v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, A:4057
14:30
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFON30, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
10:00
Seminarium, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFON30, A:4057 Konferensrum, A:4057
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
10:00
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
09:15
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Andrew Karvonen, A:4057, UDU Meeting
14:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
09:15
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, TFRA42, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Cecilia Hollingby, A:4057
12:00
09:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Andrew Karvonen, A:4057, Brownbag Seminar
13:00
12:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Föreläsning, Introduktion, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN20, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Andrew Karvonen, A:4057, Brownbag Seminar
13:00
12:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Helene Sveningsson, A:4057, Ledningsgrupp ABM, Ledningsgrupp ABM
16:00
14:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFON30, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Undervisning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Andrew Karvonen, A:4057, Brownbag Seminar
13:00
12:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Helene Sveningsson, A:4057, Ledningsgrupp ABM, Ledningsgrupp ABM
16:00
14:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Georgios Tsiakiris, A:4057
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Genomgång, Ritsalsarbete, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHF20, A:4057 Konferensrum, A:Ritsal, A:4057, A:Ritsal
17:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Genomgång, Ritsalsarbete, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHF20, A:4057 Konferensrum, A:Ritsal, A:4057, A:Ritsal
17:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFON30, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
10:00
Seminarium, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AFON30, A:4057 Konferensrum, A:4057
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
10:00
08:00
Övning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
10:00
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
15:00
13:00
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Cecilia Hollingby, A:4057
16:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Andrew Karvonen, A:4057, Brownbag Seminar
13:00
12:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Genomgång, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:1009 Seminarierum, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, V:Grupp13, A:1009, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057, V:1421
12:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Seminarium, Arkitektur och byggd miljö, TFRA42, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057
10:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
00:00
12:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
00:00
00:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen
00:00
00:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057
10:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Presentation, Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRA42, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton
00:00
12:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Genomgång, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:1009 Seminarierum, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, V:Grupp13, A:1009, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057, V:1421
12:00
08:00
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Genomgång, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
12:00
08:00
Genomgång, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ABVN02, ABVN06, A:4057 Konferensrum, A:4057
17:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Doktorandkurs, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Marlis Wullenkord, A:4057, PhD-Course: NbS
17:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Doktorandkurs, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Marlis Wullenkord, A:4057, PhD-Course: NbS
17:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Doktorandkurs, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Marlis Wullenkord, A:4057, PhD-Course: NbS
17:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
Genomgång, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, A:4011 Seminarierum, A:4057 Konferensrum, A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum, A:4011, A:4057, A:5012, A:5057, Nico Gentile
12:00
08:00
Doktorandkurs, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Marlis Wullenkord, A:4057, PhD-Course: NbS
17:00
12:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Doktorandkurs, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Marlis Wullenkord, A:4057, PhD-Course: NbS
17:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
00:00
00:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen
00:00
00:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
Möte, Arkitektur och byggd miljö, A:4057 Konferensrum, Cecilia Hollingby, A:4057
16:00
13:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6