v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
INFORMATION
Samling
A:1055 Utställningshall
Information
A1, A2, A3, A4, A5, MARK1, MARK1-aad, MARK1-acd, MARK1-hsu, MARK1-spe, MARK2, MARK2-aad, MARK2-acd, MSUD1, MSUD2
Välkommen tillbaka
till Arkitektskolan!
10:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion
Ateljé Z
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Z, A2-Z
12:00
10:00
AAHA20, AAHA25
Förel, Introduktion
A:B Hörsal
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Y, A2-Y
12:00
10:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion
A:Multirum
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-X, A2-X
12:00
10:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
10:00
AAHA20, AAHA25
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
13:00
AAHA20, AAHA25
Workshop
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
13:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion
A:1055 Utställningshall
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
AAHA20, AAHA25
Studiebesök
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
08:45
AAHA20, AAHA25
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion, Studieresa
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Workshop
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
AAHA20, AAHA25
Introduktion, Studieresa
A:Ritsal
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Q, A2-Q
17:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Workshop
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Z, A2-Z
17:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Genomgång
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-Y, A2-Y
17:00
09:00
AAHA20, AAHA25
Introduktion
A:1055 Utställningshall
Arkitektur, baskurs C (åk 1), Arkitektur, baskurs C (åk 2)
A1-X, A2-X
17:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
AAHA60
Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Introduktion
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Introduktion
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Introduktion, Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
AAHA60
Förel
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
11:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
13:00
AAHA60
Genomgång, Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
10:00
09:00
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
INFORMATION
Info
A:4057 Konferensrum
Information
A1-Q
Camilla Fagerström Grubb
Workshop i studiestrategier
11:00
10:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
13:00
10:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
11:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
11:00
AAHA60
Förel
A:Hallen
Arkitektens redskap
A1-Z
15:00
13:00
AAHA60
Förel
A:Hallen
Arkitektens redskap
A1-Y
Verkstadsintro 13 - 15 (Josef Forslund)
A:Utställningshallen
15:00
13:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
14:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
13:00
12:00
INFORMATION
Info
A:4057 Konferensrum
Information
A1-Y
Camilla Fagerström Grubb
Workshop i studiestrategier
14:00
13:00
AAHA60
Genomgång
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
14:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
14:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
Centrala Lund
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
AAHA60
Förel
A:B Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:1055 Utställningshall
Arkitektens redskap
A1-X
12:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
11:00
AAHA60
Fält
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
14:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Fält
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
14:00
AAHA60
Genomgång, Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
AAHA60
Förel
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
10:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Förel
A:C Hörsal
Arkitektens redskap
A1-X, A1-Y, A1-Z
12:00
10:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
12:00
AAHA60
Workshop
A:1136 Ateljé
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
AAHA60
Samling
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
EgetArb
Arkitektens redskap
A1-X
eget arbete enl. instruktion
17:00
09:00
AAHA60
Övn
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
13:00
09:00
AAHA60
Övn
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
INFORMATION
Info
A:1009 Seminarierum
Information
A1-X
Camilla Fagerström Grubb
Workshop i studiestrategier
14:15
13:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
14:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
AAHA60
Övn
Arkitektens redskap
A1-Z
13:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:Multirum
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
AADA01
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Digitala verktyg 1
A1
18:00
08:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
AAHA60
Förel
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
11:00
09:00
AAHA60
Förel
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Förel
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-X
11:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
12:00
11:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
11:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
11:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
AAHA60
Förel, Introduktion
A:C Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
AAHA60
Förel
A:A Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Z
10:00
09:00
AAHA60
Förel, Introduktion
A:C Hörsal
Arkitektens redskap
A1-Y
11:00
09:00
AAHA60
Förel, Projekt
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-X
11:00
09:00
AAHA60
Workshop
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
10:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
11:00
AAHA60
Projekt
A:1129 Fullskalelabb
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
11:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
AAHA60
Övn
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Z
15:00
09:00
AAHA60
Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
15:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A:3015 Bedömningsrum
Arkitektens redskap
A1-Q
17:00
09:00
AAHA60
Projekt
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-X
17:00
09:00
AAHA60
Genomgång
A-Huset Södra Foajén
Arkitektens redskap
A1-Z
17:00
15:00
AAHA60
Genomgång, Ritsalsarbete
A:Ritsal
Arkitektens redskap
A1-Y
17:00
15:00
Accessibility statement