeni
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp2 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Fylogeni
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp1 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Osmos
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp2 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Osmos
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp3 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Osmos
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp4 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Osmos
  Tis 2021-03-16
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp3 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Frögroning
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp4 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Frögroning
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp1 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Frögroning
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp2 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Frögroning
  Ons 2021-03-17
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp1 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Frögroning
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Laboration Grupp2 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Frögroning
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp3 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Nisha Motwani Frögroning
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Laboration Grupp4 Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer Frögroning
  Tors 2021-03-18
13:00 - 16:00 MD227 - Lab Digital undervisning, Laboration Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Christian Sommer, Nisha Motwani Avslutning labbvecka
  Fre 2021-03-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Frågestund, djurdelen
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam Martin Gullström, Mats Grahn Frågestund, växtdelen
v 12 Tis 2021-03-23 v 12
15:00 - 19:00 Tentamen Ekofysiologi, Miljövetenskap A natur-sam
  Ons 2021-03-24
10:00 - 11:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Kursintroduktion
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Geo F1
  Tors 2021-03-25
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Geo F2
  Fre 2021-03-26
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Geo F3
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Geo F4
  Tis 2021-03-30
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Spåren efter istiden
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Övning Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Spåren efter istiden
  Ons 2021-03-31
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Thomas Andrén Spåren efter istiden
  Tors 2021-04-01
10:00 - 11:00 Digital undervisning, Övning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Kartövning intro
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Våtmarker
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Våtmarker
  Fre 2021-04-09
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Våtmarker
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Geo F5
12:00 - 13:00 Inlämning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer 13:00 Inlämning kartövning
  Ons 2021-04-14
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Antropocen
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Antropocen
  Tors 2021-04-15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Antropocen
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Övning Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Genomgång kartövning
  Fre 2021-04-16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Genomgång kartövning
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Övning Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Elinor Andrén Genomgång kartövning
v 16 Ons 2021-04-21 v 16
09:00 - 13:00 Tentamen Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Tentamen Föränderliga naturen
  Tors 2021-04-22
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F1
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F2
  Tis 2021-04-27
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Introduktion projektarbeten
  Ons 2021-04-28
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F3
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Andrea Didon, Christian Sommer Nyckling
  Tors 2021-04-29
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Andrea Didon, Christian Sommer Nyckling
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Andrea Didon, Christian Sommer Nyckling
  Fre 2021-04-30
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F4
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F5
  Tis 2021-05-04
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Eko F6
  Ons 2021-05-05
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Tors 2021-05-06
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Fre 2021-05-07
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Ekologiseminarium
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Ekologiseminarium
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Tis 2021-05-11
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Martin Gullström Ekologiseminarium
  Ons 2021-05-12
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Tis 2021-05-18
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Ons 2021-05-19
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Projektarbete, Seminarium Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Projektarbete
  Tors 2021-05-20
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
  Fre 2021-05-21
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Christian Sommer Statistikövning
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Christian Sommer Statistikövning
  Tis 2021-05-25
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Christian Sommer Statistikövning
  Ons 2021-05-26
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
  Tors 2021-05-27
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Handledning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Handledning projektarbete enligt ök.
  Fre 2021-05-28
17:00 - 18:00 Digital undervisning, Inlämning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Inlämning 1 18:00
v 22 Tis 2021-06-01 v 22
09:00 - 13:00 Tentamen Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Tentamen Arter och naturens samspel
  Ons 2021-06-02
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp1 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Redovisning projektarbeten
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp2 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Redovisning projektarbeten
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp3 Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Maria Eggertsen, Thomas Andrén Redovisning projektarbeten
  Fre 2021-06-04
17:00 - 18:00 Inlämning Miljövetenskap A natur-sam, Miljövetenskap B sam-natur, Naturens processer Slutinlämning alla skriftliga uppgifter 18:00