Tid
P, Status
Kurs
Program
Ext bokare
Lokal
Bokare
Moment
Info
Egen text
v 23 Tors 2023-06-08 v 23
07:00 - 13:30 Bekräftad osd G2351, 70 pl, osd G2355, 70 pl, osd G3351, 70 pl, osd G3355, 70 pl STUA, Avdelningen för studieadministration Inspera salstentamen - Östersund, Salstentamen - Östersund
07:30 - 14:30 Bekräftad osd G2314, 6 pl, osd G2315, 6 pl, osd G2316, 10 pl, osd G2317, 10 pl, osd G2318, 10 pl, osd G2319, 6 pl, osd G2320, 6 pl, osd G2322, 6 pl, osd G2323, 10 pl STUA, Avdelningen för studieadministration Salstentamen - Östersund
08:00 - 11:00 Bekräftad BT004G B4750 VT2023 Östersund NML, BT004G B4760 VT2023 Flexibel Östersund DST, Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp TBYHG HT2022 Östersund DST, TBYHG HT2022 Östersund NML, Byggingenjör Hållbart byggande osd G3351, 70 pl Lotta Wickenberg, Susanne Lindström, NDH, Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveck Inspera salstentamen - Östersund Sam Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats.
08:00 - 13:00 Bekräftad JU011G L4440 VT2023 Östersund NML, Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp SFVJG HT2022 Östersund NML, Förvaltningsjuridiska programmet osd G3351, 70 pl Catrine Tengqvist, EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Salstentamen - Östersund 5 timmar
08:00 - 13:00 Bekräftad MA118G K2100 VT2023 Sundsvall NML, MA118G K2200 VT2023 Flexibel Sundsvall DST, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, 7,5 hp TAUMG HT2022 Sundsvall DST, TAUMG HT2022 Sundsvall NML, TEHIG HT2022 Sundsvall DST, TEKRG HT2022 Sundsvall DST, Elkraftingenjör, Automationsingenjör, Energiingenjör Hållbara fastigheter osd G3351, 70 pl Stefan Borell, IMD, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdi Salstentamen - Östersund sam 5 tim
08:00 - 13:00 Bekräftad MT092G H4171 VT2023 Östersund NML, Maskinteknik GR (B), Termodynamik och värmeöverföring, 4,5 hp THMTG HT2020 Östersund NML, Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik osd G3351, 70 pl Nima Fallahjoybari, IMD, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdi Salstentamen - Östersund 5 tim
08:00 - 13:00 Bekräftad PS121G P4831 HT2021 Östersund NML, PS179G P4023 HT2022 Östersund NML, Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet, 7,5 hp, Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet, 7,5 hp SPYGA HT2020 Östersund NML, Psykologprogrammet osd G3351, 70 pl Anders Flykt, Lina Eriksson, PSO, Institutionen för psykologi och socialt arbete Inspera salstentamen - Östersund 5h, Kvantitativ metod. Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator. SPSS
08:00 - 13:00 Bekräftad osd G3351, 70 pl STUA, Avdelningen för studieadministration Salstentamen - Östersund
08:00 - 17:00 Bekräftad osd P3217, Konferensrum 12 pl Olof Oscarsson
08:15 - 12:00 Bekräftad AM019G K2500 VT2023 Sundsvall DST, Ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 35 hp UPEGG VT2023 Sundsvall DST, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i försk Zoom Anna-Karin Westman, IMD, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdi Föreläsning
08:15 - 10:00 Bekräftad PE201G T2059 SU2023 Sundsvall DST, Pedagogik GR (A), Lärande UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY01, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY02, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY04, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY06, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY07, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Zoom Christina Widmark-Saari, UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Föreläsning Introduktion Moment 1+ Läroplansteori
08:30 - 12:00 Bekräftad osd K243, Konferensrum 16 pl Eva Rodin Svantesson
09:00 - 12:00 Bekräftad osd O212, 75 pl Ingrid Zakrisson, PSO, Institutionen för psykologi och socialt arbete Seminarium
09:15 - 11:15 Bekräftad osd O213, 75 pl Märit Christensson, HUV, Fakulteten för humanvetenskap Möte Planeringsseminarium med Anna Hübner
09:30 - 16:30 Bekräftad osd B312, Styrelserummet, 22 pl Pontus Cavallie-Wase Fakultetsnämnd HUV
09:30 - 13:00 Bekräftad osd G3232, Biblioteket 3 pl Landgren Maja
10:00 - 17:00 Bekräftad osd G2363, 18 pl Pahlin Johanna
10:15 - 11:00 Bekräftad GD065G H2019 SU2023 Flexibel Sundsvall DST, Grafisk design GR (A), Praktik i Design Thinking, 7,5 hp Zoom Johanna Hellström, Kristina Brink, NDH, Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveck Introduktion Introduktion till Praktik i Design Thinking Michael Hardt
10:15 - 12:00 Bekräftad PE201G T2059 SU2023 Sundsvall DST, Pedagogik GR (A), Lärande UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY01, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY02, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY04, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY06, UPEDG SU2023 Sundsvall DST NY07, Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Zoom Christina Widmark-Saari, UTV, Institutionen för utbildningsvetenskap Föreläsning Läroplansteori
11:00 - 12:00 Bekräftad osd O211, 42 pl, ALC, svl C016, 36 pl, ALC Niklas Brinkfeldt, FUS, Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd Genomgång visning av sal för lärare på MIUN
11:15 - 12:00 Bekräftad GD065G H2019 SU2023 Flexibel Sundsvall DST, Grafisk design GR (A), Praktik i Design Thinking, 7,5 hp Zoom NDH, Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveck Föreläsning Michael Hardt
13:00 - 16:00 Bekräftad Byggföretagen i Sverige Service AB osd G3358, Konferensrum 20 pl
13:15 - 15:00 Bekräftad ET115G D2049 SU2023 Flexibel Sundsvall DST, Elektroteknik GR (A), Hållbara elenergisystem, 7,5 hp Fristående kurs GR DST Zoom Johan Sidén, DET, Institutionen för Data- och Elektroteknik Föreläsning Grundläggande Ellära 2
13:15 - 14:00 Bekräftad GD065G H2019 SU2023 Flexibel Sundsvall DST, Grafisk design GR (A), Praktik i Design Thinking, 7,5 hp Zoom NDH, Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveck Föreläsning Michael Hardt
13:15 - 15:00 Bekräftad osd F217, 40 pl Minna Lundgren, HSV, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Föreläsning
13:15 - 15:00 Bekräftad osd O212, 75 pl Nataliia Godis, EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Seminarium planeringsseminarium
14:15 - 15:00 Bekräftad GD065G H2019 SU2023 Flexibel Sundsvall DST, Grafisk design GR (A), Praktik i Design Thinking, 7,5 hp Zoom NDH, Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveck Föreläsning Michael Hardt
15:15 - 15:45 Bekräftad ET107G D2270 VT2023 Sundsvall NML, TF004G J2480 VT2023 Sundsvall NML, Elektroteknik GR (C), Examensarbete för kandidat, 15 hp, Teknisk fysik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp TELTA HT2020 Sundsvall NML, TFYSA HT2020 Sundsvall NML, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik Zoom Henrik Andersson, DET, Institutionen för Data- och Elektroteknik Möte Programträff med programansvarig Info: Meeting ID: 679 6612 0066
16:30 - 21:30 Bekräftad Polismyndigheten i Jämtlands län osd F229, 130 pl Bokad av Anette