v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
MMKA25
Exam
MA 10, Hela
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
18:00
14:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
MMKA25
Dugga
DC:402, DC:467 Seminarierum
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
INFORMATION
Info
M:A (M:0199)
Information
M1, MD1
Ingrid Holmberg
Kursanmälan info
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
MMKA25
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:308 Datorsal Sigvard
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Dugga, Online
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
FMAB45
Redov
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BME1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1
C1.04, C1.05, C1.06, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, L1.04, L1.05, L1.06
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
MMKA25
Dugga
DC:402, DC:467 Seminarierum
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
18:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
MMKA25
Förel
M:A (M:0199)
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
MMKA25
Dugga, Online
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
MMKA25
Konsultation
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
M1.05, M1.06, M1.07, M1.08
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
AFOA25
Introduktion
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
12:00
10:00
AFOA25
Förel
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
15:00
13:00
AFOA25
Övn
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
17:00
15:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
AFOA25
Förel/Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
12:00
10:00
MMKA25
Konsultation
DC:308 Datorsal Sigvard
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
M1.01, M1.02, M1.03, M1.04
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
AFOA25
Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
12:00
09:00
AFOA25
Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
17:00
13:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
MMKA25
Konsultation
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
MMKA25
Omdugga
DC:467 Seminarierum
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
19:00
16:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
AFOA25
Förel/Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
12:00
09:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
AFOA25
Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
17:00
09:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
FMAB45
Förel
M:A (M:0199)
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
M:L (M:3182)
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
Stefan Diehl, math-ö36
12:00
10:00
AFOA25
Övn
A:1129 Fullskalelabb
Estetik I
MD1
16:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement