Tentor
Tid
Kurskod
Kurs/provkod
Prov
Undervisningstyp
Studentgrupp
Lokal
Kommentar
Ändrad
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
8 - 12 FMIN45, TFRP01, VTVA01 FMIN45-0119, TFRP01-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, VA-teknik Omtentamen L1, L4-fr, W4-ms E:1147 VTVA01 skriver i 3 timmar FMIN45/TFRP01 skriver i 4 timmar 2019-03-26 14:56
v 34 Tors 2020-08-20 v 34
9 - 10 FMIN45, TFRP01, VTVA01 FMIN45-0119, TFRP01-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, VA-teknik Hemtentamen L1, L4-fr, W4-ms UTLÄMNING HEMTENTA 2020-08-14 10:40
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
17 - 18 FMIN45, TFRP01, VTVA01 FMIN45-0119, TFRP01-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, VA-teknik Hemtentamen L1, L4-fr, W4-ms VTVA01 inställd! FMIN45/TFRP01 skriver hemtenta, INLÄMNING HEMTENTA 2020-08-14 10:41