v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
Digital tentamen, Informatik, SYSA14, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, Björn Svensson, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, Anmälan krävs ej! Lokal: Matteannexet, adress: Sölvegatan 20. OBS: Viktigt att ta med egen laptop pga digital tentamen.
13:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKG21, MA 10, Hela, MA:201-hela
10:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela, Digital tenta på plats i sal. Säkerställ att du har en fungerande dator och att du kan hantera Safe Exam Browser (SEB). Anmälan krävs senast en vecka innan!
12:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
Digital tentamen, Dugga, Statistik, STAA40, STAA41, MA 10, Hela, MA 8, Hela, Claes Croneborg, Ida Haggren, Louise Ma, Mårten Augustsson, Paula Nordahl, Victor Feilberg, Viktor Sjöberg, MA:201-hela, MA:203-hela
17:00
14:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKH20, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
10:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
Dugga, Analys och syntes LTH, KOOA15, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
10:00
08:00
Tentamen, Filosofi, FPPA22, FPRA12, FPRA22, FPRB04, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
18:00
14:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
19:00
14:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
MA 10, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Underhåll och service, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela
22:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
Omtentamen, Nationalekonomi, EXTG65, NEKG11, NEKG31, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
13:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
Tentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA:201-hela, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3, MA:202.4
13:00
08:00
Digital tentamen, Juridik, LAGC01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, LAGCO1 Ordinarie tentamen VT23
20:00
14:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
Digital tentamen, Juridik, LAGA01, MA 10, Hela, MA:201-hela, Ordinarie tentamen VT23 Allmän rättslära.
12:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8,
19:00
14:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKG11, MA 10, Hela, MA:201-hela
18:00
14:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
Digital tentamen, Företagsekonomi, IBUH11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
12:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Tentamen, Matematik LTH, FMAF01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, Obligatoriska moment måste vara godkända.
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
Tentamen, Matematik LTH, FMA420, FMAB20, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3
13:00
08:00
Tentamen, Hållfasthetslära, FHLF15, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
Tentamen, Energivetenskaper, MVKN20, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
13:00
08:00
Tentamen, Byggproduktion, VBEF01, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6
17:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
Tentamen, Teknisk logistik, MTTN70, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
13:00
08:00
Tentamen, Reglerteknik, FRTF05, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA 10J, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9, MA:201.10
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
Tentamen, Datavetenskap, ETSN15, TFRG55, MA 10D, MA 10E, MA:201.4, MA:201.5
13:00
08:00
Tentamen, Mekanik, FMEA35, FMEN02, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
19:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
Tentamen, Matematik LTH, FMAB60, MA 10, Hela, MA:201-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
Tentamen, Kemi NF, KEMA20, KEMB22, KEMM58, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
13:00
08:00
Tentamen, Handelsrätt, HARA40, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, Anneli Carlsson, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, Tentamen. Lokal MA10 A-H, adress Sölvegatan 20.
19:00
14:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
Digital tentamen, Tentamen, Statistik, STAA40, STAA41, STAG26, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9A, Farrukh Javed, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202.1
13:00
08:00
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKH60, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
18:00
14:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
Tentamen, Student och utbildning, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Sparta A-D, Hela, Jens Berglund, MA:201-hela, MA:203-hela, MA:202-hela, Sp:01-hela, Högskoleprovet
18:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 
Tentamen, Juridik, JCDA03, MA 10, Hela, MA:201-hela
19:00
14:00

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKG51, MA 10, Hela, MA:201-hela
18:00
14:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
12:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
Skärtorsdag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
Långfredag
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
Påskafton
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 
Påskdagen

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
Annandag påsk
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAA60, MA 10D, MA:201.4
19:00
14:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAB65, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
Tentamen, Engelska, ENGA04, ENGE17, ENGH11, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA 10J, Eva Klingvall, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9, MA:201.10
12:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAB60, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKA12, NEKP21, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9
19:00
14:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAB50, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Tentamen, Byggnadsmaterial, VBMA05, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7
17:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMA420, FMAA21, FMAB20, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA:201-hela, MA:202.1, MA:202.2
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
Omtentamen, GU Fysik LTH, FAFA01, FAFA60, FAFA80, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9
13:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
Omtentamen, Matematik LTH, FMAA05, FMAB70, MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:203.1, MA:202-hela, Obligatoriska moment måste vara godkända.
13:00
08:00
Digital tentamen, Omtentamen, Företagsekonomi, FEKG11, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA 10I, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8, MA:201.9
18:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
Tentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA:201-hela, MA:202.1, MA:202.2, MA:202.3, MA:202.4
19:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKG11, NEKG33, NEKN31, MA 10C, MA 10D, MA:201.3, MA:201.4
13:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
Dugga, GU Fysik LTH, FKFF05, FYST45, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
10:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
Dugga, Analys och syntes LTH, KOKA25, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, D2
10:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
Digital tentamen, Juridik, LAGA01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, Ordinarie tentamen i Konstitutionell rätt VT23
12:30
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 
Valborgsmässoafton

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
Omtentamen, Företagsekonomi, FEKH80, MA 10D, MA 10E, MA:201.4, MA:201.5
18:00
14:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKG61, MA 10, Hela, MA:201-hela
12:00
08:00
Digital tentamen, Företagsekonomi, FEKA90, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
16:00
14:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
Digital tentamen, Juridik, LAGE02, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, Salstentamen
12:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-RoN, MA 10, Hela, Malin Ferm, Maria Thereza Perez, MA:201-hela, Provform: QPS, Morfologiprov 1
11:00
09:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
Tentamen, Matematik NF, MATA21, MATP33, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5
13:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
Digital tentamen, Tentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10, Hela, MA 9, Hela, MA:201-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
Pingstafton
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 
Pingstdagen

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
Tentamen, Elektro- o informationsteknik, EITG10, MA 10C, MA 10D, MA:201.3, MA:201.4
13:00
08:00
Omtentamen, Nationalekonomi, NEKA12, MA 10, Hela, MA:201-hela
19:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
Tentamen, Hållfasthetslära, FHLF15, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
13:00
08:00
Tentamen, Hållfasthetslära, FHLF20, FHLF25, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
19:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
Tentamen, Teknisk geologi, VTGF01, VTGF05, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
13:00
08:00
Tentamen, Teknisk logistik, MTTN80, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4
19:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
Digital tentamen, Tentamen, Datavetenskap, EDAA50, EDAA55, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 8, Hela, MA 9, Hela, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:203-hela, MA:202-hela
13:00
08:00
Examination skriftlig, Läkarutbildningen, M-KM4, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, Daniel Lindqvist, Malin Ferm, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, Examinationsform: QPS, Teoretisktkunskapsprov
18:30
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
Tentamen, Industriell produktion, MMTF20, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7
13:00
08:00
Digital tentamen, Juridik, LAGB01, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, Tentamen VT2023. OBS! Anmälan krävs
20:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
Tentamen, GU Fysik LTH, FAFA01, FAFA80, MA 10, Hela, MA:201-hela
13:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 
Tentamen, Juridik, JCDA03, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 10G, MA 10H, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, MA:201.5, MA:201.6, MA:201.7, MA:201.8
19:00
14:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/6 
Sveriges nationaldag
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/6