v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
11:00
10:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
12:00
11:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F1- Introduktion till kursen "Teknisk geologi"
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
16:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:A
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F2- Mineral; egenskaper, grupper, användningsområde
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Astrid Atle
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB65
SI-övn
V:Brandsalen
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Anton Saleem Almgren
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Oskar Lagergren
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Kajsa Fahlgren
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Astrid Atle
12:00
10:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Kajsa Fahlgren
15:00
13:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F3- Bergarter; bergartscykel, magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
12:00
10:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Oskar Lagergren
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F4- Jordarter 1; mineraljordarter, kornstorlek, fysikaliska egenskaper
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:R1
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:Brandsalen
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Anton Saleem Almgren
12:00
10:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
17:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:Brandsalen
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Kajsa Fahlgren
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F5- Jordarter 2; jordartsbildande processer, vittring, floder.
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Oskar Lagergren
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
11:00
10:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
12:00
11:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F6- Jordarter 3; Jordartsklassificering, kornfördelning, namngivningsregler
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Astrid Atle
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Anton Saleem Almgren
12:00
10:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
Redov
V:N1, V:N2, V:O2
Endimensionell analys B1
V1
12:00
10:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
17:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
E:1123
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Kajsa Fahlgren
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F7- Glacialgeologi 1; definition av glaciär, massbalans, erosion former, morän
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BI1, C1, D1, E1, L1, N1, R1, V1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
12:00
10:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
14:00
13:00
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
15:00
14:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F8- Glacialgeologi 2; Isälvsavlagringar, sandur, isälvsdelta, rullstensås
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:S1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Oskar Lagergren
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
17:00
15:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Astrid Atle
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Anton Saleem Almgren
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp A
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
VTVA10
Förel
V:C
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:Brandsalen
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Kajsa Fahlgren
12:00
10:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F9- Glacialgeologi 3; Isavsmältning, landhöjning, högsta kustlinje, omlagring
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.01, V1.02, V1.03
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
VTGA01
Förel
V:B
Teknisk geologi
V1
Alfredo Mendoza
F10- Hydrogeologi 1; Hydrogeologisk cykel, porositet, effektiv porositet, akvifer.
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Jaime Manriquez
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O2
Endimensionell analys B1
V1.10, V1.11, V1.12
Erik Waldemarson
15:00
13:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.01, V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.06
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:N1
Endimensionell analys B1
V1.01, V1.02, V1.03
Magnus Fries
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Georgios Lamprinakis
17:00
15:00
VTVA10
Övn
V:Dator23, V:Dator24, V:Dator25
Ingenjörsfärdigheter med CAD
V1.07, V1.08, V1.09, V1.10, V1.11, V1.12
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
E1, V1
Andrey Ghulchak
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
E:3315
Endimensionell analys B1
V1.07, V1.08, V1.09
Astrid Atle
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:Brandsalen
Endimensionell analys B1
V1.04, V1.05, V1.06
Anton Saleem Almgren
12:00
10:00
VTGA01
Övn
V:O2
Teknisk geologi
V1.07, V1.08, V1.09
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 1/10 
VTGA01
Exkursion
Teknisk geologi
V1
Grupp B
17:00
08:00
Accessibility statement