Abonnér
 
Gå til forrige uke
u 43  
Gå til neste uke

Tid Emne, Undergruppe Rom Skjer om Lærer Informasjon
u 43 Ons. 21.10.2020 u 43
09:00 - 16:00 PPU1010 Ekstern skole 10 minutter
Praksis
09:00 - 16:00 PRA1005 - 10 minutter
Intern digital praksis
09:00 - 16:00 PT509 10 minutter
Institusjonspraksis
09:00 - 16:00 TEOL5510 Praksissted 10 minutter
Praksis
09:10 - 11:05 NT513 AUD3 20 minutter Karl Olav Sandnes Lecture
09:10 - 11:05 RL1015 AUD1 20 minutter John Wayne Kaufman HIST forelesning, Tidlig kristendom: en ny religion i Romerriket / Begrenset plass i AUD1, påmelding i Canvas / Zoom i tillegg
09:10 - 11:05 TEOL1120 409 20 minutter Andrew Donald Wergeland Nomenfrasar & verbfrasar
09:10 - 11:05 TEOL1510 405 20 minutter Fredrik Saxegaard Pastoralteologi
09:10 - 11:05 TEOL1610 412 20 minutter Andrew Ratanya Mukaria Course evaluation, Lecture
10:00 - 16:00 RPSY5030 417 1 time Tatjana Schnell
10:20 - 12:00 TEOL2542 401 1 time Elisa Stokka PT-gruppe
12:15 - 14:00 FIL2010, FIL5010 AUD3 3 timer Atle Ottesen Søvik Tredje samling
12:15 - 14:00 HIS5010 Digitalt 3 timer Brent Nongbri Lecture, Orientalism
12:15 - 14:00 RL1010 AUD1 3 timer Christian Bull RV forelesning, Hinduisme
12:15 - 14:00 SAM1000.6 412 3 timer Hege Cathrine Finholt Seminargruppe nr 6, Metodeseminar 3
12:15 - 14:00 TEOL1510 405 3 timer Fredrik Saxegaard Pastoralteologi
12:15 - 14:00 TEOL5310 Digitalt 3 timer Otfried Czaika Forelesning
14:15 - 16:00 RL1015 Digitalt 5 timer Morten Holmqvist PED forelesning, Video i Canvas, ikke Zoom
14:15 - 16:00 RL2050 AUD3 5 timer Ingunn Aadland Jesusbarnet og andre barn I: det kristne menneskesynet i middelalderen
14:15 - 16:00 TEOL2450 AUD2 5 timer Harald Hegstad Lecture, Church
14:15 - 15:00 TEOL5110 402 5 timer Gard Granerød Dialogisk evaluering
16:15 - 18:00 PHI2110, PHI5110 412 7 timer Amund Bjorsnes
16:15 - 18:00 PHI2830, PHI5830 426 7 timer Christian Bull
  Tor. 22.10.2020
09:00 - 16:00 PPU1010 Ekstern skole 1 dag
Praksis
09:00 - 16:00 PRA1005 - 1 dag
Intern digital praksis
09:00 - 16:00 PT509 1 dag
Institusjonspraksis
09:00 - 16:00 TEOL5510 Praksissted 1 dag
Praksis
09:10 - 11:05 K1010 Digitalt 1 dag Glenn Øystein Wehus NT forelesning
09:10 - 11:05 SAM1515 AUD1 1 dag Ragnar Misje Bergem Forelesning, Naturalisme, humanisme og post-humanisme Litteratur å lese: Ådnanes: 130-215
09:10 - 11:05 TEOL5210 417 1 dag Karl Olav Sandnes Forelesning
09:15 - 10:00 TEOL1120, TEOL5510 401 1 dag Andrew Donald Wergeland Frivillig aktivitet, Hebraisk lesegruppe
10:00 - 16:00 RPSY5030 412 1 dag Tatjana Schnell
10:20 - 12:00 TEOL2120 Digitalt 1 dag Gard Granerød Forelesning, Exodus 15,1–18: én av tre versjoner av tradisjonen om Sivsjø-underet og arkaisk eller arkaiserende poesi. Forberedelser: Dozeman (2009): 318–344; Langston (2006): 126–169; evt. også Dozeman, red. (2010): 13–54.
12:15 - 14:00 EX1020 AUD3 1 dag Ragnar Misje Bergem Forelesning, TVF, Postmoderne utfordringer
12:15 - 14:00 HIS5020 Digitalt 1 dag Brent Nongbri Lecture, Religion and Violence
12:15 - 14:00 K1010 Digitalt 1 dag Matthew Phillip Monger GT forelesning
12:15 - 14:00 PRA1005 417 1 dag Torbjørg Torp Nilssen Praksismottak
12:15 - 14:00 SAM2270 AUD2 1 dag Espen Gilsvik Lecture
12:15 - 14:00 TEOL1120 409 1 dag Andrew Donald Wergeland Nomenfrasar & verbfrasar
14:15 - 16:00 K1010.3 AUD2 1 dag Steinar Aandahl Skarpnes GT seminargruppe, Seminargruppe nr 3
EmnekodeEmnenavn
EX1020Examen facultatum
FIL2010De store spørsmålene
FIL5010De store spørsmålene
HIS5010Theoretical perspectives: The historical study of religion
HIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
K1010Bibelfag
K1010.3K1010 seminagruppe nr. 3
NT513Det nye testamentet - bibelteologi
PHI2110Hebraisk 1
PHI2830Koptisk 1
PHI5110Hebraisk 1
PHI5830Koptisk 1
PPU1010Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis
PRA1005Praksis - Lektorprogrammet
PT509Institusjonspraksis
RL1010Religionsvitenskap
RL1015Historie, livssynskunnskap og pedagogikk
EmnekodeEmnenavn
RL2050Kristendommens kulturhistorie
RPSY5030Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død
SAM1000.6SAM1000 sem.gr. 6
SAM1515Interkulturell kommunikasjon
SAM2270Sociology of Religion
TEOL1120Hebraisk 2: Tekstarbeid
TEOL1510Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
TEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
TEOL2120Exodus: Tekst, resepsjon og metode
TEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
TEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
TEOL5110Jesajaboken og gammeltestamentlig teologi
TEOL5210Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
TEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
TEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis

Hent neste side