Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Kurs
v 34 Ons 2023-08-23 v 34
10:30 - 11:00 Hälsningsanförande,
vicerektor för grundutbildningen Kristofer Modig
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00 - 12:00 Programledning hälsar
välkomna
3T U202 Introduktion IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00 - 13:15 Lunch
Studentservice bjuder på baugette och dryck
meddela särskild kost i förväg :
Info_Helsingborg@lth.lu.se
Information IBYV1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Programintroduktion
med programledare Helena Svensson
Kursintroduktion FAFA41, fysik
med Göran Frank och Frederik Ossler
3T E413 Introduktion IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:15 - 16:00 Kursintroduktion
med Helena Svensson
3T E413 Introduktion IBYI1-intro
IBYV1-intro
Transport och samhälle
  Tors 2023-08-24
08:15 - 10:00 Lika villkorföreläsning
med Pernilla Alexandersson
3T U202 Föreläsning IBYA1-intro
IBYI1-intro
IBYV1-intro
IDA1-intro
IEA1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Teambildning 3T C522 Grupparbete IBYV1-intro Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Biblioteksinformation
med Lina Köpsén
U202 Information IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:15 - 15:30 Studieinformation med
Studievägledare Rebecca Little-Smith
3T E210 Information IBYI1-intro
IBYV1-intro
Mottagningsvecka LTH