v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
Föreläsning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243
16:30
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
Räkneövning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMN35, DC:243, DC:567 Seminarierum, DC:243, DC:567
12:00
10:00
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Particles & Health FU Course
17:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
Föreläsning, Industridesign, IDEA75, DC:243, DC:243
12:00
09:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Particles & Health FU Course
15:30
08:30
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Föreläsning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Räkneövning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMN35, DC:243, DC:467 Seminarierum, DC:243, DC:467
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKN21, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Processäkerhet för industrin
17:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Processäkerhet för industrin
16:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Föreläsning, Biomedicinsk teknik, EEMA01, DC:243, DC:243
10:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Forskarseminarium, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, Sara Thuresson, DC:243, AEROSOLS-seminarium
12:00
11:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Handledning, Produktutveckling, MMKN21, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Föreläsning, GU Fysik LTH, FKFN35, FYST38, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Obligatoriskt, Redovisning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMN35, DC:243, DC:243
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Particles & Health FU Course
10:00
08:30
Undervisning, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, Particles & Health FU Course
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Möte, Förpackningslogistik, DC:243, DC:243, Plog avdelningsmöte, Plog avdelningsmöte
11:00
10:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Undervisning, Designvetenskaper, DC:243, Cilla Perlhagen, DC:243, Innovation and value creation
17:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Undervisning, Designvetenskaper, DC:243, Cilla Perlhagen, DC:243, Innovation and value creation
17:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Undervisning, Certec, DC:243, Håkan Eftring, DC:243, TNSF02/TNSF10 Användarmingel
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
Undervisning, Designvetenskaper, DC:243, Cilla Perlhagen, DC:243, Innovation and value creation
17:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Undervisning, Designvetenskaper, DC:243, Cilla Perlhagen, DC:243, Innovation and value creation
17:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Handledning, Filosofi, EXTF55, DC:243, DC:243
12:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Undervisning, Designvetenskaper, DC:243, Cilla Perlhagen, DC:243, Innovation and value creation
17:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Forskarseminarium, Innovationsteknik, DC:243, Lars Bengtsson, DC:243, Welcome NORSI PhD-students, PhD course Sustainable BMI
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Forskarseminarium, Innovationsteknik, DC:243, Lars Bengtsson, DC:243, PhD course Sustainable BMI
17:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Forskarseminarium, Innovationsteknik, DC:243, Lars Bengtsson, DC:243, PhD course Sustainable BMI
15:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Undervisning, Produktutveckling, DC:243, Elin Olander, DC:243, Exjobbspresentationer
12:00
09:00
Forskarseminarium, Certec, DC:243, Lena Leveen, DC:243, LUCRIS-meckarskiva Certec
17:00
12:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning/Övning, Industridesign, IDEA56, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKA20, DC:243, DC:243
12:00
08:00
Föreläsning, Produktutveckling, MMKA20, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Föreläsning, Industridesign, IDEF20, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Introduktion, Industridesign, IDEA46, DC:243, DC:243
12:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Möte, Ergonomi och aerosolteknologi, DC:243, DC:243, EAT avdelningsmöte, EAT avdelningsmöte
12:00
11:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Eget arbete, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Redovisning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Föreläsning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Eget arbete, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
14:00
13:00
Handledning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
14:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Genomgång, Industridesign, IDEA46, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Redovisning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Föreläsning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
00:00
12:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen
00:00
00:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Projekt, Industridesign, IDEA46, DC:243, DC:243
12:00
09:00
Projekt, Industridesign, IDEA46, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKA20, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Föreläsning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Föreläsning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Eget arbete, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton
00:00
12:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Litteraturseminarium, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
Föreläsning, Övning, Industridesign, IDEF20, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Föreläsning, Övning, Industridesign, IDEF20, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Handledning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Eget arbete, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
15:00
13:00
Övning, Ergonomi och aerosolteknologi, MAMF30, DC:243, DC:243
16:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Föreläsning, Produktutveckling, MMKF30, DC:243, DC:243
10:00
08:00
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Föreläsning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Föreläsning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Övning, Circle, INNN10, DC:243, DC:243
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
Presentation, Produktutveckling, MMKF35, DC:243, Per Kristav, DC:243
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
00:00
00:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen
00:00
00:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
Redovisning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
17:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Redovisning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
12:00
10:00
Information, Redovisning, Industridesign, IDEB01, DC:243, DC:243
16:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
Tentamen, Produktutveckling, MMKN41, DC:243, DC:467 Seminarierum, DC:567 Seminarierum, DC:243, DC:467, DC:567
13:00
08:00
Undervisning, Innovationsteknik, DC:243, Lars Bengtsson, DC:243, Presentation av examensarbeten i Innovationsteknik, Exjobbsseminarium IVT
18:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Undervisning, Produktutveckling, DC:243, Elin Olander, DC:243, Exjobbspresentationer
12:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Presentation, Ergonomi och aerosolteknologi, TFRB75, DC:243, DC:243
15:00
09:00
Undervisning, Produktutveckling, DC:243, Elin Olander, DC:243, Exjobbspresentationer
17:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6