v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
I1-intro
KID1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:45
Träffa din programledning
M:B (M:0109)
Introduktion
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:30
12:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Testa dina kunskaper i matematik – hur mycket kommer du ihåg?
Digitalt genomförande via länken nedan (kolla helst i förväg)
canvas.education.lu.se
Online
Prov
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Träffa din studie-och karriärvägledare
M:B (M:0109)
Introduktion
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
Återkoppling av kunskapstest i matematik
M:B (M:0109)
Återkopplingsseminarium
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Introduktion till
industriell ekonomi och yrkesrollen
M:B (M:0109)
Introduktion
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Programmets dag
Presentation av programmet, lärare och kurser i årskurs 1
M:B (M:0109)
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
B1-intro
BR1-intro
I1-intro
K1-intro
R1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna
Kårhusets Aula
Information
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Workshop i studiestrategier
- gruppindelning
M:Ångpannehallen (M:1328-29)
Workshop
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Workshop i studiestrategier
- gruppindelning
M:Ångpannehallen (M:1328-29)
Workshop
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
Träffa alumner
M:B (M:0109)
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8