v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
AFOA15
EgetArb, Handledn
ritsal/verkstad/hemma
Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I
KID1
Handledning på Zoom
12:00
09:00
AFOA15
Övn
A:1129 Fullskalelabb
Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I
KID1
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
IDEA02
Övn
Designcentrums verkstad
Designerns verktyg
KID1.01
Grp Hjärter
10:00
08:30
IDEA02
Övn
DC:243
Designerns verktyg
KID1.02
Skiss
12:00
08:30
IDEA02
Övn
Designcentrums verkstad
Designerns verktyg
KID1.01
Grp Hjärter
12:00
10:30
IDEA02
Övn
Designcentrums verkstad
Designerns verktyg
KID1.02
Grp Klöver
14:30
13:00
IDEA02
Övn
DC:243
Designerns verktyg
KID1.01
Skiss
16:30
13:00
IDEA02
Övn
Designcentrums verkstad
Designerns verktyg
KID1.02
Grp Klöver
16:30
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
IDEA05
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
2D-tekniker
KID1
12:00
08:00
IDEA05
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
2D-tekniker
KID1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
IDEA05
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
2D-tekniker
KID1
12:00
08:00
IDEA05
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
2D-tekniker
KID1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
EXTA05
Självstudier
Designhistoria
KID1
10:00
08:00
EXTA05
Förel
A:A Hörsal
Designhistoria
KID1
Ylva Haidenthaller
12:00
10:00
EXTA05
Självstudier
Designhistoria
KID1
15:00
13:00
Accessibility statement