v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Gästföreläsning, Energi och byggnadsdesign, V:B, Ricardo Bernardo, V:1171
10:00
09:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT6 - Gas Temperatures
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:B, Peter Thompson, V:1171
16:00
15:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:B, Rita Fahy, V:1171, Zoom link: https://lu-se.zoom.us/j/64145546461
17:00
16:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, Introduction to laboratories
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Disputation, Trafik och väg, V:B, Andras Varhelyi, V:1171, Maya Sheidaeis Licentiatseminarium, Licentiatseminarium
13:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:B, Margaret Mcnamee, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF05, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Haukur Ingason, V:1171, UNIT11 - Tunnel Fire Dynamics
12:00
10:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Haukur Ingason, V:1171, UNIT11- Tunnel Fire Dynamics
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGN05, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT8 - Smoke Filling
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT8 - Smoke Filling
10:00
08:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN20, VRSN30, V:B, Henrik Hassel, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT8 - Smoke Filling
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, VTVA01, V:B, Maya Sheidaei, V:1171
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VSMF05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Obligatoriskt, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Frågestund, Trafik och väg, VVBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Föreläsning, Konstruktionsteknik, VBKF15, V:B, Miklos Molnar, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT9 - Combustion Products
12:00
10:00
Specialiseringsinformation, LTH Gemensamt, EDAA65, FMIF05, KETF40, VBEF01, VBKF01, VSMF05, V:B, Martin Andersson, V:1171, Vattenresurshantering
13:00
12:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Konsultation, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:B, Enrico Ronchi, V:1171
16:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN30, V:B, Alexander Cedergren, V:1171, Kurssummering och frågestund
12:00
10:00
Obligatoriskt, Redovisning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, Course Summary
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Möte, LTH Gemensamt, V:B, Linda Hansson, V:1171, NMT-dagarna
15:15
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Möte, LTH Gemensamt, V:B, Linda Hansson, V:1171, NMT-dagarna
15:15
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Möte, LTH Gemensamt, V:B, Linda Hansson, V:1171, NMT-dagarna
15:15
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Möte, LTH Gemensamt, V:B, Linda Hansson, V:1171, NMT-dagarna
15:15
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Möte, LTH Gemensamt, V:B, Linda Hansson, V:1171, NMT-dagarna
15:15
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Föreläsning, Teknisk akustik, VTAF01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F1 Intro och allm risk
12:00
10:00
Föreläsning, Introduktion, Upprop, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
14:00
13:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
14:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Information, LTH Gemensamt, INFORMATION, V:B, Eva Wetterholm Pålsson, V:1171, avslutningen Riskhantering, Information om
13:00
12:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Genomgång, Miljö- och energisystem, FMIF05, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Joakim Robygd, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, LTH Gemensamt, V:B, Eva Wetterholm Pålsson, V:1171
13:00
12:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
Tentamen, Student och utbildning, V:B, Jens Berglund, V:1171, Högskoleprovet
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Nils Johansson, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F3 Riskidentifiering, scenarier
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F4 Brandriskanalys BBR
10:00
08:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF60, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
12:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F5 Brandrisk BBRAD
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF60, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
Undervisning, Brandteknik, V:B, Haukur Ingason, V:1171
12:00
08:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Nils Rydén, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F7 Riskvärdering och kvalitet
10:00
08:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Nils Rydén, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F8 Osäkerhetsanalys 1
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk akustik, VTAF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F9 Osäkerhetsanalys 2
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Nils Johansson, V:1171, Översikt av turbulence Streamas även: https://lu-se.zoom.us/j/63903424229, CFD3
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Nils Rydén, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
10:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Marcus Runefors, V:1171, F10 Samhällsperspekti
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Jonathan Wahlqvist, V:1171, Värmetransport i FDS , CFD5
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, Joakim Robygd, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
11:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
Information, LTH Gemensamt, INFORMATION, V:B, V:C, Fredrik Warnquist, Hans Bagge, V:1171, V:1172, Presentationsdagen 2023
18:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Kemi NF, EXTG55, MOBA02, V:B, Tommy Cedervall, V:1171, Kap. 24
12:00
10:15
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Jonathan Wahlqvist, V:1171, Redovisning hemuppgift 6
10:00
08:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, F11 Kursrep
12:00
10:00
Föreläsning/Seminarium, Miljö- och energisystem, FMIN45, TFRP01, V:B, Jamil Khan, V:1171
16:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN45, V:B, Håkan Frantzich, V:1171, Gästföreläsning Mattias Delin, Brandforsk, F12 Olyckor i samhället
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRN70, V:B, V:1171, Analytisk dimensionering
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
Seminarium, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
17:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Frågestund, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Redovisning, Brandteknik, VBRN70, V:B, V:1171
17:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Redovisning, Brandteknik, VBRN70, V:B, V:1171
17:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
Disputation, Riskhantering&Samhällssäkerhet, V:B, Johanna Kruse, V:1171
17:00
12:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6