v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH hälsar dig välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
B1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Välkommen till Kemi- och Bioteknik!
KC:A
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Lunch med programledningen utanför KC:A
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:00
12:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Kemirepetition
KC:S
Introduktion
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
K1.04-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Kemirepetition
KC:T
Introduktion
K1.05-intro
K1.06-intro
K1.07-intro
K1.08-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Studievägledarna och kurator informerar
KC:A
Information
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
KC:A
Frågestund
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:30
Bibliotek, Studieverkstad, Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
A1-intro
B1-intro
K1-intro
KID1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Programmets dag;
Program-, kurs- och lärarpresentation
Alumner inspirerar
KC:G
Introduktion
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
09:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
SI introduktion samt övning
KC:R
SI-övning
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
K1.04-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:30
10:15
Kemirepetition
KC:T
Introduktion
K1.05-intro
K1.06-intro
K1.07-intro
K1.08-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Kemirepetition
KC:S
Introduktion
K1.01-intro
K1.02-intro
K1.03-intro
K1.04-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
SI introduktion samt övning
KC:R
SI-övning
K1.05-intro
K1.06-intro
K1.07-intro
K1.08-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Tid för bokinköp mm
Introduktion
B1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
08:00