v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH hälsar dig välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
B1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
PROGRAMINFORMATION
E:A
Information
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:30
Studie- och karriärvägledningen
bjuder på lunch
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:00
12:00
Introduktion
till programmering
E:A
Introduktion
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 23/8 
För dig med akademiska poäng
Informationspass till dig som har akademiska meriter som du önskar tillgodoräkna.
E:A
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:30
INFORMATION
Om kurserna i årskurs 1
med programledare och lärare
E:A
Information
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Arbetsmarknad
med alumner från D
E:A
Information
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
TLTH OCH BIBLIOTEKET
Information av Teknologkåren och LTHs bibliotek
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
D1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 24/8 
MATEMATIKÖVNING
MH:362D
Övning
D1.D-Intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362C
Övning
D1.C-Intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362B
Övning
D1.B-Intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362A
Övning
D1.A-Intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362A
Övning
D1.E-Intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362C
Övning
D1.G-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362D
Övning
D1.H-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
MATEMATIKÖVNING
MH:362B
Övning
D1.F-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
BME1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
Inspirationsföreläsning
E:A
Föreläsning
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:15
16:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 25/8 
Studieinformation
E:A
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Introduktion
till programmering
Vattenhallen
Workshop
C1-intro
D1.A-Intro
D1.B-Intro
D1.C-Intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Introduktion
till programmering
Vattenhallen
Workshop
D1.D-Intro
D1.E-Intro
D1.F-intro
D1.G-intro
D1.H-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 26/8 
Passa på att:
Kontakta CSN
Kontakta försäkringsbolag
Köpa kurslitteratur
Bekanta dig med området
Fotografera dig för LU-kort
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
08:00