v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FAFA55
Projekt
Fys:Rydbergsalen (H418)
Kvantfysikaliska koncept
F1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
FMAB20
Övn
MH:331
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
10:00
08:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anton Pauli, Sara Maad Sasane, Wilhelm Treschow
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
15:00
13:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, Pi1
Erik Martens
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anna Torstensson, Anton Pauli, Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAB20
SI-övn
MH:362C
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03
Love Mattsson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1123
Linjär algebra
F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Axel Orrhede
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1124
Linjär algebra
F1.04, F1.05, F1.06
Adam Thell
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1407
Linjär algebra
F1.07, F1.08, F1.09
Matilda Bilén
15:00
13:00

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FMAB20
Övn
MH:331
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
10:00
08:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
12:00
10:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:Gårdingsalen
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anton Pauli, Jacob Stordal Christiansen, Sara Maad Sasane
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03
Love Mattsson
17:00
15:00
FMAB20
SI-övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.04, F1.05, F1.06
Adam Thell
17:00
15:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
F1.07, F1.08, F1.09
Matilda Bilén
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
10:00
08:00
FAFA55
BiblUnd
Fys:K204 (Curie)
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FAFA55
BiblUnd
Fys:K204 (Curie)
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
12:00
10:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
15:00
13:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, Pi1
Erik Martens
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anna Torstensson, Louise Westin, Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FAFA55
BiblUnd
Fys:K204 (Curie)
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
15:00
13:00
FMAA60
Övn
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Axel Orrhede
15:00
13:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FMAB20
Övn
MH:331
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
10:00
08:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
12:00
10:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anton Pauli, Jacob Stordal Christiansen, Sara Maad Sasane
15:00
13:00
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
15:00
13:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, Pi1
Erik Martens
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FMAB65
Redov
MH:331, MH:333
Endimensionell analys B1
F1
10:00
08:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anna Torstensson, Anton Pauli, Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:229
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:362C
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03
Love Mattsson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1124
Linjär algebra
F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Axel Orrhede
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1407
Linjär algebra
F1.04, F1.05, F1.06
Adam Thell
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:3336
Linjär algebra
F1.07, F1.08, F1.09
Matilda Bilén
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
FMAA60
Förel
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:331
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
10:00
08:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
12:00
10:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
17:00
15:00
FAFA55, FMAA60, FMAB20, FMAB55, FMAB65
LPMöte
MH:330
Kvantfysikaliska koncept, Introduktion till reell analys, Linjär algebra, Matematisk kommunikation, Endimensionell analys B1
F1, Pi1
Martin Magnusson, Niels Christian Overgaard
Endast för utvalda kursombud
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BME1, D1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1, W1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anton Pauli, Sara Maad Sasane, Wilhelm Treschow
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
10:00
08:00
FMAB20
SI-övn
MH:362C
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03
Love Mattsson
10:00
08:00
FMAB20
SI-övn
MH:331
Linjär algebra
F1.04, F1.05, F1.06
Adam Thell
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:309A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
15:00
13:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, I1, Pi1
Erik Martens
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
F1.07, F1.08, F1.09
Matilda Bilén
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anna Torstensson, Anton Pauli, Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Axel Orrhede
15:00
13:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAA60
Förel
MH:362D
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
F1, N1, Pi1
Sara Maad Sasane
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
FMAA60
Förel
MH:362A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:331
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
10:00
08:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222
Kvantfysikaliska koncept
F1.05, F1.06, F1.07, F1.08
12:00
10:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
15:00
13:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
17:00
15:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
10:00
08:00
FMAB20
Förel
MH:Gårdingsalen
Linjär algebra
F1, Pi1
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anton Pauli, Sara Maad Sasane, Wilhelm Treschow
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.09, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Anders Källén
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.08, Pi1.04, Pi1.05, Pi1.06
Alejandro Rodriguez Sponheimer
10:00
08:00
FMAB20
Övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04, F1.05
Tomas Persson
12:00
10:00
FMAB20
Övn
MH:362B
Linjär algebra
F1.06, F1.07, Pi1.01, Pi1.02, Pi1.03
Niels Christian Overgaard
12:00
10:00
FMAA60
Övn
MH:309A
Introduktion till reell analys
F1, I1, N1, Pi1
Mikael Persson Sundqvist
12:00
10:00
FAFA55
Möte
H222, H224, H225, H232
Fys:H222, Fys:H224, Fys:H225, Fys:H232
Kvantfysikaliska koncept
F1.01, F1.02, F1.03, F1.04
15:00
13:00
FMAB65
Sem
MH:Gårdingsalen
Endimensionell analys B1
F1, I1, N1, Pi1
Erik Martens
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB20
SI-övn
MH:362A
Linjär algebra
F1.04, F1.05, F1.06
Adam Thell
10:00
08:00
FMAB65
GrpSem
MH:362A, MH:362B, MH:362D
Endimensionell analys B1
F1
Anna Torstensson, Anton Pauli, Wilhelm Treschow
12:00
10:00
FMAB20
SI-övn
MH:362C
Linjär algebra
F1.01, F1.02, F1.03
Love Mattsson
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
MH:229
Linjär algebra
F1.10, F1.11, F1.12, F1.13
Axel Orrhede
15:00
13:00
FMAB20
SI-övn
E:1123
Linjär algebra
F1.07, F1.08, F1.09
Matilda Bilén
15:00
13:00
Accessibility statement