Timeplan


Her kan du søke i timeplanen.

Timeplanen skal også være synkronisert til Canvas, så du skal kunne se alle dine timer i kalenderen der.

Du kan også abonnere på timeplanen din som en kalender, for instrukser se her:
https://www.mf.no/studenter/Praktisk-informasjon/Finn-din-timeplan


Viktige merknader:

  • Det kan komme endringer i timeplanen både fram til og etter semesterstart
  • Endringer i timeplanen blir ikke umiddelbart synkronisert til Canvas
  • Det kan også forekomme feil i synkroniseringen mot Canvas, og det kan også være feil i timeplanen her på denne siden
  • Studenter har selv ansvar for å følge med på oppdatert informasjon fra lærerne i tilfelle feil i timeplanen i Canvas eller her.