v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/4 
FMAA01, FMAB50
DistansCovid19, Omtenta
Delkurs A2, Skriftlig tentamen
Endimensionell analys, Endimensionell analys A2
BME1, M1, MD1
Sista anmälningsdag 29 mars.
Tre delar, ca 7.40-14.00.
Info kommer på
http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination
13:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 17/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 18/4 

 
FMAA01, Endimensionell analys
 
FMAB50, Endimensionell analys A2
 
Flera Kurs