v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 28/8 
INFORMATION
Samling
A:1055 Utställningshall
Information
A1, A2, A3, A4, A5, MARK1, MARK1-aad, MARK1-acd, MARK1-hsu, MARK1-spe, MARK2, MARK2-aad, MARK2-acd, MSUD1, MSUD2
Välkommen tillbaka
till Arkitektskolan!
10:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:B Hörsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
12:00
10:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:3011 Bedömningsrum
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
12:00
10:00
AAHA01, AAHA05
GrpArbete, Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
12:00
10:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
10:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
13:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:3011 Bedömningsrum
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
13:00
AAHA01, AAHA05
GrpArbete
A:1055 Utställningshall
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 29/8 
AAHA01, AAHA05
Studiebesök
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
Utflykt
17:00
08:30
AAHA01, AAHA05
Workshop
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:3011 Bedömningsrum
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
GrpArbete
A:1055 Utställningshall
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
A-sektionen
00:00
17:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 30/8 
AAHA01, AAHA05
Genomgång
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:3011 Bedömningsrum
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
GrpArbete
A:1055 Utställningshall
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Platstudie
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
Stadsvandring mm
Samling A-husets entré kl 9.30
17:00
09:30
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 31/8 
AAHA60
Introduktion
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
10:00
08:30
AAHA60
Introduktion
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Introduktion
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
12:00
09:00
AAHA60
Introduktion
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
10:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 1/9 
AAHA60
Förel
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
10:00
08:30
AAHA60
Förel
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
10:00
AAHA60
Övn
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
12:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
13:00
AAHA60
Genomgång
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 4/9 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
12:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1009 Seminarierum
Arkitektens redskap
A1-Q
11:15
10:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
11:15
AAHA60
Workshop
A:1009 Seminarierum
Arkitektens redskap
A1-X
14:15
13:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
14:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 5/9 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1009 Seminarierum
Arkitektens redskap
A1-Z
11:15
10:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
15:00
11:15
AAHA60
Workshop
A:1009 Seminarierum
Arkitektens redskap
A1-Y
14:15
13:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
14:15
AAHA60
Genomgång
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 6/9 
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-Q
14:00
09:00
AAHA60
Övn
Centrala Lund
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Q
Verkstadsintro
14:30
13:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
14:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Q
Verkstadsintro
16:30
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 7/9 
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Y, A2-Y
Verkstadsintro
10:00
08:30
AAHA60
Förel
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-Q
12:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Y, A2-Y
Verkstadsintro
12:00
10:30
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
11:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Y, A2-Y
Verkstadsintro
14:30
13:00
AAHA60
Övn
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
13:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-Y, A2-Y
Verkstadsintro
16:30
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 8/9 
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-X, A2-X
Verkstadsintro
10:00
08:30
AAHA60
VerkstArb
Designcentrums verkstad
Arkitektens redskap
A1-Z, A2-Z
Verkstadsintro
10:00
08:30
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
09:00
AAHA60
Introduktion
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-X, A2-X
Verkstadsintro
12:00
10:30
AAHA60
VerkstArb
Designcentrums verkstad
Arkitektens redskap
A1-Z, A2-Z
Verkstadsintro
12:00
10:30
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-X, A2-X
Verkstadsintro
14:30
13:00
AAHA60
VerkstArb
Designcentrums verkstad
Arkitektens redskap
A1-Z, A2-Z
Verkstadsintro
14:30
13:00
AAHA60
VerkstArb
A-husets verkstad
Arkitektens redskap
A1-X, A2-X
Verkstadsintro
16:30
15:00
AAHA60
VerkstArb
Designcentrums verkstad
Arkitektens redskap
A1-Z, A2-Z
Verkstadsintro
16:30
15:00
AAHA60
Genomgång
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 11/9 
INFORMATION
Symposium
Information
A1, A2, A3, A4, A5, MARK1, MARK1-aad, MARK1-acd, MARK1-hsu, MARK1-spe, MARK2, MARK2-aad, MARK2-acd, MSUD1, MSUD2
Symposium
17:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 12/9 
AAHA60
Förel
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
09:00
AAHA60
Förel
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
12:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:50
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
13:00
AAHA60
Utvärdering
Arkitektens redskap
A1-Y
CEQ
16:10
15:50
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 13/9 
AAHA60
Introduktion
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Workshop
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 14/9 
AAHA60
Workshop
Arkitektens redskap
A1-Z
13:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 15/9 
AAHA60
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 18/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 19/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 20/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 21/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 22/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 25/9 
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
10:00
09:00
AAHA60
Förel
A:C Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
12:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
10:00
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
12:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 26/9 
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
13:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
13:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
13:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
13:00
11:00
AAHA60
Förel
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1
Föreläsning: modeller modeller modeller
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 27/9 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 28/9 
AAHA60
Förel
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 29/9 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
15:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00
AAHA60
Genomgång
A-Huset Södra Foajén
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
15:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 2/10 
AAHA60
Fält
Arkitektens redskap
A1-Z
Utflykt till Österlen, Samling 8.25 A-husets parkering
18:00
08:30
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
12:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 3/10 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 4/10 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Handledn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 5/10 
AAHA60
Förel
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 6/10 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 9/10 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Genomgång, Workshop
A:3015 Bedömningsrum, A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 10/10 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
14:00
09:00
AAHA60
Genomgång, Workshop
A:3015 Bedömningsrum, A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Diskussion, Utställning
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Samling
A:Multirum, A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
15:00
14:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 11/10 
AAHA60
Genomgång, Workshop
A:3015 Bedömningsrum, A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
13:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
EgetArb
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
Portföljarbete
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 12/10 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
EgetArb
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
Portföljarbete
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 13/10 
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:1135 Black Box
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
EgetArb
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
Portföljarbete
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mån 16/10 
VBKA05
Förel
A:B Hörsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
10:00
08:00
VBKA05
Förel
A:B Hörsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
12:00
10:00
VBKA05
Övn
A:Ritsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
15:00
13:00
VBKA05
Övn
A:Ritsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tis 17/10 
VBKA05
Förel
A:B Hörsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
10:00
08:00
VBKA05
Övn
A:Ritsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
12:00
10:00
VBKA05
Förel
A:B Hörsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
15:00
13:00
VBKA05
Övn
A:Ritsal
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ons 18/10 
INFORMATION
Info
Information
A1, A2
CEQ
17:00
09:00
VBKA05
SI-övn
V:O2
Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
A1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tors 19/10 
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
11:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:B Hörsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
11:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:1136 Ateljé
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
11:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Introduktion
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
12:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Projekt
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
11:00
AAHA01, AAHA05
Ritsalsarbete, Workshop
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
11:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
11:00
INFORMATION
Info
A:C Hörsal
Information
A1
Cecilia Hollingby
Årskursinfo
13:00
12:15
AAHA01, AAHA05
Handledn, Projekt
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fre 20/10 
AAHA01, AAHA05
Projekt
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
12:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Ritsalsarbete, Workshop
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
14:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Handledn, Projekt
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Workshop
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
09:00
AAHA01, AAHA05
Gästförel
Utställningshallen
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
15:00
13:00
AAHA01, AAHA05
Genomgång
A:C Hörsal
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
14:00
AAHA01, AAHA05
Projekt
Arkitektur, baskurs A (åk 1), Arkitektur, baskurs A (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
15:00
Accessibility statement