v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 28/8 
INFORMATION
Coachning
E:5117 Snack
Information
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Tobias Björklund
Coachning i studiestrategier, OBS! tänk på vilken grupp du tillhör.
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
14:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 29/8 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
INFORMATION
Coachning
E:5117 Snack
Information
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Tobias Björklund
Coachning i studiestrategier, OBS! tänk på vilken grupp du tillhör. Salen ligger på våning.5 i E-huset
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 30/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:A
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 31/8 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:A
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 1/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
INFORMATION
Coachning
E:5117 Snack
Information
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Tobias Björklund
Coachning i studiestrategier, OBS! tänk på vilken grupp du tillhör. Salen ligger på våning.5 i E-huset.
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
KC:U
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
15:00
13:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 4/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 5/9 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:C
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 6/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 7/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 8/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:M
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:U
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:W
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 11/9 
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 12/9 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 13/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 14/9 
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:C
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 15/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:U
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:W
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:Y
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 18/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 19/9 
VVRA01
Förel
V:C
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Övn
KC:N
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:R
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 20/9 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
OBS! Starttid kl 8.00
17:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BR1, E1, N1, R1, V1, W1
C1.01, C1.02, C1.03, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, L1.01, L1.02, L1.03
Studietekniksföreläsning
Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik för årskurs ett. Närvaro rekommenderas starkt.
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 21/9 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
17:00
15:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 22/9 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
OBS! Starttid kl 8.00
17:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 25/9 
FMAB65
Förel
M:B (M:0109)
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 26/9 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 27/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 28/9 
FMAB65
Redov
KC:K
Endimensionell analys B1
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
KC:N
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 29/9 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VVRA01
Projekt
V:N1, V:N2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 2/10 
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 3/10 
FMAB65
Övn
KC:N
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:R
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 4/10 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
OBS! Starttid kl 8.00
17:00
08:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 5/10 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:M
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
17:00
15:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 6/10 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
OBS! Starttid kl 8.00
17:00
08:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 9/10 
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 10/10 
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 11/10 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:C
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
VVRA01
Övn
V:O2, V:R1
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 12/10 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BR1, R1, W1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04
Kristian Brännström
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 13/10 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.05, W1.06, W1.07, W1.08
Albin Åhrberg
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys B1
W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Mynta Persmark
12:00
10:00

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 16/10 
VVRA01
Presentation
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 17/10 
VVRA01
Presentation
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 18/10 
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Rasmus Kovacs
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Joel Utsi
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:A
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 20/10 
Accessibility statement