v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
VBRA10, VBRA20
Förel
E:B
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Introduktion + Kemikalier
12:00
10:00
VRSN01
Förel
A:C Hörsal
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Welcome to Societal Resilience
Introducing the cases of Haiti and Louisiana
12:00
10:00
VRSN01
Förel
A:C Hörsal
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Per Becker
Module 1: Our challenges for safety and sustainability
16:00
13:00
MIOA12
Förel
V:C
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Introduktion
V:N1
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Förel
V:D
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
10:00
08:00
INFORMATION
Introduktion
SC:Pepparholm
Information
RH4, RH4-rh
Marcus Abrahamsson
Introduktion till RH
12:00
10:00
INFORMATION
Workshop
SC:Pepparholm
Information
RH4, RH4-rh
Marcus Abrahamsson
Gruppdynamik
16:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN01
Förel
V:B
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Peter Jordan
Long-term perspectives on risk
management and climate change adaptation
10:00
09:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Förel, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Förel
V:Brandsalen
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
Jonathan Wahlqvist
Föreläsning VBRN85
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 1: Our challenges for safety and sustainability
Group 1
15:00
13:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 1: Our challenges for safety and sustainability
Group 2
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
VRSN45
DatorÖvn
V:Dator21
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Online, Sem
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
VRSN01
Förel
M:J (M:2170-73)
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Per Becker
Module 2: Safety, sustainability, resilience and development
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Farligt gods + lagar
15:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Förel, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Förel
A:B Hörsal
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
09:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
12:00
10:00
VRSN45
DatorÖvn
V:Dator25
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 2: Safety, sustainability, resilience and development
Group 1
15:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 2: Safety, sustainability, resilience and development
Group 2
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Sem
V:N2
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
MIOA12
Praktikfall
V:O1, V:P1, V:P2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 1
10:00
08:00
MIOA12
Praktikfall
V:O1, V:P1, V:P2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 1
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Petra Andersson
Utsläpp - gas och vätska
12:00
10:00
VRSN01
Förel
M:J (M:2170-73)
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Marcus Abrahamsson
Module 3: Operationalising resilience
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Petra Andersson
Utsläpp - förångn. och flash
15:00
13:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Förel, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMIF20, TFRF56
Förel
M:J (M:2170-73)
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
11:00
08:00
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
12:00
10:00
MIOA12
Praktikfall
V:O2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 1
15:00
13:00
MIOA12
Praktikfall
V:O2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
MIOA12
Praktikfall
V:P2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 1
10:00
08:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
12:00
10:00
VRSN45
DatorÖvn
V:Dator24
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN01
Sem
V:R2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 3: Operationalising resilience
Group 1
10:00
08:00
VRSN01
Sem
V:R2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 3: Operationalising resilience
Group 2
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Övn
V:R2
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Joakim Åström
Övning RI/BI (utsläpp)
15:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
16:00
08:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Sem
V:Brandsalen
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
VBRA10, VBRA20
Förel
A:C Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Bjarne Husted
Gasspridning I
12:00
10:00
VRSN01
Förel
M:J (M:2170-73)
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Marcus Abrahamsson
Module 4: Anticipation and recognition for resilience
12:00
10:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Bjarne Husted
Gasspridning II
15:00
13:00
FMIF20, TFRF56
Handledn
IMES seminar room
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
16:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VBRN85
Förel, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
FMIF20, TFRF56
Förel
A:B Hörsal
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
10:00
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN45
DatorÖvn
V:Dator23
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
12:00
10:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
FLYF20, TFRH01
Förel
Zoom
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN01
Sem
V:R2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 4: Anticipation and recognition for resilience
Group 1
12:00
09:00
VBRA10, VBRA20
Övn
V:R2
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Joakim Åström
Övning RI/BI (gasspridning)
15:00
13:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 4: Anticipation and recognition for resilience
Group 2
16:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
15:00
13:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Sem
V:Brandsalen
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
MIOA12
Praktikfall
V:R2, V:S1, V:S2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 2
10:00
08:00
VRSN01
Förel
DC:Stora hörsalen
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Johan Bergström
Module 5: Grasping complexity
12:00
09:00
MIOA12
Praktikfall
V:R2, V:S1, V:S2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 2
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Bjarne Husted
Turbulent jet
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Effektmodeller
15:00
13:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Förel, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
MIOA12
Praktikfall
V:O1, V:P1, V:P2
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 2
10:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Förel
M:C Hörsal (M:1114-1116), M:G (M:2180-82), M:H (M:2177-79)
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
08:00
MIOA12
Praktikfall
V:O1
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 2
12:00
10:00
MIOA12
Praktikfall
V:O1
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
Praktikfall 2
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
12:00
10:00
VRSN45
DatorÖvn
V:Dator23
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
FLYF20, TFRH01
Förel
Zoom
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
16:30
13:30
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
VBRA10, VBRA20
Övn
V:R2
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Joakim Åström
Övning RI/BI (Turb. jet/Tox)
15:00
13:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Per Becker
Module 5: Grasping complexity
Group 1
15:00
13:00
MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Grasping complexity
Group 2
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
16:00
08:00
MIOA12
Övn
M:Teknodromen (M:1201)
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Övning med ALOHA
Denna tiden används till studenter inom VBRA20
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Övning med ALOHA
Denna tid används till studenter inom VBRA10
15:00
13:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Patrick van Hees
Explosioner
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
A:B Hörsal
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee, Robert Mcnamee
Värmestrålning
15:00
13:00
VRSN01
Förel
V:C
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 6: Proactive adaptation as prevention, mitigation and preparedness
16:00
13:00
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
17:00
15:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Förel
V:N1
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Studiebesök
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
09:00
MIOA12
Övn
M:Ångpannehallen (M:1328-29)
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
12:00
10:00
MIOA12
Övn
M:Ångpannehallen (M:1328-29)
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
MIOA01, MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
VRSN01
Sem
E:1124
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 6: Proactive adaptation as prevention, mitigation and preparedness
Group 1
17:00
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
VBRA10, VBRA20
Sem
V:N1
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Presentation projekt
Grupperna 1-4+7 VBRA20
10:00
08:00
VBRA10, VBRA20
Sem
V:N1
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Prestentation projekt
Grupperna 5-6+8-10 VBRA20
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Sem
V:R1
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Presentation projekt
Grupp 1-5 VBRA10
15:00
13:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen & Marcus Abrahamsson
Module 6: Proactive adaptation as prevention, mitigation and preparedness
Group 2
16:00
13:00
VBRA10, VBRA20
Sem
V:R1
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Margaret Mcnamee
Presentation projekt
Grupp 6-8 VBRA10
17:00
15:00
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
19:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
16:00
08:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Sem
V:Q1
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
19:00
15:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
MIOA01, MIOA12
Förel
Kårhusets Aula
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
10:00
08:00
VRSN01
Förel
A:C Hörsal
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 7: Learning for resilience and ethical issues
12:00
09:00
VBRA10, VBRA20
Övn
V:R2
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Joakim Åström
Övning RI/BI (blandade)
12:00
10:00
VBRA10, VBRA20
Förel
M:C Hörsal (M:1114-1116)
Konsekvensberäkningar, Konsekvensanalys - med fokus på miljö- och humanpåverkan av större olyckor
BI4, R2, RH4
Joakim Åström, Margaret Mcnamee, Patrick van Hees, Robert Mcnamee
Kurgenomgång inför tentan
15:00
13:00
VRSN45
Förel
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
VBRN85
Förel
V:N1
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
17:00
15:00
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
19:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
12:00
08:00
FLYF20, TFRH01
Förel
MA 3
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
12:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Förel
A:B Hörsal
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
09:00
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
10:00
08:00
MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
12:00
10:00
VBRN85
Frågestund, Online
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00
MIOA12
Labb
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
19:00
15:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bg, Pi4-biek, Pi4-bm, Pi4-bs, Pi4-fm, Pi4-mrk, Pi4-pv, Pi4-ssr, RH4, RH4-rh, V3, V4
Sara Pereira
Dags att söka utbyte!
17:00
16:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
VRSN01
Sem
V:R2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 7: Learning for resilience and ethical issues
Group 1
12:00
09:00
MIOA12
Förel
V:C
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
15:00
13:00
VRSN01
Sem
V:S2
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen & Marcus Abrahamsson
Module 7: Learning for resilience and ethical issues
Group 2
16:00
13:00
FMIF20, TFRF56
Handledn
IMES seminar room
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
16:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01
16:00
08:00
VRSN45
Övn
V:R1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
15:00
13:00
VBRN85
Sem
V:Q1
Avancerad CFD
BI4, BR4, RH4
15:00
13:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
VRSN01
Förel
V:B
Samhällssäkerhet och resiliens
BI4, MKAT1, R4, RH4, W4
Magnus Hagelsteen
Module 8: Why it is so difficult to adapt
12:00
10:00
VRSN45
Övn
V:S1
Kritiska Infrastrukturers resiliens
MKAT2, R4, RH4
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01, TFRH01
16:00
08:00
FMIF20, TFRF56
Förel
V:D
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
E4, MHET1, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
MIOA12
Övn
DC:Stora hörsalen
Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, N3, RH4, V2
10:00
08:00
MIOA01, MIOA12
Labb
M:I (M:2174-76)
Industriell ekonomi, allmän kurs, Industriell ekonomi, allmän kurs
BI4, C4, D4-se, I1, N3, RH4, V2
19:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
FLYF20, TFRH01
Fält
Drönares teknologi och samhällstillämpningar, Drönares teknologi och samhällstillämpningar
L5-gi, MKAT1, R4, RH4, TFRH01, TFRH01
16:00
08:00
Accessibility statement