v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VRSN20, VRSN30, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT8 - Smoke Filling
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Studentbokning, V-Sektionen, TLTH, V:B, V:1171
13:15
12:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF05, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Obligatoriskt, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMA30, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, UNIT9 - Combustion Products
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
Föreläsning, Trafik och väg, VVBN10, V:B, V:1171
10:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEF10, V:B, V:1171
12:00
10:00
Konsultation, Brandteknik, VBRN10, VBRN75, V:B, V:1171
16:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
Obligatoriskt, Redovisning, Byggproduktion, VBEF01, V:B, V:1171
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, V:B, Nils Johansson, V:1171, Course Summary
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Introduktion, Upprop, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
14:00
13:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
14:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Information, LTH Gemensamt, INFORMATION, V:B, Eva Wetterholm Pålsson, V:1171, Information kring avslutningen Riskhantering
13:00
12:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIF05, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Joakim Robygd, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
Möte, Brandteknik, V:B, Nils Johansson, V:1171, Inspirationsdag BR, L och V
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
Skärtorsdag
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Långfredag
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/3 
Påskafton
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 
Påskdagen

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Annandag påsk
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
Möte, Bygg- och miljöteknologi, V:B, V:1171
11:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
Disputation, Byggnadsmekanik, V:B, Kent Persson, V:1171, Disputation
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/4 
Tentamen, Student och utbildning, V:B, Jens Berglund, V:1171, Högskoleprovet
17:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
12:00
08:00
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Jonathan Wahlqvist, V:1171, Intro till CFD , CFD1
15:00
13:00
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Jonathan Wahlqvist, V:1171, Intro FDS , CFD2
17:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
Föreläsning, Byggnadsmekanik, VGTN01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
11:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk vattenresurslära, VVRN20, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
Föreläsning, Byggnadsmaterial, VBMF05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
Föreläsning, Byggnadsfysik, VBFA01, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Nils Rydén, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
Valborgsmässoafton
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Nils Rydén, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF05, V:B, Gerhard Barmen, Joakim Robygd, V:1171, Se detaljer under VTGF05 i Canvas
12:00
11:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
Föreläsning, Arkitektur och byggd miljö, ASBF10, V:B, V:1171
17:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
Föreläsning, Brandteknik, VBRF10, V:B, Jonathan Wahlqvist, V:1171, Redovisning hemuppgift 6
10:00
08:00
Föreläsning, Riskhantering&Samhällssäkerhet, VBRN40, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/5 
Pingstafton
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/5 
Pingstdagen

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Miljö- och energisystem, FMIA10, V:B, V:1171
14:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
12:00
10:00
Frågestund, Miljö- och energisystem, FMIA05, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
Seminarium, Teknisk geologi, VTGF01, V:B, V:1171
17:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
Föreläsning, Analys och syntes LTH, KOOA06, V:B, V:1171
10:00
08:00
Föreläsning, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
12:00
10:00
Föreläsning, Trafik och väg, VGMF10, V:B, V:1171
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
Föreläsning, Byggproduktion, VBEN01, V:B, V:1171
12:00
10:00
Frågestund, Teknisk geologi, VTGA05, V:B, Joakim Robygd, V:1171
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
Redovisning, Brandteknik, VBRN70, V:B, V:1171
15:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
Redovisning, Brandteknik, VBRN70, V:B, V:1171
16:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 
Midsommarafton
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/6 
Midsommardagen
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/6