v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Information
I1-intro
KID1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:45
Träffa din programledning
inkl. lunch
MA 1
Introduktion
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:30
12:45
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Testa dina kunskaper
i matematik – hur mycket kommer du ihåg?
Digitalt genomförande
Online
Prov
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Träffa din studie-och
karriärvägledare och kurator
Möt SR-I (studierådet), SI-ledare, I-Mentor, Alumni, Likabehandlingsombud
MA 1
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
Testa dina kunskaper
i matematik – Återkoppling
MA 1
Föreläsning
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Programmets dag
Presentation av programmet, lärare och kurser i årskurs 1
MA 6
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Introduktion till
Industriell ekonomi och yrkesrollen
MA 1
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
B1-intro
I1-intro
K1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:30
10:15
Workshop i studiestrategier
- gruppindelning
DC:304 Seminarierum
Workshop
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Workshop i studiestrategier
- gruppindelning
DC:304 Seminarierum
Workshop
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
Träffa alumner
MA 1
Information
I1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8