Abonnér
 
Gå til forrige uke
u 3  
Gå til neste uke

Tid Emne, Undergruppe Rom Skjer om Lærer Informasjon Gruppe
u 3 Fre. 22.01.2021 u 3
16:05 - 23:05 409 Pågår Lars Moe
  Lør. 23.01.2021
09:30 - 16:00 KRLE1041 AUD1 11 timer Per Kristian Aschim Kristendommens historie:Fra reformasjonen til vår tid i Europa og Norge
u 4 Man. 25.01.2021 u 4
08:00 - 21:00 AUD1 3 dager Nadia Sand Importert, KASJ
09:00 - 16:00 AUD4 3 dager Fredrik Saxegaard Importert, Pastoral Learning in Practice.., Pastoral Learning in Practices: Fokusgruppedag
09:10 - 11:05 PED5610 AUD2 3 dager Claudia Lenz Forelesning
09:10 - 11:05 TEOL1110 Digitalt 3 dager Andrew Donald Wergeland Setningar med perfektum
09:15 - 11:00 TEOL6744 Digitalt 3 dager Kristin Joachimsen Kjønnsteori- og metode Forberedelser: Bynum (1984); Connel & Messerschmidt (2005); Dahl (2004); Hammer (1998); Nash (2008); Scott (2010)
10:00 - 10:45 PED5550 412 3 dager Knut Tveitereid Introduksjon
10:20 - 12:00 TEOL5530 Digitalt 3 dager Tone Stangeland Kaufman Homiletikk
11:15 - 12:00 TEOL2310 Digitalt 3 dager John Wayne Kaufman Lesing av kildetekster
11:20 - 14:00 PED5550 412 3 dager Knut Tveitereid Forelesning
11:30 - 12:00 - 3 dager Mandagslunsj Alle ansatte
12:15 - 14:00 PED5610 417 3 dager Torbjørg Torp Nilssen Seminargruppe Lektorstudenter
12:15 - 14:00 TEOL1220 409 3 dager Glenn Øystein Wehus
12:15 - 14:00 TEOL2310 Digitalt 3 dager John Wayne Kaufman Forelesning, Kanon: Den kristne bibelen blir til og må tolkes
12:15 - 14:00 TEOL6744 Digitalt 3 dager Ingunn Aadland Fra Bibel til barnebibel: Forestillinger om kjønn Forberedelser: Solevåg (2017); Bro Larsen (2019); Aadland (2019); Koepf (2012)
12:15 - 14:00 371 3 dager Kristin Graff-Kallevåg Importert, Møte om phd-kurs
12:15 - 13:45 476 3 dager Ledermøte Ledere
13:15 - 16:00 TEOL5530 Digitalt 3 dager Elisa Stokka, Tone Stangeland Kaufman Refleksjonsgruppe
14:00 - 16:00 371 3 dager Claudia Lenz Importert, Gruppeveiledning
14:15 - 16:00 PED5550 412 3 dager Knut Tveitereid Forelesning
14:15 - 16:00 SAM2550 Digitalt 3 dager Guro Warhuus Samuelsen Forelesning, Orientalisme og annengjøring. Les: Barth (1969), Said (2001), Said (1994)
14:15 - 16:00 TEOL2735 Digitalt 3 dager Gard Granerød Lecture, OT Lecture #3: Book of Exodus; Exodus 3:1–4:17. Literature: Meyers (2005): 1–20, 51–62.
15:15 - 17:00 PHI2420, PHI5420 Digitalt 3 dager Jens Braarvig
16:05 - 23:05 409 3 dager Lars Moe
  Tir. 26.01.2021
08:00 - 21:00 AUD1 4 dager Nadia Sand Importert, KASJ
09:00 - 16:00 PED5550 412 4 dager Ingerid Louise Birkeland, Knut Tveitereid Øvingsdag
09:00 - 10:00 461 4 dager Stabsmøte praktikum
09:00 - 10:00 476 4 dager Studieadministrasjonen
09:10 - 11:05 EX1010 Digitalt 4 dager Hege Cathrine Finholt Forelesning
09:10 - 12:00 MET5010 Digitalt 4 dager Marielle Stigum Gleiss Lecture, Research ethics Watch videos. Read: Hennink et al (2020) ch. 5 or Tjora (2017) (various chapters)
09:10 - 11:05 TEOL2725 Digitalt 4 dager Glenn Øystein Wehus Lecture
09:30 - 12:00 - Ekstern 4 dager Marion Grau TenSing, Rønningen
10:00 - 12:00 031 4 dager Administrasjon Importert, Camilla Lunde
10:20 - 12:00 DIA5210 AUD2 4 dager Tron Fagermoen Forelesning
10:20 - 12:00 TEOL5530 Digitalt 4 dager Carl Petter Opsahl Samisk kirkeliv, Besøk av biskop.
12:15 - 14:00 MET5115 Digitalt 4 dager Kristin Joachimsen Introduksjon
12:15 - 14:00 SAM1210 Digitalt 4 dager Espen Gilsvik Lecture
12:15 - 14:00 TEOL1220 Digitalt 4 dager Glenn Øystein Wehus
12:15 - 14:00 TEOL5215 Digitalt 4 dager Karl Olav Sandnes Forelesning
13:15 - 15:00 DIA5210 AUD2 4 dager Sturla Johan Stålsett Forelesning
14:15 - 16:00 MET5215 Digitalt 4 dager Karl Olav Sandnes Introduksjon
14:15 - 16:00 TEOL1410 Digitalt 4 dager John Wayne Kaufman Lecture, Early Christianity. From minority to majority religion in the Roman Empire
14:15 - 16:00 TEOL2410 Digitalt 4 dager Svein Olaf Thorbjørnsen Forelesning, Etikk modul 2, Tema: Samfunn og politikk 1
15:15 - 17:00 DIA5210 AUD2 4 dager Ingunn Aadland Forelesning
15:15 - 17:00 PHI2320, PHI5320 Digitalt 4 dager Jens Braarvig
16:15 - 18:00 PHI2520, PHI5520 Digitalt 4 dager Amund Bjorsnes
16:15 - 18:00 PHI2240, PHI5240 Digitalt 4 dager Tor Ivar Østmoe
16:15 - 17:00 RL2615, RL5615 Digitalt 4 dager Kristin Bliksrud Aavitsland Seminar
17:15 - 19:00 RL2615, RL5615 Digitalt 4 dager Kristin Bliksrud Aavitsland Forelesning, Middelalder 1100-1200
  Ons. 27.01.2021
08:00 - 21:00 AUD1 5 dager Nadia Sand Importert, KASJ
08:30 - 10:00 PED5550 412 5 dager Carl Petter Opsahl Forelesning
09:00 - 12:00 AVH5045 Digitalt 5 dager Kristin Graff-Kallevåg Metodeseminar
09:10 - 11:05 DIA5210 AUD3 5 dager Sturla Johan Stålsett Forelesning
09:10 - 11:05 K1030 Digitalt 5 dager Jo Bertil Rydland Værnesbranden Kristen troslære
09:10 - 13:00 RPSY5020 Digitalt 5 dager Gry Stålsett Forelesning
09:10 - 11:05 SAM1060, SAM1060L Digitalt 5 dager Gjesteforeleser Forelesning, Barn og Migrasjon, Pensum: Eide og Lidén (2012) Lidén (2017)
09:10 - 11:05 TEOL1110 Digitalt 5 dager Andrew Donald Wergeland Nomenbøying
09:10 - 11:05 TEOL2640 Digitalt 5 dager Jeppe Bach Nikolajsen Lecture
09:10 - 11:05 TEOL5530 Digitalt 5 dager Andreas Henriksen Aarflot Kirkerett
09:10 - 11:05 TEOL5710 Digitalt 5 dager Kristin Joachimsen Hermeneutikk II, Forberedelser: Ricoeur P. (2001); Stenström (2004); Svenungsson (2004).
11:15 - 12:00 DIA5210 AUD3 5 dager Tron Fagermoen Forelesning
11:15 - 15:00 PED5550 412 5 dager Reidar Hvalvik Forelesning
12:00 - 16:00 AVH5045 Digitalt 5 dager Jan-Olav Henriksen, Knut Tveitereid, Kristin Graff-Kallevåg Fremleggsseminar
12:15 - 14:00 EX1010-3 405 5 dager Filip Rasmussen Seminargruppe nr 3
12:15 - 14:00 PED1640 417 5 dager Sunniva Gylver Forelesning
12:15 - 14:00 TEOL2210 Digitalt 5 dager Ole Jakob Filtvedt Forelesning
12:15 - 14:00 TEOL5530 Digitalt 5 dager Helga Haugland Byfuglien Pastoralteologi
13:15 - 15:00 DIA5210 AUD2 5 dager Ingunn Aadland Forelesning
14:15 - 16:00 PED1640 417 5 dager Linn Sæbø Rystad Forelesning
14:15 - 16:00 SAM5041 Digitalt 5 dager Sturla Johan Stålsett
14:15 - 16:00 TEOL5530 130 5 dager Ingerid Louise Birkeland Stemmebruk og formidling, Gruppeøvelse
14:15 - 16:00 TEOL6110 Digitalt 5 dager Andrew Donald Wergeland Undervisning
14:30 - 15:00 - 5 dager Administrasjonskaffe Admin
15:15 - 17:00 DIA5210 AUD2 5 dager Leni Mjåland, Tron Fagermoen Gruppesamling prosjektbeskrivel
16:15 - 18:00 EX1010-4 412 5 dager Filip Rasmussen Seminargruppe nr 4
  Tor. 28.01.2021
08:00 - 21:00 AUD1 6 dager Nadia Sand Importert, KASJ
09:10 - 11:05 K1030-1 412 6 dager Jo Bertil Rydland Værnesbranden Kristen troslære, Seminargruppe nr 1
09:10 - 11:05 TEOL2540 405 6 dager Linn Sæbø Rystad Innføring i homiletikk
09:15 - 10:00 DIA5210 AUD3 6 dager Tron Fagermoen Forelesning
EmnekodeEmnenavn
--
AVH5045Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning:
DIA5210Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver
EX1010Examen philosophicum
EX1010-3Sem. gr. 3
EX1010-4Sem. gr. 4
K1030Kristen livstolkning i dag
K1030-1K1030 seminargruppe nr. 1
KRLE1041Kristendom i historie og samtid
MET5010Kvalitative forskningsmetoder
MET5115Bibelfaglig metode: Det gamle testamente
MET5215Bibelfaglig metode: Det nye testamente
PED1640Innføring i ledelse i kristent barne- og ungdomsarbeid
PED5550Kateketen i kirkerommet med internpraksis
PED5610Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver
PHI2240Middelalderlatin 2
PHI2320Sanskrit 2
PHI2420Sumerisk 2
PHI2520Klassisk arabisk 2
PHI5240Middelalderlatin 2
PHI5320Sanskrit 2
PHI5420Sumerisk 2
PHI5520Klassisk arabisk 2
RL2615Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet
EmnekodeEmnenavn
RL5615Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet
RPSY5020Religionspsykologi for helsefaglig praksis
SAM1060Det flerkulturelle Norge
SAM1060LDet flerkulturelle Norge
SAM1210Introduction to the Social Sciences
SAM2550Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre"
SAM5041Religion, Education and Development
TEOL1110Hebraisk 1: Grunnelementer
TEOL1220Gresk 2: Tekstarbeid
TEOL1410Introduction to the History of Christianity
TEOL2210Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet
TEOL2310Teologihistorie
TEOL2410Luthersk teologi i dag
TEOL2540Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis
TEOL2640Church in the World: Denominations and Ecumenism
TEOL2725Methods and Tools for Biblical Interpretation
TEOL2735Biblical Exegesis
TEOL5215Teologi, retorikk og sosial-historie: 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken
TEOL5530Teolog og prest i praksis
TEOL5710Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk
TEOL6110Hebraisk fordypning
TEOL6744Kjønn, historie og teologi

Hent neste side