v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKG11, NEKG51, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Digital tentamen, Omtentamen, Statistik, STAA30, STAA31, STAH14, MA 8A, Jakob Bergman, Peter Gustafsson, MA:203.1, Omtentamen STAH14 ej digital
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKG11, NEKG41, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
Dugga, Analys och syntes LTH, KASA05, MA 8, Hela, Ulf Ellervik, MA:203-hela, D2
10:00
08:00
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Digital tentamen, Dugga, Statistik, STAA40, STAA41, MA 10, Hela, MA 8, Hela, Claes Croneborg, Ida Haggren, Louise Ma, Mårten Augustsson, Paula Nordahl, Victor Feilberg, Viktor Sjöberg, MA:201-hela, MA:203-hela
17:00
14:00
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
Digital tentamen, Läkarutbildningen, MA 8, Hela, Malin Ferm, MA:203-hela, Ped.stöd TKP2
19:45
13:00
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Tentamen, Psykologi, PSYD12, MA 8, Hela, MA:203-hela
16:00
14:00
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
Omtentamen, Nationalekonomi, EXTN80, NEKN22, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
Omtentamen, Kemi NF, KEMB21, MA 8A, MA 8B, Daniel Strand, MA:203.1, MA:203.2, Omtentamen Organisk kemi
18:00
14:00
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, IBUA61, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
12:00
08:00
Digital tentamen, Juridik, LAGB01, MA 8, Hela, MA:203-hela, Omtentamen HT 2022
20:00
14:00
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Dugga, Hållfasthetslära, FHLA05, MA 8, Hela, MA:203-hela
16:00
14:00
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
Omtentamen, Fysik NF, FYSB22, MA 8A, MA:203.1
13:00
08:00
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
13:00
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
Dugga, Analys och syntes LTH, KASA05, MA 8, Hela, Ulf Ellervik, MA:203-hela, D3
10:00
08:00
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
Dugga, Livsmedelsteknologi, KLGN25, MA 8, Hela, MA:203-hela
10:00
08:00
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Digital tentamen, Företagsekonomi, BUSO62, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
12:00
08:00
Examination, Miljö- och energisystem, FMIN05, MA 8, Hela, MA:203-hela
16:00
15:00
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Digital tentamen, Biomedicinsk teknik, EEMA01, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKN41, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Dugga, Analys och syntes LTH, KOOA15, MA 8, Hela, MA 9E, MA 9F, MA:203-hela, MA:202.5, MA:202.6
10:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, EXTF30, NEKG11, NEKG81, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
Digital tentamen, Ekonomisk historia, EOSE09, MA 8A, MA 8B, Kerstin Enflo, MA:203.1, MA:203.2
12:00
08:00
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
Digital tentamen, Omtentamen, Statistik, STAA30, STAA31, STAA40, STAA42, MA 8A, MA 8B, Peter Gustafsson, Pierre Carbonnier, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKG25, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
10:00
08:00
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Tentamen, Reglerteknik, FRTN75, MA 8, Hela, MA:203-hela
19:00
14:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Tentamen, Matematik LTH, FMA420, FMAB20, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3
13:00
08:00
Tentamen, Datavetenskap, EDAP25, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Dugga, Fastighetsvetenskap, VFTF10, MA 8, Hela, MA:203-hela
10:00
08:00
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA55, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:203-hela, MA:202-hela
19:00
14:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Tentamen, Brandteknik, VBRF10, VBRN05, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
Tentamen, Nationalekonomi, NEKH41, MA 8, Hela, MA:203-hela
19:00
14:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Dugga, Fastighetsvetenskap, VFTA01, MA 8, Hela, MA:203-hela
10:00
08:00
Digital tentamen, Tentamen, Elektro- o informationsteknik, ETSF15, MA 8, Hela, MA:203-hela
17:00
14:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
Tentamen, Miljö- och energisystem, VTVA01, MA 8, Hela, MA:203-hela
11:00
08:00
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Digital tentamen, Omtentamen, Informatik, SYSA14, MA 8, Hela, Björn Svensson, MA:203-hela, Anmälan krävs ej! Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med egen laptop pga digital tentamen.
13:00
08:00
Tentamen, GU Fysik N-fak, FYSA12, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Digital tentamen, Tentamen, Statistik, STAA40, STAA41, STAG26, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9A, Farrukh Javed, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202.1
13:00
08:00
Tentamen, GU Fysik N-fak, FYSA25, ÄFYD12, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKG21, MA 8, Hela, MA:203-hela
10:00
08:00
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
Tentamen, Student och utbildning, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela, Jens Berglund, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela, Sp:01-hela, Högskoleprovet
18:00
08:00
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
Omtentamen, Nationalekonomi, EXTP50, NEKN21, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
Omtentamen, Nationalekonomi, DABN13, STAN51, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
Digital tentamen, Läkarutbildningen, MA 8, Hela, Malin Ferm, MA:203-hela, Ped.stöd TKP 1 KF
18:00
13:00
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
Digital tentamen, Omtentamen, Informatik, SYSA12, MA 8A, MA 8B, Markus Lahtinen, MA:203.1, MA:203.2, Anmälan krävs ej! Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med egen laptop pga digital tentamen. , 31/3
13:00
08:00
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Digital tentamen, Dugga, Statistik, STAA40, STAA41, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
11:00
08:00
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
Digital tentamen, Juridik, LAGA01, MA 8, Hela, MA:203-hela, Omtentamen i Allmän rättslära VT23
12:00
08:00
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAB65, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Omtentamen, Miljö- och energisystem, FMIF01, FMIF50, FMIN25, FMIN55, VTVA05, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
Omtentamen, Byggnadsmaterial, VBMA30, VBMF05, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
Omtentamen, Miljö- och energisystem, FMIF05, FMIF35, FMIF45, FMIF55, FMIN15, TFRN91, MA 8, Hela, MA:203-hela, FMIF05 = 4 timmar FMIF35 = 3 timmar FMIF45 = 3 timmar FMIF55 = 3 timmar
19:00
14:00
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Digital tentamen, Omtentamen, Datavetenskap, EDAA01, MA 8A, MA 9, Hela, MA:203.1, MA:202-hela
13:00
08:00
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
Tentamen, Matematik NF, MATB22, MATB24, MATM39, ÄMAD02, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
Omtentamen, Reglerteknik, FRTN50, MA 8A, MA:203.1
13:00
08:00
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAA20, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
Omtentamen, Materialteknik, FKMA01, FKMN20, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Omtentamen, Statistik, STAA30, STAA31, MA 8A, Pierre Carbonnier, MA:203.1
19:00
14:00
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAA05, FMAB70, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-KF, MA 8A, Malin Ferm, Viktor Hamrefors, MA:203.1, Provform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 2
17:30
14:00
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
Omtentamen, Socialhögskolan, SOPA12, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2, Omtentamen dk 1 Salstentamen
18:00
14:00
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKH23, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
16:00
14:00
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Tentamen, Miljö- och energisystem, VTVA01, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
11:00
08:00
Tentamen, Psykologi, PSYD12, MA 8, Hela, MA:203-hela
18:00
14:00
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Digital tentamen, Läkarutbildningen, MA 8, Hela, Malin Ferm, MA:203-hela, Ped.stöd TKP1 IoS
12:00
07:30
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Omtentamen, Socialhögskolan, SOPA33, MA 8, Hela, MA:203-hela, Skriftlig omtentamen
16:00
09:00
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKH60, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
18:00
14:00
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKH41, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Statistik, STAA30, STAA32, STAA36, STAG26, MA 8A, MA 8B, Antonio Marañon, Jonas Wallin, Pierre Carbonnier, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKA63, NEKN41, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov, Informatik, INFC20, SYSB13, MA 8A, MA 8B, Björn Svensson, MA:203.1, MA:203.2, ANMÄLAN KRÄVS! Anmäl senast en vecka före tentamen via studentportalen: student.lu.se Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. Viktigt att ta med laptop pga digital tentamen. REGISTRATION IS NEEDED! Please, register no later than a week before exam via studentportalen student.lu.se Exam hall: Matteannexet, Sölvegatan 20. Please, rember to bring your Laptop since it is a digital exam.
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKG11, NEKG21, NEKN43, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
Tentamen, Retorikutbildningen, SASH69, MA 8A, MA 8B, SOL Absalon A121, SOL Absalon A129b, Martin Sundby, MA:203.1, MA:203.2, SOL:A121, SOL:A129b, Written exam
12:00
08:00
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov, Informatik, SYSA21, SYSB13, MA 8A, Nam Aghaee, Umberto Fiaccadori, MA:203.1, ANMÄLAN KRÄVS! Anmäl senast en vecka före tentamen via studentportalen: student.lu.se Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. Viktigt att ta med laptop pga digital tentamen.
13:00
08:00
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Informatik, SYSA14, MA 8A, MA 8B, Mats Svensson, MA:203.1, MA:203.2, Anmälan krävs ej! Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med egen laptop pga digital tentamen.
13:00
08:00
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
Digital tentamen, Omtentamen, Uppsamlingsprov, Informatik, SYSA21, SYSB13, MA 8A, Odd Steen, MA:203.1, ANMÄLAN KRÄVS! Anmäl senast en vecka före tentamen via studentportalen: student.lu.se Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med laptop pga digital tentamen.
13:00
08:00
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Digital tentamen, Läkarutbildningen, MA 8, Hela, Malin Ferm, MA:203-hela, Ped.stöd RoN
11:30
09:00
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
Tentamen, Matematik NF, MATB23, MATP31, MA 8, Hela, MA:203-hela, Ca 70 platser behövs denna dag. Eftermiddagstid samma dag går bra, men inte ett annat datum. lokaler i närheten av Matematikhuset föredras.
13:00
08:00
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
Digital tentamen, Tentamen, Statistik, STAE03, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
13:00
08:00
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
Digital tentamen, Tentamen, Miljö- och energisystem, FMIF35, MA 8, Hela, MA:203-hela
11:00
08:00
Tentamen, Nationalekonomi, NEKG11, NEKG71, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2
19:00
14:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Tentamen, Brandteknik, VBRN01, VBRN45, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Ekonomisk historia, EOSE05, MA 8A, MA 8B, Martin Dribe, MA:203.1, MA:203.2
18:00
14:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
Tentamen, Analys och syntes LTH, KOOA05, KOOA06, MA 8, Hela, MA:203-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Omtentamen, Juridik, LAGA01, MA 8A, MA 8B, MA:203.1, MA:203.2, Omtentamen i Konstitutionell rätt VT23
18:30
14:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA50, EDAA55, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Tentamen, Energivetenskaper, MVKP25, MA 8, Hela, MA:203-hela
19:00
14:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA70, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Digital tentamen, Informatik, SYSA12, MA 10H, MA 10I, MA 8, Hela, Jonas Ledendal, MA:201.8, MA:201.9, MA:203-hela, Anmälan krävs ej! Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med egen laptop pga digital tentamen
19:00
14:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-VTT, MA 8, Hela, Ellen Tufvesson, Malin Ferm, MA:203-hela, Provform: QPS, Teoretiskt kunskapsprov 2
11:00
09:00
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6 

  Ändrad senaste dygnet.