Tid Kommentar, Titel Platskommentar Undervisningstyp Studentgrupp Organisatör Kurs
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
08:00 - 08:45 Hälsningsanförande
I länken under kan du som ny student se Rektors hälsningsanförande: https://youtu.be/L55HDwdFl7c
Distans/förinspelad Introduktion Bi1-distansintro
L1-distansintro
V1-distansintro
W1-distansintro
Viktor Öwall Mottagningsvecka LTH
09:00 - 11:00 Upprop och information från programmet
Håkan Frantzich (programledare)
Nils Johansson (bitr. programledare)
Carola Persson (programplanerare)
Eva Wetterholm Pålsson (Studie- och karriärvägledare
BIIF (Brandingenjörsstuderandes intresseförening)
V:B Upprop Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
11:00 - 14:00 Rundvandring tilsammans med BIIF Information Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
14:15 - 16:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2
V:P1-2
Repetition Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
  Tis 2020-08-25
08:00 - 08:45 Samling inför bussresa
Grupp 1-7. Kl:08:00 OBS! Kom i tid!
Utanför Kårhuset Exkursion Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
08:45 - 12:00 Brandövningsplats Barbara
Grupp 1-7
Barbara, Malmö https://goo.gl/maps/vtzEdb7vcGsq7rWz9 Exkursion Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
12:00 - 12:30 Mingel med programledning
och studenter. Programmet bjuder på lunch.
Utanför V-huset Exkursion Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
12:30 - 13:00 Samling inför bussresa
Grupp 8-14. Kl: 12:30 OBS! Kom i tid!
Utanför Kårhuset Exkursion Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 17:00 Brandövningsplats Barbara
Grupp 8-14
Barbara, Malmö https://goo.gl/maps/vtzEdb7vcGsq7rWz9 Exkursion Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
  Ons 2020-08-26
08:15 - 09:00 Introduktion av Teknologkåren
Distans https://youtu.be/WzSgdcvJnho
Distans/förinspelad Information Bi1-distansintro
L1-distansintro
V1-distansintro
Mottagningsvecka LTH
09:15 - 10:00 Distans
Datorintroduktion
Rudolf Abelin, Datordriftgruppen
http://www.student.lth.se/datorsupport/datorintroduktion/
Distans/förinspelat Information Bi1-distansintro
L1-distansintro
V1-distansintro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2
V:P1-2
Repetition Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Repetition av gymnasiematematik V:P1-2
V:S1-2
Repetition Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
15:15 - 17:00 Aktiviteter med programledning och BIIF. Vid Kårhuset Information Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
  Tors 2020-08-27
09:15 - 10:00 Datorövningar med studenter
Ta med inloggningsuppgifter!
V:Dator21-24 Datorövning Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2
V:P1-2
Repetition Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
12:00 - 17:00 Drop-in, online-frågestund och supportrum.
Här kan du ställa frågor om aktivering av studentkonto, Zoom-klient, tekniska frågor, studieteknik, särskilt pedagogiskt stöd.
Välkommen med frågor till” https://lu-se.zoom.us/my/welcome2lu
Online Distansundervisning pga. covid-19
Frågestund
A1-distansintro
B1-distansintro
BME1-distansintro
Bi1-distansintro
C1-distansintro
D1-distansintro
E1-distansintro
F1-distansintro
I1-distansintro
K1-distansintro
L1-distansintro
M1-distansintro
MD1-distansintro
N1-distansintro
Mottagningsvecka LTH
  Fre 2020-08-28
08:15 - 09:30 Lika villkor
Logga in via Lunds universitets Zoom lu-se.zoom.us, klicka sedan på länk: https://lu-se.zoom.us/j/63802911477
Distans/Online Distansundervisning pga. covid-19
Föreläsning
BME1-distansintro
Bi1-distansintro
E1-distansintro
L1-distansintro
V1-distansintro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Repetition av gymnasiematematik V:O1-2
V:P1-2
Repetition Bi1-distansintro Mottagningsvecka LTH
 
Mottagningsvecka LTH