v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
Övning, Konstruktionsteknik, VBKF15, V:O2, V:P2, Miklos Molnar, V:2116, V:2114
17:00
15:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Studentbokning, V-Sektionen, TLTH, V:N1, V:N2, V:O1, V:O2, V:P1, V:P2, V:2119, V:2118, V:2117, V:2116, V:2115, V:2114, Branschdagen
00:00
15:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Studentbokning, V-Sektionen, TLTH, V:Grupp11, V:Grupp12, V:Grupp13, V:Grupp14, V:Grupp15, V:N1, V:N2, V:O1, V:O2, V:P1, V:P2, V:1207, V:1412, V:1421, V:1227, V:1490, V:2119, V:2118, V:2117, V:2116, V:2115, V:2114, Branschdagen
00:00
00:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Övning, Miljö- och energisystem, VTVA01, V:P2, Joakim Robygd, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Övning, Teknisk vattenresurslära, VVRA05, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
Övning, Konstruktionsteknik, VBKF15, V:O2, V:P2, Miklos Molnar, V:2116, V:2114
17:00
15:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
10:00
09:00
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
11:00
10:00
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
12:00
11:00
Övning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:P1, V:P2, Nils Johansson, V:2115, V:2114, UNIT 6
15:00
13:00
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
09:00
08:00
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
10:00
09:00
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
11:00
10:00
Övning, Produktionsekonomi, MIOF02, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
12:00
11:00
Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIN20, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
17:00
13:00
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
Övning, Konstruktionsteknik, VBKF15, V:O2, V:P2, Miklos Molnar, V:2116, V:2114
17:00
15:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Seminarium, Företagsekonomi, FEKG11, V:P2, Stephan Schaefer, V:2114
12:00
10:00
Seminarium, Företagsekonomi, FEKG11, V:P2, Stephan Schaefer, V:2114
14:00
12:00
Seminarium, Företagsekonomi, FEKG11, V:P2, Stephan Schaefer, V:2114
16:00
14:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBKN25, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
12:00
08:00
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Övning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Konstruktionsteknik, VBKF15, V:N1, V:P2, Miklos Molnar, V:2119, V:2114
17:00
15:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBKN25, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
12:00
08:00
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:P2, V:2114, Grupp 1 och 2
12:00
08:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF05, V:P2, Stefan Olander, V:2114
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF05, V:P2, Stefan Olander, V:2114
12:00
10:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning/Övning, Teknisk vattenresurslära, VVRN35, V:P2, V:2114
10:00
08:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Övning, Kemiteknik, VVAF01, V:O2, V:P2, V:2116, V:2114,
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Övning, Teknisk logistik, MTTN80, V:P2, V:2114
10:00
08:00
Övning, Teknisk logistik, MTTN80, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Teknisk logistik, MTTN80, V:P2, V:2114
15:00
13:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Föreläsning/Övning, Teknisk vattenresurslära, VVRN35, V:P2, V:2114
10:00
08:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:P2, V:2114
15:00
13:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
Omtentamen, Byggproduktion, VBEF01, V:P2, V:2114
11:00
08:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
Omtentamen, Byggnadsmekanik, VSMN35, VTAF01, V:P2, V:2114
13:00
08:00
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Övning, Brandteknik, VBRN45, V:P2, Håkan Frantzich, V:2114, Ö2 Kvant risk
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:P2, V:2114
15:00
13:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Övning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
17:00
15:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Seminarium, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN50, V:P2, V:2114
12:00
09:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning/Övning, Teknisk vattenresurslära, VVRN35, V:P2, V:2114
10:00
08:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Föreläsning/Övning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
16:00
13:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:P1, V:P2, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:P2, V:2114
12:00
08:00
Övning, Kemiteknik, VVAF01, V:N1, V:P2, V:2119, V:2114,
17:00
15:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Övning, Brandteknik, VBRN45, V:P2, Håkan Frantzich, V:2114, Ö6 Osäkerhet
12:00
10:00
Föreläsning/Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIN45, TFRP01, V:P2, Jamil Khan, V:2114
16:00
13:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Föreläsning/Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIN45, TFRP01, V:P2, Jamil Khan, V:2114
12:00
09:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
15:00
13:00
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF05, V:P2, Stefan Olander, V:2114
15:00
13:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Övning, Brandteknik, VBRN45, V:P2, Håkan Frantzich, V:2114, Ö7 Osäkerhet
15:00
13:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Övning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:O2, V:P1, V:P2, V:2116, V:2115, V:2114
12:00
10:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF05, V:P2, Stefan Olander, V:2114
15:00
13:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Seminarium, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:P2, V:2114
12:00
08:00
Övning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:P2, V:2114
12:00
10:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
Seminarium, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:P2, V:2114
12:00
08:00
Föreläsning/Övning, Miljö- och energisystem, FMIN50, TFRP05, V:P2, V:2114
17:00
15:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Seminarium, Miljö- och energisystem, VTVA05, V:P2, V:2114
12:00
08:00
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Omtentamen, Byggnadsmaterial, VBMA05, V:P2, V:2114
17:00
14:00
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6