v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VTVA65
Förel
V:B
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
10:00
08:00
VTVA65
Förel
V:B
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTVA65
Förel
V:C
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
VTVA65
Förel
V:C
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
10:00
08:00
VTVA65
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F1- Introduktion till kursen "Teknisk geologi"
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F2- Mineral; egenskaper, grupper, användningsområde
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Elmir Nahodovic
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Tegler
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
VTVA65
Workshop
V:P1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
10:00
08:00
VTVA65
Förel
V:C
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTVA65
Workshop
V:S2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 2/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries
12:00
10:00
VTVA65
Workshop
V:O1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
VTVA65
Workshop
V:O1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Elmir Nahodovic
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Tegler
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F3- Bergarter; bergartscykel, magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter
15:00
13:00
VTVA65
Workshop
V:O1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTVA65
Förel
V:B
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTVA65
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
VTVA65
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22, V:Dator23, V:Dator24
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F4- Jordarter 1; mineraljordarter, kornstorlek, fysikaliska egenskaper
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:P2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Elmir Nahodovic
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Tegler
15:00
13:00
VTVA65
DatorÖvn
V:Dator23
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTVA65
Förel
V:B
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTVA65
Workshop
V:O1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 9/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
10:00
08:00
VTVA65
Övn
V:N1, V:N2, V:O1, V:Q1, V:S1, V:S2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F5- Jordarter 2; jordartsbildande processer, vittring, floder.
15:00
13:00
VTVA65
Övn
V:N2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F6- Jordarter 3; Jordartsklassificering, kornfördelning, namngivningsregler
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTVA65
Handledn
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 16/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
VTVA65
Övn
V:N1, V:N2, V:O1, V:Q1, V:S1, V:S2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F7- Glacialgeologi 1; definition av glaciär, massbalans, erosion former, morän
15:00
13:00
VTVA65
Övn
V:N2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
FMAB65
Redov
V:O1, V:O2
Endimensionell analys B1
V1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F8- Glacialgeologi 2; Isälvsavlagringar, sandur, isälvsdelta, rullstensås
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTVA65
Handledn
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 23/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp A
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F9- Glacialgeologi 3; Isavsmältning, landhöjning, högsta kustlinje, omlagring
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.01, V1.02, V1.03
Alfredo Mendoza
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F10- Hydrogeologi 1; Hydrogeologisk cykel, porositet, effektiv porositet, akvifer.
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
15:00
13:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.07, V1.08, V1.09
Alfredo Mendoza
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 30/9 
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp B
17:00
08:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp A
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
VTVA65
Förel
V:C
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F11- Hydrogeologi 2; Darcys lag, akviferer i jord och berg.
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.04, V1.05, V1.06
Alfredo Mendoza
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F12- Naturresursgeologi. grus, sand, metaller, olja och gas, vatten.
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
15:00
13:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.10, V1.11, V1.12
Alfredo Mendoza
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 7/10 
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp C
17:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
VTVA65
Redov
V:P1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
15:00
13:00
VTVA65
Redov
V:P1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
VTVA65
Redov
V:P2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
10:00
08:00
VTVA65
Redov
V:P2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F13- Geologi i byggprocessen.
15:00
13:00
VTVA65
Redov
V:O2
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTVA65
Workshop
V:P1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Olle Settergren
15:00
13:00
VTVA65
Workshop
V:P1
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
Wiveca Axner
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
L1, N1, V1
Thomas Edlund
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F14- Kursavslutning.
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Carl Ewertz
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Fabian Lund
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
VTVA65
Förel
V:B
Introduktion till avancerat ingenjörsarbete
V1
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 14/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
Elmir Nahodovic, Erik Tegler
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
Magnus Fries, Thomas Edlund
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
FMAB65
SI-övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Leila Ramadan
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 21/10 
Accessibility statement