v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
FMAB45
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys A1
MD1
Anastasia Eklund
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
KC:M R
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB50
TentaVisn
Endimensionell analys A2
BME1, M1, MD1
Visning A3
RUM 348 (Jonas Månssons kontor)
13:00
12:30

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Hörsal
Information
M1, MD1
Ingrid Holmberg
Viktig information M och TD!
Välkommen till information om praktiska saker kring din utbildning, som det är viktigt för dej att känna till!
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
FMAB45
SI-övn
KC:L
Endimensionell analys A1
MD1
Anastasia Eklund
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
KC:M R
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
MMKA25
Exam
MA 10, Hela
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
18:00
14:00

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
FMAB45
SI-övn
KC:M Q
Endimensionell analys A1
MD1
Anastasia Eklund
12:00
10:00
MMKA25
Dugga
DC:402, DC:467 Seminarierum
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
KC:M R
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
MMKA25
Förel/Övn
A:1031 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
15:00
13:00

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:308 Datorsal Sigvard
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
MMKA25
Dugga, Online
lu-se.zoom.us
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
MMKA25
Förel
Kårhusets Hörsal
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00
FMAB45
Redov
KC:M M1
Endimensionell analys A1
BME1, MD1
12:00
10:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BME1, D1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1, W1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
MMKA25
Dugga
DC:402, DC:467 Seminarierum
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
18:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
KC:M R
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
MMKA25
Förel
MA 7
Ritteknik/datorstödd ritning
M1, MD1
10:00
08:00

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAB45
SI-övn
KC:M Q
Endimensionell analys A1
MD1
Anastasia Eklund
10:00
08:00
MMKA25
Förel/Övn
DC:108 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
MMKA25
Dugga, Online
lu-se.zoom.us
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
FMAB45
Förel
MA 7
Endimensionell analys A1
BME1, M1, MD1
Pelle Pettersson
10:00
08:00
FMAB45
Övn
KC:M R
Endimensionell analys A1
MD1
Stefan Diehl
12:00
10:00
MMKA25
Konsultation
A:1031 Datorsal
Ritteknik/datorstödd ritning
MD1
M1.05, M1.06, M1.07, M1.08
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
FMAB45
SI-övn
KC:M Q
Endimensionell analys A1
MD1
Anastasia Eklund
10:00
08:00
AFOA25
Introduktion
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
12:00
10:00
AFOA25
Förel
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
15:00
13:00
AFOA25
Övn
A:1055 Utställningshall
Estetik I
MD1
17:00
15:00
Accessibility statement