v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
EEIA01, EITA20
Förel
3T U203
Projekt
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Christian Nyberg, Ulla Urde
Muntlig presentation
12:00
10:00
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
EITA15
Förel
3T C163
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EITA15
Förel
3T C163
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
EEIA01, EITA20
Redov
3T C422
Projekt
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Christian Nyberg
Muntlig presentation
12:00
08:00
EEIA01, EITA20
Redov
3T C422
Projekt
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Christian Nyberg
Muntlig presentation
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 2/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
EITA15
Förel
3T U203
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
EITA15
Övn
3T C621
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
12:00
10:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
15:00
13:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 9/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
EITA15
Förel
3T C548
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
12:00
10:00
EITA15
Förel
3T U203
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
EITA15
Övn
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
15:00
13:00
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
12:00
10:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
15:00
13:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
15:00
13:00
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 16/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
EITA15
Förel
3T C163
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
EITA15
Övn
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C547
Studiestrategier, Studiestrategier
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ylva Oscarsson
Särskild gruppindelning, se Canvas för introduktionskursen
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
INFORMATION
Förel
3T U202
Information
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Studieteknik
Obligatorisk närvaro. Ingår i EEIA01, EITA20, VBEA30
12:00
10:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
15:00
13:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
EEIA01
Förel
3T C224
Inledning till elektrotekniken
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1
Ove Edfors
12:00
10:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
15:00
13:00
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 23/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
EITA15
Förel
3T C548
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
EITA15
Övn
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
10:00
08:00
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
12:00
10:00
EEIA01, EITA20
Förel
3T U203
Ingenjörsmässigt skrivande, Ingenjörsmässigt skrivande
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Christian Nyberg, Christin Lindholm
Ingenjörsdag 1a
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EITA15
Labb
3T:C426
Digitala system
IEA1.03, IEA1.04
Lab 1
17:00
13:00
EITA15
Labb
3T:C423
Digitala system
IEA1.01, IEA1.02
Lab 1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
EEIA01
Förel
3T C422
Inledning till elektrotekniken
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1
Ove Edfors
12:00
10:00
EEIA01
Handledn
3T C422
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1.03, IEA1.04
Lina Köpsén
Informationssökning
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 30/9 
FMA645, FMAA50
Online, Tentamen
Algebra, Algebra
Matematisk analys, Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
13:00
09:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
EEIA01
Handledn
3T C422
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1.01, IEA1.02
Lina Köpsén
Informationssökning
12:00
10:00
EITA15
Förel
3T C163
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
EEIA01, EITA20
Workshop
3T C312
Ingenjörsmässigt skrivande, Ingenjörsmässigt skrivande, Inledning till elektrotekniken
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1, IEA1
Ulla Urde
10:00
08:00
EDAA10
Förel
3T C163
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
12:00
10:00
EITA15
Övn
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EITA15
Labb
3T:C426
Digitala system
IEA1.03, IEA1.04
Lab 2
17:00
13:00
EITA15
Labb
3T:C423
Digitala system
IEA1.01, IEA1.02
Lab 2
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
15:00
13:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
EEIA01
Förel
3T C422
Inledning till elektrotekniken
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1
Ove Edfors
12:00
10:00
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 7/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EITA15
Förel
3T C163
Digitala system
IDA1, IEA1
Erik Larsson
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
EITA15
Övn
3T E421
Digitala system
IDA1, IEA1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EITA15
Labb
3T:C426
Digitala system
IEA1.03, IEA1.04
Lab 3
17:00
13:00
EITA15
Labb
3T:C423
Digitala system
IEA1.01, IEA1.02
Lab 3
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
15:00
13:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FMAA50
Förel
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
10:00
08:00
FMAA50
Sem
3T U202
Matematisk analys
IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Tanja Kimmerud
12:00
10:00
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 14/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
EEIA01
Handledn
3T C672
Ingenjörsmässigt skrivande
Elektroteknik, introduktionskurs
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
Ulla Urde
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
EEIA01, EITA20
Handledn
3T C672
Ingenjörsmässigt skrivande, Ingenjörsmässigt skrivande
Elektroteknik, introduktionskurs, Datateknik, introduktionskurs
IDA1.04, IDA1.05, IEA1.04
Ulla Urde
12:00
10:00
EDAA10
Förel
3T U203
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Nazila Hasanzade
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
FMAA50
Övn
3T C522
Matematisk analys
IEA1
Kasper Andersen
12:00
10:00
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IDA1.07, IDA1.08, IEA1.04
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
EDAA10
Labb
3T C451
Programmering i Java
IEA1.01, IEA1.02, IEA1.03
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
EDAA10
Resurstid
3T C451
Programmering i Java
IDA1, IEA1
Uppsamlingstillfälle
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 21/10 
Accessibility statement

  Ändrad senaste dygnet.