v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 29/8 
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 30/8 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 31/8 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 1/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
15:00
13:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 2/9 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
10:00
08:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 3/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 4/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 5/9 
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 6/9 
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:C
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 7/9 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
10:00
08:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 8/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 9/9 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 10/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 11/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 12/9 
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 13/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 14/9 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
10:00
08:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
10:00
08:00
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Förel
A:C Hörsal
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 15/9 
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 16/9 
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 17/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 18/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 19/9 
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
Redov
KC:K
Endimensionell analys B1
W1
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 20/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
12:00
10:00
FMAB65
Övn
KC:R
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:N
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
15:00
13:00
VVRA01
Övn
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 21/9 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
17:00
08:00
INFORMATION
Info
Kårhusets Aula
Information
BME1, D1, F1, I1, K1, M1, MD1, Pi1, W1
Studietekniksföreläsning
Närvaro rekommenderas starkt
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 22/9 
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
17:00
15:00
FMAB65
Övn
KC:H
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 23/9 
VVRA01
Exkursion
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
17:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 24/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 25/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/9 
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
10:00
08:00
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/9 
VVRA01
Övn
V:R1, V:R2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
10:00
08:00
FMAB65
Förel
V:A
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
12:00
10:00
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/9 
FMAB65
Övn
KC:R
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:N
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
15:00
13:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/9 
VVRA01
Övn
V:O1, V:O2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
15:00
13:00
FMAB65
Förel
MA 7
Endimensionell analys B1
B1, K1, W1
Patrik Nordbeck
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/9 
VVRA01
Förel
V:B
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
12:00
10:00
FMAB65
Övn
KC:H, KC:I
Endimensionell analys B1
W1.07, W1.08, W1.09, W1.10, W1.11, W1.12
Gabriele Brüll
15:00
13:00
FMAB65
Övn
KC:K
Endimensionell analys B1
W1.01, W1.02, W1.03, W1.04, W1.05, W1.06
Sobhan Dar
15:00
13:00
VVRA01
Projekt
V:S1, V:S2
Hydrologi och akvatisk ekologi
W1
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 1/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 2/10 
Accessibility statement