v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
KC:C
Endimensionell analys B1
BI1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:P1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
15:00
13:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
VBRA06
Förel
V:A
Introduktion till brandteknik
BI1
Håkan Frantzich, Nils Johansson
F1 Kursintroduktion (om kursen), Bygglagstiftning (moment 2)
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:O2
Introduktion till brandteknik
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
S1 Förenklad dimensionering
16:00
13:00
VBRA06
Datorlabb
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Mentorer
Ö1 Datorkunskap - Word och Excel
17:00
13:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
F2 Värmetransport (moment 1)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:O1, V:O2
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
S1 Förenklad dimensionering
16:00
13:00
VBRA06
Datorlabb
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Mentorer
Ö1 Datorkunskap - Word och Excel
17:00
13:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
VBFA06
Förel
MA 5
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
VBRA06
Förel
MA 5
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
F3 Brandteori (moment 1)
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:O1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Linn Tufvesson
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Tobias Edwinson
17:00
15:00
v 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
V-husets bibliotek
F4 Brandteori (moment 1) samt Introduktion till bibliotekets informationsresurser och referenssökning (moment 6)
15:00
13:00

v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Håkan Frantzich
F5 Laboration och rapportskrivande (moment 6)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
15:00
13:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.03, BI1.13
Erik Smedberg&Dan Madsen
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
10:00
08:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02
Erik Smedberg&Dan Madsen
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
12:00
10:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.04, BI1.05, BI1.06
Erik Smedberg&Dan Madsen
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Linn Tufvesson
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Tobias Edwinson
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
F6 Rumsbranden (moment 1)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.07, BI1.08, BI1.09
Erik Smedberg&Dan Madsen
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.10, BI1.11, BI1.12
Erik Smedberg&Dan Madsen
Ö2 Laborationsförberedelser
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
VBRA06
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02, BI1.03
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
10:00
08:00
VBRA06
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
BI1.04, BI1.05, BI1.06
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBRA06
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
BI1.07, BI1.08, BI1.09
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
17:00
15:00
v 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
VBRA06
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
BI1.10, BI1.11, BI1.12
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Förel
E:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBRA06
Sem
V:Brandsalen
Introduktion till brandteknik
BI1.13, BI1.14
Eva Wetterholm Pålsson
S2 Gruppdynamik
17:00
15:00

v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:C
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:R1, V:R2
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Håkan Frantzich, mentorer
S3 Laborationsplanering
12:00
10:00
VBRA06
Sem
V:N1, V:N2
Introduktion till brandteknik
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Håkan Frantzich, mentorer
S3 Laborationsplanering
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
17:00
15:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Linn Tufvesson
17:00
15:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
VBFA06
Förel
V:B
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Tobias Edwinson
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:O1, V:P1
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
VBRA06
Förel
V:C
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
F7 Rumsbranden (moment1)
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00

v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
VBRA06
Inlämn
Introduktion till brandteknik
BI1
Deadline - laborationshandledning
08:00
07:00
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
F8 Passiva skyddssystem (moment 2)
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
Förel
V:C
Introduktion till brandteknik
BI1
Håkan Frantzich
Pär Nilsson
F9 Skrivteknik (moment 6)
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.13
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
16:00
15:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
12:00
10:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.09, BI1.10
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
17:00
15:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.03, BI1.04
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
VBRA06
Förel
V:B
Introduktion till brandteknik
BI1
Håkan Frantzich
F10 Aktiva brandskyddssystem (moment 2). Frågor inför duggan.
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
B1, BI1, C1, D1, E1, L1, N1, R1, V1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.05, BI1.06
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
10:00
08:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.11, BI1.12
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
12:00
10:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:O1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
17:00
15:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
v 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Linn Tufvesson
15:00
13:00
FMAB65
SI-övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Tobias Edwinson
15:00
13:00
VBRA06
Labb
V:Brandlabbet
Introduktion till brandteknik
BI1.07, BI1.08
Erik Smedberg
Laboration
Se separat schema på CANVAS
17:00
15:00

v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
VBRA06
Dugga
MA 9, Hela
Introduktion till brandteknik
BI1
Nils Johansson
Dugga på moment 1 och 2
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Mentorer
Ö3 Hjälp med laborationsrapport - analysera data
15:00
13:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
17:00
15:00
VBRA06
DatorÖvn
V:Dator21, V:Dator22
Introduktion till brandteknik
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Ö3 Hjälp med laborationsrapport - analysera data
17:00
15:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
FMAB65
Förel
MA 1
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
10:00
08:00
VBFA06
Övn
V:S1, V:S2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
12:00
10:00
FMAB65
SI-övn
V:P1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Linn Tufvesson
12:00
10:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
15:00
13:00
VBFA06
Övn
V:P1, V:P2
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
17:00
15:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
VBFA06
Förel
A:B Hörsal
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
12:00
10:00
FMAB65
Redov
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1
15:00
13:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
VBFA06
Förel
V:D
Husbyggnadsteknik för brandingenjörer
BI1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
v 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB65
Övn
V:N2
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Erik Kennerland
10:00
08:00
FMAB65
Övn
V:Q1
Endimensionell analys B1
BI1.01, BI1.02, BI1.03, BI1.04, BI1.05, BI1.06, BI1.07
Alexandros Sopasakis
10:00
08:00
FMAB65
SI-övn
V:R1
Endimensionell analys B1
BI1.08, BI1.09, BI1.10, BI1.11, BI1.12, BI1.13, BI1.14
Tobias Edwinson
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
BI1, L1, R1
Alexandros Sopasakis
15:00
13:00
Accessibility statement