v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Arvid Bergenfeldt
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09, D1.10
Hien Truong
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Förel
E:A
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
C1, D1
Mattias Nordahl
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04
12:00
10:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
12:00
10:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.12, D1.13, D1.14
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.08, D1.09, D1.10
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.09, D1.10, D1.11
17:00
15:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1147, E:1149
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Jupiter, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.05, D1.06, D1.07, D1.08
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.01, D1.02, D1.03
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1407
Endimensionell analys B1
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
Otto Edgren
12:00
10:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
Hanxuan Lin
15:00
13:00
EDAA45
Labb
E:Elg, E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val
Programmering, grundkurs
C1.01, C1.02, C1.03, C1.04, C1.05, C1.06, D1.14
17:00
15:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Arvid Bergenfeldt
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09, D1.10
Hien Truong
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
Otto Edgren
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Förel
E:A
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
C1, D1
Mattias Nordahl
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04
12:00
10:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
12:00
10:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.12, D1.13, D1.14
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.08, D1.09, D1.10
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.09, D1.10, D1.11
17:00
15:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Jupiter, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.05, D1.06, D1.07, D1.08
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.01, D1.02, D1.03
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
Hanxuan Lin
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Arvid Bergenfeldt
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09, D1.10
Hien Truong
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
Otto Edgren
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Förel
E:A
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
C1, D1
Mattias Nordahl
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04
12:00
10:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
12:00
10:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.12, D1.13, D1.14
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.08, D1.09, D1.10
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.09, D1.10, D1.11
17:00
15:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Panter, E:Val
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Jupiter, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.05, D1.06, D1.07, D1.08
15:00
13:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Jupiter, E:Mars, E:Saturnus
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
D1.01, D1.02, D1.03
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
12:00
10:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
Hanxuan Lin
15:00
13:00
EDAA45
Labb
E:Elg, E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val
Programmering, grundkurs
C1.01, C1.02, C1.03, C1.04, C1.05, C1.06, D1.14
17:00
15:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09, D1.10
Hien Truong
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
FMAB65
SI-övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Arvid Bergenfeldt
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
Otto Edgren
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04
Studietekniksföreläsning kl.13
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BI1, C1, D1, E1, L1, N1, R1, V1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
12:00
10:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.12, D1.13, D1.14
Studietekniksföreläsning kl.10
15:00
13:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BME1, D1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1, W1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.09, D1.10, D1.11
Studietekniksföreläsning kl.10 eller kl. 13
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Jupiter, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.05, D1.06, D1.07, D1.08
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
12:00
10:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
Hanxuan Lin
15:00
13:00
EDAA45
Labb
E:Elg, E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val
Programmering, grundkurs
C1.01, C1.02, C1.03, C1.04, C1.05, C1.06, D1.14
17:00
15:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA60, EITA65
Labb
E:Alfa
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
C1, D1
Uppsamlingslabb
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09, D1.10
Hien Truong
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
17:00
15:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
EDAA60, EITA65
Labb
E:Alfa
Datorer och datoranvändning, Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
C1, D1
Uppsamlingslabb
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Arvid Bergenfeldt
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:3318
Endimensionell analys B1
D1.11, D1.12, D1.13, D1.14
Otto Edgren
12:00
10:00
EDAA45
Förel
E:A
Programmering, grundkurs
C1, D1, W3
Björn Regnell
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FMAB65
Förel
MH:Rieszsalen
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04
12:00
10:00
FMAB65
Redov
E:3308
Endimensionell analys B1
D1.06, D1.07, D1.08, D1.09, D1.10, D1.11
15:00
13:00
FMAB65
Redov
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.03, D1.04, D1.05
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.12, D1.13, D1.14
15:00
13:00
FMAB65
Redov
E:3336
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.12, D1.13, D1.14
17:00
15:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma
Programmering, grundkurs
D1.09, D1.10, D1.11
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
FMAB65
Övn
E:1123
Endimensionell analys B1
D1.01, D1.02, D1.03
Thomas Edlund
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1124
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
John Schack
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1144
Endimensionell analys B1
D1.07, D1.08, D1.09
Måns Williamson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:3318
Endimensionell analys B1
C2.05, C2.06, D1.13, D1.14
Alfred Petersson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.10, D1.11, D1.12
Germán Miranda
15:00
13:00
EDAA45
Resurstid
E:Alfa, E:Beta, E:Gamma, E:Jupiter, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.05, D1.06, D1.07, D1.08
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
C2, D1
Thomas Edlund
10:00
08:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07
12:00
10:00
EDAA45
Labb
E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val, E:Varg
Programmering, grundkurs
W3
D1.08, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
E:1145
Endimensionell analys B1
D1.04, D1.05, D1.06
Hanxuan Lin
15:00
13:00
EDAA45
Labb
E:Elg, E:Falk, E:Hacke, E:Jupiter, E:Mars, E:Panter, E:Val
Programmering, grundkurs
C1.01, C1.02, C1.03, C1.04, C1.05, C1.06, D1.14
17:00
15:00
Accessibility statement