Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Kurs, Kurs Program, Program Ext bokare Lokal, Extern lokal Bokare, Student, Personal, Orgenhet Moment, Ort, Tentamen Info
v 49 Lö 2019-12-07 v 49
08:00 - 12:00 osd G1321, 16 pl Bogmer Hanna
08:00 - 18:00 osd G3229, Biblioteket 4 pl Bogmer Hanna
08:30 - 15:30 osd G2314, 6 pl, osd G2315, 6 pl, osd G2316, 10 pl, osd G2317, 10 pl, osd G2318, 10 pl, osd G2319, 6 pl, osd G2320, 6 pl, osd G2322, 6 pl, osd G2323, 10 pl OSD, Tenta
08:30 - 15:45 osd G3205, Biblioteket 6 pl Härdner Karl
08:30 - 18:00 osd G3233, Biblioteket 4 pl Ismail Khalida Al Tahir
08:30 - 14:30 osd G3351, 70 pl OSD, Tenta
09:00 - 14:00 MT021G H4231 HT2019 Östersund NML, Maskinteknik GR (A), Moderna material TEKOG HT2017 Östersund NML, TMPRG HT2018 Östersund NML, TSPMG HT2018 Östersund NML, Ekoingenjör, Maskiningenjör - produktutveckling, Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling osd G3351, 70 pl Mikael Bäckström OSD, Omtenta
09:00 - 14:00 OM067G O4121 HT2018 Östersund NML, Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar VSSKG HT2018 Östersund NML, Sjuksköterskeutbildning osd G3351, 70 pl Pia Olsson OSD, Omtenta Terminsövergripande omtentamen 4 hp, sam
09:00 - 14:00 SK041G Q4841 HT2019 Östersund NML, Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning SFVJG HT2018 Östersund NML, Förvaltningsjuridiska programmet osd G3351, 70 pl Ingemar Wörlund OSD, Omtenta
09:00 - 14:00 osd G3351, 70 pl OSD, Tenta
09:00 - 11:00 osd G3365, 6 pl Öhlén Hallquist Isabelle
10:00 - 17:00 osd G2242, Biblioteket, 4 pl Vestin Mikaela
10:00 - 16:45 osd G3238, Biblioteket 3 pl Abdulkarim Sarwa Saleh
10:00 - 17:00 osd G3364:1, Resursrum för studenter - plats 1, 2 pl Humlesnurr Olof
10:00 - 19:00 osd Q219, 10 pl Wiahl Charlie
11:00 - 17:30 osd G3206, 2 pl Rados Nathalie
11:00 - 13:00 osd G3365, 6 pl Öhlén Hallquist Isabelle
11:00 - 19:00 osd P2311, 10 pl Parment Towa
12:00 - 16:00 osd G1321, 16 pl Bogmer Hanna
12:00 - 19:00 osd G1322, 16 pl Al-Grety Zikra
12:00 - 19:00 osd G3364:2, Resursrum för studenter - plats 2, 2 pl Johansson Magdalena
13:00 - 16:00 osd G1323, 8 pl Lundahl Oskari
13:00 - 15:00 osd G3365, 6 pl Öhlén Hallquist Isabelle
15:00 - 17:00 osd G3365, 6 pl Öhlén Hallquist Isabelle
16:00 - 00:00 Restaúrang Cultum osd G1103, Ljushallen Bokat Lena
  Sö 2019-12-08
02:00 - 04:00 Restaúrang Cultum osd G1103, Ljushallen Lena bokat