v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
B1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Välkommen till Kemi- och bioteknik!
Programledning och äldre studenter hälsar välkomna och
informerar.
KC:A
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Kemirepetition
KC:S
Repetition
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Kemirepetition
KC:T
Repetition
K1.04-intro
K1.05-intro
K1.06-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Studievägledarna och kurator informerar
KC:A
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
Frågestund
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Programmets dag
Program-, kurs- och lärarpresentation
Alumner inspirerar
KC:F
Introduktion
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
09:15
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
B1-intro
BR1-intro
I1-intro
K1-intro
R1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
SI introduktion och övning
KC:T
SI-övning
K1.04-intro
K1.05-intro
K1.06-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
SI introduktion och övning
KC:S
SI-övning
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Studenthälsan -
Pedagogiskt stöd - Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Kemirepetition
KC:T
Repetition
K1.04-intro
K1.05-intro
K1.06-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Kemirepetition
KC:S
Repetition
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
SI introduktion och övning
KC:S
SI-övning
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
15:15
SI introduktion och övning
KC:T
SI-övning
K1.04-intro
K1.05-intro
K1.06-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Tid för bokinköp mm
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8