v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
TBAA05
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522, 3T C525
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522, 3T C525
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Jenny Olsson
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C621, 3T C625
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA05
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA41
Gästförel
3T U202
Tekniskt basår: Teknisk orienteringskurs
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson, Ulla Urde
Obligatorisk
15:00
13:00
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
17:00
15:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D2
Pär Omling
Lab 1
10:00
08:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1
Pär Omling
Lab 1
12:00
10:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
TBAA05
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C2
Pär Omling
Lab 1
10:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1
Pär Omling
Lab 1
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B2
Pär Omling
Lab 1
15:00
13:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A2
Ia Rosenlind
17:00
13:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1
Pär Omling
Lab 1
17:00
15:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
TBAA05
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.D2
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:30
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
TBAA05
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA15
SI-övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.B1
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.B2
Ia Rosenlind
17:00
13:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
TBAA31
Övn
3T E421
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA31
Övn
3T E413
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.D1
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:30
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A2
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C2
Ia Rosenlind
17:00
13:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA31
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA15, TBAA16
SI-övn
3T C548
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
13:00
12:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
TBAA41
Gästförel
3T U202
Tekniskt basår: Teknisk orienteringskurs
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
Obligatorisk
12:00
10:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.B1
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1
Ia Rosenlind
17:00
13:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
TBAA31
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A1, T.A2, T.B1, T.B2
Ia Rosenlind
10:00
08:00
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
12:00
10:00
TBAA31
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Kemi 1
T.C1, T.C2, T.D1, T.D2
Ia Rosenlind
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Håkan Linder
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Jenny Olsson
17:00
15:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Håkan Linder
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
17:00
15:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1
Pär Omling
Lab 2
12:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.A2
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA05
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Matematik 3c
Tekniskt Basår - alla
Jenny Olsson
15:00
13:30
TBAA31
Förel
3T U202
Tekniskt basår: Kemi 1
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Ia Rosenlind
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
TBAA15, TBAA16
Förel
3T U203
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Naturvetenskapligt basår: Fysik 1-2, del a
Naturvet. Basår - alla, Tekniskt Basår - alla
Pär Omling
10:00
08:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.B1, T.B2
Jenny Olsson
12:00
10:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.A1, T.A2
Håkan Linder
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.C1, T.C2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.D1, T.D2
Pär Omling
12:00
10:00
TBAA15
Övn
3T C621
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1, T.A2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA15
Övn
3T C525
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1, T.B2
Pär Omling
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C521
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.D1, T.D2
Jenny Olsson
15:00
13:00
TBAA05
Övn
3T C522
Tekniskt basår: Matematik 3c
T.C1, T.C2
Håkan Linder
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.A1
Pär Omling
Lab 2
12:00
08:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.B2
Ia Rosenlind
12:00
08:00
TBAA15
Labb
3T:C426
Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a
T.B1
Pär Omling
Lab 2
17:00
13:00
TBAA31
Labb
Tekniskt basår: Kemi 1
T.D1
Ia Rosenlind
17:00
13:00
Accessibility statement