v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, A:1129 Fullskalelabb, Helene Sveningsson, A:1129, AAHA55
21:00
08:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, A:1129 Fullskalelabb, Helene Sveningsson, A:1129, AAHA55
21:00
09:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, A:1129 Fullskalelabb, Helene Sveningsson, A:1129, AAHN55
18:00
08:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, A:1129 Fullskalelabb, Helene Sveningsson, A:1129, AAHN55
18:00
08:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
Genomgång, Enhet 2, Enhet Arkitektur urbanism, miljö AUM, ASBN26, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
16:00
13:00
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, Ej tillgänglig, A:1129, A:1135, Exjobb AAHM01
00:00
08:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, Ej tillgänglig, A:1129, A:1135, Exjobb AAHM01
00:00
08:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, Ej tillgänglig, A:1129, A:1135, Exjobb AAHM01
00:00
08:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, Ej tillgänglig, A:1129, A:1135, Exjobb AAHM01
00:00
08:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, Ej tillgänglig, A:1129, A:1135, Exjobb AAHM01
00:00
08:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Föreläsning, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
11:00
09:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, A:1129 Fullskalelabb, Helene Sveningsson, A:1129
13:00
08:00
Seminarium, Arkitektur och byggd miljö, ATHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
15:00
13:00
Posterpresentation, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHN06, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
15:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Introduktion, Projekt, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHN06, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
12:00
09:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
10:00
09:15
Litteraturseminarium, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
11:00
10:15
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
14:00
13:15
Workshop, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
16:00
14:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Handledning, Undervisning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Seminarium, Arkitektur och byggd miljö, ATHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
15:00
10:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Genomgång, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Genomgång, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Genomgång, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHA30, AAHF05, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
12:00
09:15
Eget arbete, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
12:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Seminarium, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, ATHA20, ATHA25, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1055, A:1129
15:00
13:00
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, Enhet 2, Enhet Arkitektur urbanism, miljö AUM, ASBN11, ASBN16, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Kritik, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHN06, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Kritik, Enhet 1, Enhet Arkitektur, form, design, kultur AFDK, AAHN06, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:00
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Genomgång, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning/Övning, Arkitektur och byggd miljö, TFRC95, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
20:30
17:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Eget arbete, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
00:00
12:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
00:00
00:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
00:00
00:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen
00:00
00:00

v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
00:00
00:00
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
Förberedelse, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Handledning, Arkitektur och byggd miljö, AFON20, A:1129 Fullskalelabb, A:1129
17:00
09:15
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
Forskarseminarium, Ergonomi och aerosolteknologi, A:1129 Fullskalelabb, Lena Leveen, A:1129, LCN Meeting (Hillevi)
17:00
08:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Forskarseminarium, Ergonomi och aerosolteknologi, A:1129 Fullskalelabb, Lena Leveen, A:1129, LCN Meeting (Hillev)
17:00
08:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton
00:00
12:00
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00

v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
00:00
00:00
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
00:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
00:00
01:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
A:1129 Fullskalelabb, Ej tillgänglig, A:1129, Arkitektprovet
01:00
00:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
00:00
00:00
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
00:00
00:00
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen
00:00
00:00

v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1055 Utställningshall, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1055, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
A-Huset Norra Foajén, A-Huset Södra Foajén, A:1129 Fullskalelabb, A:1135 Black Box, A:1136 Ateljé, Ej tillgänglig, A:1005N, A:1005S, A:1129, A:1135, A:1136, Redovisningar A-programmet
17:00
08:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

  Ändrad senaste dygnet.